Tiki Feed (Tiki Studio)​

Chia sẻ bài viết

1. Chức năng

Khi bài viết đã được tạo và đăng thành công trên Tiki Lướt, Nhà Bán có thể:

  • Xem lại bài viết trên ứng dụng Tiki Lướt.

  • Chia sẻ bài viết trên kênh khác thông qua đường dẫn.

2. Cách sử dụng

Bước 1: Vào 1 bài viết đã đăng bất kỳ, nhấn vào nút Chia sẻ.

Từ 1 trong 2 màn hình:

1.1 Trên màn hình Quản lý bài viết, tại 1 bài viết đã đăng: Nhấn nút (Chia sẻ) tại mục Thao tác.

1.2 Trên màn hình Bài viết chi tiết: Nhấn nút Chia sẻ phía dưới hình minh họa. 

Bước 2: Chọn chức năng bạn muốn thực hiện

2.1 Mở bài viết trên màn hình máy tính bằng cách nhấn trực tiếp vào đường dẫn.

2.2 Sao chép đường dẫn để chia sẻ bài viết trên kênh khác.

2.3 Chia sẻ bài viết lên Facebook bằng cách nhấn vào biểu tượng Facebook.

2.4 Quét mã QR để mở bài viết trên ứng dụng Tiki.

Khi quét mã QR thành công và mở được bài viết trên ứng dụng Tiki, bạn sẽ xem được danh sách bài viết do của Nhà Bán/Nhãn hàng do mình đã từng đăng tải.