Đổi trả và bảo hành Câu hỏi thường gặp về chính sách xử lý bồi thường

Câu hỏi thường gặp về chính sách xử lý bồi thường

Thay đổi có hiệu lực từ ngày 15/03/2020.

 

1. Nhà Bán Hàng có thể gửi khiếu nại bồi thường hàng hóa cho Tiki trong những trường hợp nào?

 • Hàng hóa bị lỗi hoặc mất do Tiki trong quá trình vận hành.
 • Nhà Bán Hàng có quyền khiếu nại trong 02 (hai) ngày làm việc tính từ thời điểm Tiki trả Hàng hóa cho Nhà Bán Hàng hoặc 05 (năm) ngày làm việc tính từ thời điểm Tiki thông báo bồi thường cho Nhà Bán Hàng qua hệ thống Trung Tâm Bán Hàng (nếu có). 

 

2. Trong trường hợp hàng hóa hư hỏng (lỗi), Tiki có chính sách bồi hoàn hàng cho Nhà Bán Hàng như thế nào?

 • Tiki hỗ trợ chuyển trả hàng cho Nhà Bán Hàng theo địa chỉ Kho trả hàng được cập nhật trên Trung Tâm Bán Hàng trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày Tiki gửi thông báo cho Nhà Bán Hàng qua địa chỉ email đã đăng ký trên Trung Tâm Bán Hàng.
 • Nhà Bán Hàng nhận hàng lỗi và xác nhận thông tin bồi thường tại mục Giao dịch bồi thường trên Trung Tâm Bán Hàng.

 

3. Tiki cam kết cập nhật giao dịch bồi thường với tần suất như thế nào?

 • Hàng tuần

 

4. Với tính năng quản lý giao dịch bồi thường, Nhà Bán Hàng có thể theo dõi những thông tin gì?

 • Nguyên nhân bồi thường, Trạng Thái bồi thường và một số thông tin khác: Mã lỗi, mã PO, mã đơn hàng, mã sản phẩm, thời gian tạo bồi thường, thông tin chi tiết giá trị bồi thường
 • Hướng dẫn chi tiết tại đây.

 

5. Tiki sẽ thanh toán chi phí bồi thường cho Nhà Bán Hàng vào thời gian nào?

 • Đối với Giao dịch  bồi thường toàn phần có yêu cầu nhà bán xuất hóa đơn: Tiki thanh toán cho nhà bán vào thứ sáu tuần thứ hai mỗi tháng cho các giao dịch bồi thường đã có đầy đủ chứng từ trước Thứ Hai của tuần thanh toán.
 • Đối với Giao dịch bồi thường không yêu cầu nhà bán xuất hóa đơn: Nhà bán hàng đã xác nhận “đồng ý”, Giao dịch bồi thường  sẽ được cập nhật trạng thái “hoàn thành” và thanh toán vào kỳ Sao kê gần nhất.

Ví dụ: 

 • Nhà Bán Hàng có Chu kỳ Sao kê mặc định vào các ngày 1, 8, 15, 22 hằng tháng. Hạn thanh toán sau 7 ngày kể từ ngày ra sao kê.
 • Giả sử, Nhà Bán Hàng xác nhận đồng ý Giao dịch bồi thường 1 phần ngày 6/11/2019. Giao dịch bồi thường sẽ được cập nhật trạng thái “hoàn thành” và ghi nhận vào sao kê ngày 8/11/2019, hạn thanh toán sao kê ngày 15/11/2019.

 

6. Cách tính giá trị bồi thường hàng hóa mất/ hư hỏng của Tiki như thế nào?

 • Giá trị bồi thường = Giá trị hàng hóa x phần trăm bồi thường

Cách thức xác định giá trị hàng hóa 

Giá trị hàng hóa ≤ 200.000 VNĐ

Hoặc Giá trị hàng hóa > 200.000 VNĐ và mức bồi thường ≤ 10%

Giá trị hàng hóa > 200.000 VNĐ và mức bồi thường > 10%

Giá trị hàng hóa = Giá bán trên website/ Giá theo đơn hàng – Phí phải trả cho Tiki

Trường hợp Nhà Bán Hàng cung cấp được chứng từ chứng minh giá trị pháp lý của hàng hóa (Hóa đơn hợp lệ): 

Giá trị hàng hóa = Giá mua theo chứng từ hợp pháp của sản phẩm

Trường hợp Nhà Bán Hàng không cung cấp được chứng từ chứng minh giá trị pháp lý của hàng hóa:

Tiki sẽ thương lượng/ thỏa thuận với Nhà Bán Hàng để Tiki tiến hành bồi thường giá trị thiệt hại cho Nhà Bán Hàng

Cách thức xác định phần trăm bồi thường

Được quy định cụ thể trên từng loại lỗi theo bảng phân loại lỗi và mức độ bồi thường 

 • Trong mọi trường hợp, Giá trị hàng hóa được xác định không vượt quá giá bán hàng hóa trung bình một tháng gần nhất (hàng hóa mất/ hỏng do lưu kho) hoặc Giá bán trong Đơn Hàng gặp vấn đề (hàng hóa mất/ hỏng do vận chuyển) trừ phí phải trả cho Tiki và không vượt quá 20 triệu đồng/ 1 (một) sản phẩm.

 

7. Đối với Nhà Bán Hàng là đơn vị trực tiếp sản xuất và kinh doanh hàng hóa trên sàn TMĐT Tiki.vn thì Tiki sẽ xử lý bồi thường cho trường hợp này như thế nào?

 • Nhà Bán hàng cần cung cấp hồ sơ pháp lý chứng minh Nhà Bán Hàng là tổ chức, cá nhân tự sản xuất hoặc sở hữu thương hiệu đã đăng ký với Tiki. Nếu hồ sơ pháp lý Nhà Bán Hàng hợp lệ thì Tiki sẽ xác định giá trị bồi thường cho trường hợp này như sau:
  • Giá trị bồi thường = Giá trị hàng hóa x phần trăm bồi thường
 • Giá trị hàng hóa được xác định = Giá bán Hàng Hóa – Phí phải trả Tiki 
  •  Giá bán Hàng Hóa trung bình một tháng gần nhất (hàng hóa mất/ hỏng do lưu kho) trừ phí phải trả cho Tiki, hoặc
  •       Giá bán trong Đơn Hàng gặp vấn đề (hàng hóa mất/ hỏng do vận chuyển) trừ phí phải trả cho Tiki.
  •     Phí phải trả Tiki bao gồm nhưng không giới hạn Phí Thanh Toán, Phí Chiết Khấu, Phí xử lý đơn hàng…

 

8. Để được giải quyết khiếu nại bồi thường, Nhà Bán Hàng cần phải làm gì?

Nhà Bán Hàng cần phải cung cấp tất cả các thông tin sau cho bộ phận vận hành của Tiki:

 • Thông tin sản phẩm lỗi (tên sản phẩm, đơn hàng, mã lỗi, mã phiếu trả hàng, tình trạng lỗi, mức bồi thường đề xuất ban đầu).
 • Hình ảnh hoặc video clip ghi lại phần hư hại của sản phẩm bên trong khi mở kiện hàng lỗi. 
 • Nhà Bán Hàng phải có trách nhiệm đồng kiểm với Đơn vị vận chuyển và yêu cầu xác nhận lại tình trạng hư hỏng thực tế trong Biên bản đồng kiểm và hoàn thành với chữ ký xác nhận của hai bên. Nếu Đơn vị vận chuyển không đồng ý đồng kiểm, Nhà Bán Hàng cần ngay lập tức thông báo với Tiki để được hỗ trợ.
 • Đối với hàng hóa giá trị cao trên 5.000.000 VNĐ và có thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam, Nhà Bán Hàng phải cung cấp chứng từ chi phí sửa chữa từ hãng hoặc nhà sản xuất.
 • Các bằng chứng hợp lệ khác (nếu có).
 • Thời hạn cung cấp bằng chứng: trong vòng 48 (bốn mươi tám) giờ kể từ thời điểm Nhà Bán Hàng khiếu nại.     

 

9. Để hoàn tất thủ tục bồi thường, Nhà Bán cần phải làm gì?

 • Nhà Bán kiểm tra các Giao dịch tại Mục “bồi thường một phần” có trạng thái “Chờ phản hồi” để kiểm tra thông tin bồi thường và xác nhận giá trị bồi thường. 
 • Nếu Nhà Bán xác nhận ĐỒNG Ý Giao dịch bồi thường trên hệ thống sellercenter.tiki.vn  
  • Trường hợp Tiki không yêu cầu nhà bán xuất hóa đơn nhập mua sản phẩm: Giao dịch bồi thường sẽ được cập nhật trạng thái hoàn thành và thanh toán vào sao kê gần nhất.
  • Trường hợp Tiki có yêu cầu Nhà Bán xuất hóa đơn nhập mua sản phẩm: Nhà Bán xuất hóa đơn gửi về cho Tiki để nhận được thanh toán bồi thường và thứ 6 tuần thứ 2 mỗi tháng
 • Nếu Nhà Bán xác nhận TỪ CHỐI thương lượng theo chính sách của Tiki hơn 2 lần nhưng không cung cấp được bằng chứng đầy đủ và chính xác cho lý do từ chối. Tiki sẽ tiến hành HỦY Giao dịch bồi thường đó và sẽ không bồi thường trong trường hợp này.
Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết