Quản lí sản phẩm

Quản lí sản phẩm

Để đảm bảo Khách Hàng nhận được thông tin chính xác nhất về bảo hành sản phẩm, kể từ ngày 31/12/2019, Tiki sẽ tiến hành bắt buộc điền các thông tin này. Quý Nhà Bán vui lòng làm theo hướng dẫn sau để có thể cập nhật thành công các sản phẩm đang bán của […]

Tính năng đánh giá chất lượng nội dung sản phẩm: Tính năng giúp đánh giá nội dung sản phẩm của Nhà Bán Hàng khi đăng bán tại Tiki Tính năng chỉ hiển thị với các đối tượng: Tạo mới hoặc chỉnh sửa nội dung sản phẩm từ sau ngày 05/12/2019 Là người tạo ra sản […]

Video hướng dẫn: Tài liệu hướng dẫn: