Học Viện Tiki

Bài 4: Các Công Cụ Tăng Doanh Thu

4.5 – Hướng dẫn tham gia chương trình khuyến mãi Tiki 1703 ver 4

Trên trang tiki.vn, Banner của các chương trình khuyến mãi ngay ở vị trí trung tâm, điều này sẽ:

 • Giúp sản phẩm tiếp cận được với khách hàng.
 • Giúp tăng tỉ lệ chuyển đổi cho sản phẩm/gian hàng.
 • Tăng doanh thu cho Nhà bán

Học viện Tiki sẽ hướng dẫn Quý Nhà Bán các bước để tham gia các chương trình khuyến mãi nhằm tăng doanh thu.

 • Bước 1: Đăng nhập Seller Center, chọn mục “Khuyến mãi”, chọn “chiến dịch khuyến mãi

 • Bước 2: Chọn chương trình phù hợp.

 • Bước 3: Thêm sản phẩm muốn tham gia chương trình. 

 • Bước 4: Đăng ký giá và số lượng bán ra cho deal.

 • Bước 5: Gửi yêu cầu duyệt.

 • Bước 6: Xem kết quả.

NBH có thể quản lý hiệu quả các chương trình khuyến mãi đã tham gia với tính năng Chỉ số khuyến mãi tại Trung tâm phát triển, bao gồm Flash sales và Deal ngành hàng

Bước 1: Nhà bán đăng nhập vào Seller Center, tại mục Trung tâm phát triển Nhà bán chọn Chỉ số khuyến mãi.

Bước 2: Quản lý các chỉ số khuyến mãi bao gồm Chỉ số chính Danh sách chiến dịch 

Chi tiết: 

1. Chọn khoảng thời gian cần xem chỉ số và quản lý:

 • Với mục này Nhà bán có thể lựa chọn các mốc thời gian phù hợp để quản lý chương trình khuyến mãi như 7 ngày, 30 ngày hoặc tự cài đặt mốc thời gian.

2. Chỉ số chính:

 • Mục Chỉ số chính sẽ thể hiện biểu đồ Doanh thu và số SKU bán ra theo khoảng thời gian mà Nhà bán đã cài đặt ở trên.

3. Danh sách chiến dịch:

 • Mục Danh sách chiến dịch sẽ thể hiện thông tin về chương trình khuyến mãi mà Nhà bán đã tham gia như ngày diễn ra, số lượng khách hàng, số lượng đơn hàng, số SKU đã bán, đơn vị đã bán và doanh thu.