Chương trình Freeship+​

Điều khoản và điều kiện Freeship+

1. Mô tả chương trình 

Freeship+ là chương trình kết hợp giữa TIKI và Nhà Bán để cùng tài trợ phí vận chuyển cho khách hàng. 

 • Mức giảm giá vận chuyển
  • Giảm phí vận chuyển tối đa 10.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 149.000 VNĐ trên mỗi cửa hàng.
  • Giảm phí vận chuyển tối đa 20.000 VNĐ cho đơn hàng có giá trị từ 299.000 VNĐ trên mỗi cửa hàng.

 • Phạm vi áp dụng

  • Chương trình áp dụng cho mọi phương thức vận chuyển trên TIKI, NGOẠI TRỪ vận chuyển TikiNOW Giao siêu tốc 2H.
 • Mức phân chia chi phí tài trợ giữa TIKI và Nhà Bán

  • Nhà Bán tài trợ 5% giá trị đơn hàng, tối đa 15.000 VNĐ
  • TIKI tài trợ phần giảm giá còn lại 

 • Ví dụ về cách thức áp dụng

 • Đơn hàng từ một cửa hàng có giá trị < 149.000 VNĐ

  • Khách hàng không nhận được tài trợ giảm giá phí vận chuyển từ chương trình Freeship+
 • Đơn hàng từ một cửa hàng có giá trị 150.000 VNĐ, phí vận chuyển 10.000 VNĐ

(1)

Phí vận chuyển

10.000 VNĐ

(2)

Khách hàng được hưởng từ Freeship+

10.000 VNĐ

(3)

Chi phí Nhà bán tài trợ: 150.000 VNĐ * 5%

7.500 VNĐ

(4)

Chi phí TIKI Tài trợ: (2) – (3) 

12.500 VNĐ

(5)

Khách hàng phải trả (1) – (2)

0 VNĐ

 • Đơn hàng từ một cửa hàng có giá trị 300.000 VNĐ, phí vận chuyển 20.000 VNĐ

(1)

Phí vận chuyển

20.000 VNĐ

(2)

Khách hàng được hưởng từ Freeship+

20.000 VNĐ

(3)

Chi phí Nhà bán tài trợ: 300.000 VNĐ * 5%

15.000 VNĐ

(4)

Chi phí TIKI Tài trợ: (2) – (3) 

5.000 VNĐ

(5)

Khách hàng phải trả (1) – (2)

0 VNĐ

 • Đơn hàng từ một cửa hàng có giá trị 400.000 VNĐ, phí vận chuyển 50.000 VNĐ

(1)

Phí vận chuyển

50.000 VNĐ

(2)

Khách hàng được hưởng từ Freeship+

20.000 VNĐ

(3)

Chi phí Nhà bán tài trợ 5% giá trị đơn hàng (400.000 VNĐ * 5% = 20.000 VNĐ), tuy nhiên mức tối đa là 15.000 VNĐ

15.000 VNĐ

(4)

Chi phí TIKI Tài trợ: (2) – (3) 

5.000 VNĐ

(5)

Khách hàng phải trả (1) – (2)

30.000 VNĐ

2. Cách thức và điều kiện tham gia cho Nhà Bán

 • Điều kiện tham gia: Tất cả các Nhà Bán trên sàn TIKI (chưa áp dụng với Nhà Bán thuộc ngành hàng NGON). TIKI có quyền thay đổi về điều kiện tham gia của Nhà Bán và sẽ cập nhật trong bản Điều khoản và Điều kiện chương trình này.

 • Nhà Bán đăng ký tham gia bằng cách bấm “Đăng ký” chương trình Freeship+ trên TIKI Seller Center. Cách thức thực hiện xem tại https://hocvien.tiki.vn/faq/gioi-thieu-ve-freeship-plus – Mục II. Cách thức đăng ký/Hủy đăng ký Freeship+.

3. Lợi ích cho Nhà Bán khi tham gia chương trình Freeship+

 • Ưu đãi hiển thị

  • Trong vòng 24 giờ sau khi Nhà Bán bấm đăng ký tham gia chương trình và được TIKI đồng ý, tất cả các sản phẩm của Nhà Bán sẽ được gắn thẻ “Freeship+”, giúp tăng tính nhận diện của sản phẩm nhà bán trên sàn TIKI

  • Sản phẩm của Nhà Bán được hiển thị ở các bộ lọc riêng biệt dành cho chương trình “Freeship+” trên trang chủ, bộ lọc sản phẩm, trang campaign, v.v…
 • Việc hiển thị có thể thay đổi tuỳ theo chính sách của TIKI nhằm mang lại lợi ích tối ưu nhất cho Nhà Bán.
 • Miễn phí đăng ký tham gia chương trình: Nhà Bán tham gia chương trình được miễn phí đăng ký 
 • Nhà Bán không mất chi phí trên những đơn hàng không thoả mãn ưu đãi của chương trình Freeship+ (ví dụ đơn hàng <149k)

 • Chia sẻ gánh nặng tài trợ phí vận chuyển
  • Được TIKI đồng chia sẻ chi phí tài trợ phí vận chuyển cho khách hàng, như mục 1.

4. Nghĩa vụ của Nhà Bán

Bằng việc bấm “Đăng ký” tham gia chương trình Freeship+ trên Seller Center, Nhà Bán đồng ý

a. Tài trợ phí vận chuyển cho khách hàng, theo mức chi phí ở mục 1. Mô tả chương trình

b. Đọc, hiểu, đồng ý tuân thủ và thực hiện theo đúng các quy định trong “Điều khoản và Điều kiện Chương trình Freeship+” nêu ở văn bản này, và các văn bản liên quan nếu có của TIKI về chương trình này.

5. Thời hạn chương trình 

 • Chương trình mở đăng ký cho Nhà Bán từ ngày 3 tháng 6 năm 2021, và có hiệu lực từ ngày 18 tháng 6 năm 2021; hoặc trong vòng 24h kể từ khi Nhà Bán đăng ký tham gia chương trình kể từ ngày 18/6/2021.

 • Chương trình có hiệu lực cho đến khi TIKI có thông báo chính thức kết thúc chương trình hoặc trong vòng 24h giờ kể từ thời điểm Nhà Bán bấm “Huỷ đăng ký” chương trình, tuỳ theo ngày nào đến trước.

6. Thay đổi

 • Nội dung chương trình (mức giảm giá, mức tài trợ, v.v), các điều khoản và điều kiện của chương trình có thể thay đổi tuỳ theo chính sách của TIKI

 • TIKI sẽ thông báo đến Nhà Bán nếu có bất kỳ thay đổi gì liên quan đến chương trình này.

7. Cách thức Huỷ đăng ký

Sau khi Nhà Bán tham gia chương trình và được TIKI xác nhận, Nhà Bán có quyền huỷ đăng ký tham gia chương trình bất cứ lúc nào. Cách thức huỷ đăng ký xem tại https://hocvien.tiki.vn/faq/gioi-thieu-ve-freeship-plus – Mục II. Cách thức đăng ký/Hủy đăng ký Freeship+.  Việc huỷ sẽ có hiệu lực trong vòng 24h sau khi Nhà Bán đăng ký huỷ.

8. Đối với các Nhà Bán có cài đặt Freeship+ và đang bật các chương trình giảm giá vận chuyển

Để thuận tiện cho Nhà Bán trong việc quản lý các chương trình giảm giá vận chuyển, khi Nhà Bán đăng ký tham gia chương trình Freeship+ và được TIKI phê duyệt, hệ thống TIKI sẽ tự động TẮT TẤT CẢ chương trình giảm giá vận chuyển do Nhà Bán cài đặt và đang bật trước đó, NGOẠI TRỪ 

a. Các chương trình giảm giá vận chuyển áp dụng cho tất cả các sản phẩm (toàn cửa hàng) với phương thức vận chuyển TikiNOW Giao siêu tốc 2H.

b. Các chương trình giảm giá vận chuyển 100% áp dụng cho một số sản phẩm nhất định.

Sau khi tham gia chương trình Freeship+, Nhà Bán vẫn có thể tự cài đặt thêm các chương trình giảm giá vận chuyển của riêng mình trên Seller Center. Các phương thức giảm giá vận chuyển Nhà Bán được phép cài đặt tuỳ theo quy định của TIKI trong từng thời kỳ. 

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 4.8 / 5. Số lượt đánh giá: 4

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?