Dịch vụ quảng cáo sản phẩm Tiki Ads Các công cụ hỗ trợ sử dụng Tiki Ads

Các công cụ hỗ trợ sử dụng Tiki Ads

1. Công cụ Gợi ý từ khóa

Đây là công cụ liệt kê danh sách top từ khóa theo từng ngành hàng giúp Nhà Bán tiết kiệm thời gian và tối ưu hiệu quả chiến dịch quảng cáo Tiki Ads theo từ khóa tại trang Kết quả tìm kiếm.

Bước 1: Vào Seller Center / Quảng cáo / Quảng cáo từ khóa để mở giao diện Tiki Ads

Bước 2: Chọn tab Công cụ gợi ý từ khóa

Bước 3: Tìm kiếm ngành hàng của sản phẩm đang chạy quảng cáo. Lưu ý ngành hàng ở đây là ngành hàng gần nhất với sản phẩm trong cây danh mục (primary cate). Bấm chọn ONLY để hiển thị danh sách các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất theo ngành hàng.

Bước 4: Sao chép danh sách từ khóa này và tối ưu chiến dịch sẽ / đang chạy.

 

2. Công cụ Gợi ý giá thầu

Đây là công cụ giúp Nhà Bán có được cái nhìn tổng quan về mức giá thầu của các đối thủ cạnh tranh cho từng từ khóa, từ đó đưa ra được chiến lược quảng cáo cho riêng mình.

Đối với hình thức quảng cáo Tùy chọn

Tại bước 4 – Nhắm mục tiêu, sau khi Nhà Bán thiết lập danh sách từ khóa muốn chạy quảng cáo, Tiki Ads sẽ gợi ý mức giá thầu hợp lý tại cột Giá thầu gợi ý, trong đó:

– Lựa chọn mức tối thiểu: Quảng cáo của Nhà Bán sẽ hiển thị

– Lựa chọn mức tối đa: Quảng cáo của Nhà Bán sẽ được lên TOP

Lưu ý: Mức giá thầu gợi ý chỉ có giá trị tại thời điểm thiết lập quảng cáo.

Đối với hình thức quảng cáo Tự động

Tại bước 3 – Chọn sản phẩm, sau khi Nhà Bán chọn lựa xong danh sách sản phẩm muốn chạy quảng cáo, tại mục thiết lập giá thầu cho quảng cáo tại trang Kết quả tìm kiếm Tiki Ads sẽ đưa ra mức giá thầu gợi ý, trong đó:

– Lựa chọn mức tối thiểu: Quảng cáo của Nhà Bán sẽ hiển thị

– Lựa chọn mức tối đa: Quảng cáo của Nhà Bán sẽ được lên TOP

Lưu ý: Mức giá thầu gợi ý chỉ có giá trị tại thời điểm thiết lập quảng cáo.

Lưu ý chung

1. Mức giá thầu gợi ý chỉ có giá trị tại thời điểm thiết lập quảng cáo. Nhà Bán nên thường xuyên theo dõi chiến dịch để quản lý việc đấu thầu của từ khóa.

2. Trong trường hợp không hiển thị giá thầu như hình dưới, nghĩa là từ khóa hiện chưa có Nhà Bán nào tham gia đấu thầu. Nhà Bán có thể bắt đầu với giá thầu tối thiểu (400đ) để cài đặt quảng cáo.

3. Hiện nay tính năng Gợi ý giá thầu chỉ hiển thị khi Nhà Bán tạo chiến dịch / nhóm quảng cáo mới. Do đó, khi chỉnh sửa nhóm quảng cáo đã tạo, Nhà Bán sẽ không thấy được cột Gợi ý giá thầu.

Mẹo:
a, Thao tác tạo nhóm quảng cáo mới và dừng nhóm quảng cáo đang chạy
b, Thao tác tạo nhóm quảng cáo mới, xem giá thầu gợi ý và điều chỉnh giá thầu cho nhóm quảng cáo đang chạy

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết