Học Viện Tiki

Bài 3: Xử Lý Đơn Hàng Nhanh Chóng

Xuất hóa đơn là một thủ tục cần thiết trong việc mua bán ngay cả trên các sàn SMĐT. Việc không xuất hóa đơn kịp thời và chính xác sẽ gây ra những ảnh hưởng đến chỉ số vận hành của gian hàng, vậy nên các Nhà bán rất cần phải nắm rõ được thao tác kiểm tra và cập nhật trạng thái xuất hóa đơn tại Seller Center.

Học viện Tiki sẽ hướng dẫn các Nhà bán qua bài viết dưới đây bao gồm các nội dung chính:

Có 2 cách để kiểm tra đơn hàng có yêu cầu xuất hóa đơn. 

 • Cách 1. Xem tại mục “Trang chủ” trong Seller Center.
 • Cách 2. Xem tại mục “Đơn hàng” trong Seller Center.

Lưu ý: Sau ngày “Tới hạn” mà Nhà Bán chưa cập nhật trạng thái xuất hóa đơn sẽ bị tính là xuất hóa đơn trễ

1. Hướng dẫn nhập thông tin hóa đơn Seller Center

 • Cú pháp nhập thông tin hóa đơn giấy: Số hóa đơn VAT – Mã vận đơn – Đơn vị chuyển phát
  • Ví dụ: 000012 – 3023495834 – Viettelpost
 • Cú pháp nhập thông tin hóa đơn điện tử: Số hóa đơn VAT – Tiêu đề Email – Ngày gửi – Email người nhận
  • Ví dụ: 000012 – Hóa đơn của đơn hàng 727609522 – 16/06/2019 – hang.nt@gmail.com

Lưu ý: 

 • Thời hạn xuất hóa đơn VAT: 7 ngày sau khi đơn hàng được giao thành công.
 • 7 ngày để  gửi hóa đơn VAT cho khách hàng.

2. Hướng dẫn ghi nhận trạng thái xuất hóa đơn cho Khách hàng

Trường hợp 1: Khách hàng không yêu cầu xuất hóa đơn

 • Nhà lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế” và tự lưu lại cuốn hóa đơn để ghi nhận doanh thu và kê khai thuế.

Lưu ý: Nhà bán không xuất hóa đơn bán hàng cho Tiki.

Trường hợp 2: Khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn

 • Bước 1: Kiểm tra đơn hàng khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn.
 • Bước 2: Xuất và gửi hóa đơn cho khách hàng.
 • Bước 3: Cập nhật số hóa đơn và chuyển trạng thái đã xuất hóa đơn.

3. Trường hợp không xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn trễ. 

▪Trường hợp Nhà Bán không muốn xuất hóa đơn với đơn hàng dưới 200.000đ, Nhà Bán tham khảo thao tác tại đây.

▪Trường hợp khách hàng không còn nhu cần xuất hóa đơn, Nhà bán hàng ghi chú “Khách hàng không còn nhu cầu xuất hóa đơn” vào mục “Số hóa đơn” và chuyển trạng thái đã “xuất hóa đơn”.

▪Hệ thống sẽ tự động tính phí phạt (50.000đ/ 1 hóa đơn) cho các hóa đơn không được chuyển/ hoặc chuyển trễ sang trạng thái “Xuất hóa đơn”.

▪Nếu có vấn đề liên quan đến việc xuất hóa đơn, Nhà bán có thể trực tiếp liên hệ khách hàng theo thông tin “Địa chỉ xuất hóa đơn

▪Chi phí gửi hóa đơn cho khách hàng do Nhà bán chi trả.

Lưu ý: Hộ kinh doanh vẫn phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn bán hàng mua tại chi cục thuế. 

1. Xuất hóa đơn trễ hơn 7 ngày làm việc kể từ lúc đơn hàng giao thành công: Phạt 50.000đ/đơn hàng

2. Không xuất hóa đơn hoặc có dấu hiệu gian lận trong xuất hóa đơn:

 • Lần 1: Khóa vĩnh viễn sản phẩm vi phạm
 • Lần 2: Khóa vĩnh viễn sản phẩm vi phạm
 • Lần 3: Khóa vĩnh viễn gian hàng.