Quy trình vận hành ODF (On Demand Fullfillment) Cách tính các chỉ số vận hành và hướng dẫn dành cho Nhà Bán

Cách tính các chỉ số vận hành và hướng dẫn dành cho Nhà Bán

Kính gửi Quý Nhà Bán

Trong tài liệu này, Tiki hướng dẫn Nhà Bán cách tính 5 chỉ số vận hành được hiển thị tại trang chủ của hệ thống Seller Center. Nhà Bán  lưu ý một số điểm sau:

  • Tiki sẽ theo dõi chỉ số vận hành của Nhà Bán theo tháng/quý tùy theo chỉ số vận hành tương ứng. Sau một tháng/quý hệ thống của Tiki sẽ tự động xóa chỉ số của tháng cũ và cập nhật theo tháng mới.
  • Trường hợp vận chuyển của Tiki qua kho Nhà Bán lấy hàng ngoài khung giờ làm việc (từ 8.00 – 17.00) và ngày thứ 7 và Chủ Nhật nhưng không lấy được hàng do Nhà Bán không làm việc sẽ không bị tính chỉ số vận hành.
  • Nhà Bán theo dõi thường xuyên chỉ số vận hành theo hướng dẫn. Trong trường hợp chỉ số vận hành không chính xác, Nhà Bán vui lòng phản hồi lại qua địa chỉ email TiKi Seller Performance marketplace.sellerperformance@tiki.vn
  • Sau khi nhận được phản hồi về chỉ số vận hành không chính xác, Tiki sẽ tiến hành xác mình và trừ chỉ số vận hành cho Nhà Bán và phản hồi qua email. Tuy nhiên, tại trang chủ của hệ thống Seller Center thì các chỉ số vận hành này vẫn hiển thị chỉ số cũ do chưa được điều chỉnh.

Hướng dẫn chi tiết về 5 chỉ số vận hành và hướng dẫn Nhà Bán về cách xử lí trong một số tình huống ảnh hưởng đến chỉ số vận hành, Nhà Bán vui lòng xem trong tài liệu đính kèm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết