Thanh toán và quản lý tài sản

Nội dung tham khảo khi Nhà Bán làm việc với Cơ quan thuế

Theo quy định hiện hành về quản lý thuế của Việt Nam, Tiki có nghĩa vụ cung cấp thông tin của Tiki và các đối tác khi được Cơ quan thuế yêu cầu. Để giúp Nhà Bán thuận tiện hơn khi làm việc với Cơ quan thuế, Nhà Bán cần chủ động lưu ý một số thông tin sau đây.

Khi Nhà Bán cần đối chiếu dữ liệu bán hàng qua Tiki với dữ liệu kê khai thuế của Nhà Bán hoặc giải trình việc kê khai thuế với Cơ quan thuế, Nhà Bán có thể tham khảo dữ liệu theo hướng dẫn như sau:

Bước 1: Nhà Bán truy cập Seller Center, chọn Quản lý tài chính > Sao kê. 

Bước 2: Tại tab Tất cả, Nhà Bán lựa chọn Ngày bắt đầuNgày kết thúc phù hợp.

Bước 3: Tại cột Thao tác, chọn Xem chi tiết hoặc Xuất sao kê để kiểm tra chi tiết các giao dịch đã vào sao kê theo. Sau khi xuất sao kê, Nhà Bán kiểm tra chi tiết giao dịch đã vào sao kê: Giao dịch bán hàng, Giao dịch đổi trả RMA, Giao dịch điều chỉnh, Phí phạt. Xem tài liệu hướng dẫn xem sao kê hoặc xem diễn giải số liệu chi tiết.

Lưu ý: Trong trường hợp Nhà Bán đã sử dụng số liệu từ Seller Center để đối chiếu nhưng vẫn có chênh lệch với số liệu của Cơ quan thuế, Nhà Bán đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế gửi công văn trực tiếp đến Tiki để yêu cầu Tiki cung cấp dữ liệu liên quan. Tiki sẽ cung cấp dữ liệu cho Cơ quan thuế để đối chiếu với hồ sơ kê khai thuế của Nhà Bán.

1. Nhà Bán được Cơ quan thuế yêu cầu liên hệ Tiki để Tiki cung cấp văn bản xác nhận/ hóa đơn/ chứng từ/ số liệu thể hiện khoản trợ giá, chiết khấu, các phí khác, v.v thì phải làm sao?

Trả lời: Nhà Bán đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế gửi văn bản yêu cầu trực tiếp tới Tiki. Nếu yêu cầu thuộc phạm vi nghĩa vụ cung cấp thông tin của Tiki theo quy định, thì Tiki sẽ cung cấp hồ sơ, hoặc xác nhận theo yêu cầu của Cục Thuế/Chi cục Thuế.

2. Nhà Bán cần Tiki cung cấp số liệu để gửi Cục thuế để đối chiếu khớp và giải trình cho Thuế (Cách Tiki xuất dữ liệu, cách tính chi phí của Tiki) thì làm thế nào?

Trả lời: Nhà Bán xem hướng dẫn tại mục I.

3. Nhà Bán cần Tiki cung cấp tổng doanh thu tính thuế và thuế GTGT để đối chiếu thì sẽ liên hệ ai?

Trả lời: Nhà Bán xem hướng dẫn tại mục I.

4. Chi cục Thuế cần cung cấp thông tin về tên khách hàng và địa chỉ của những đơn hàng phát sinh trong khoảng thời gian 01/04/2020 – 31/03/2021?

Trả lời: Thông tin khách hàng là thông tin nhạy cảm. Nếu nhận được yêu cầu này từ Cơ quan thuế, Nhà Bán đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế gửi văn bản yêu cầu trực tiếp tới Tiki. Tiki sẽ cung cấp hồ sơ, hoặc xác nhận theo yêu cầu của Cục Thuế/Chi cục Thuế nếu thuộc phạm vi nghĩa vụ cung cấp thông tin của Tiki theo quy định.

5. Chi cục Thuế yêu cầu Nhà Bán cung cấp toàn bộ hóa đơn Tiki đã xuất gửi cho Nhà Bán trong khoảng thời gian 1/4/2020 – 31/3/2021 thì phải làm thế nào?

Trả lời: 

  • Nhà Bán sử dụng hóa đơn đã được Tiki phát hành và cung cấp tại mục Thanh toán > Sao kê > Xem chi tiết để cung cấp. 

  • Nếu Cục Thuế/Chi cục Thuế muốn xác minh, Nhà Bán đề nghị Cục Thuế/Chi cục Thuế gửi văn bản yêu cầu trực tiếp tới Tiki. Tiki sẽ xác minh theo yêu cầu cụ thể của  Cục Thuế/Chi cục Thuế.

6. Cơ quan Thuế có bảo mật thông tin của Nhà Bán không?

Trả lời: Cơ quan Thuế có trách nhiệm·bảo mật thông tin và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế và quy định của pháp luật có liên quan.

7. Nhà Bán cần làm gì khi chi cục Thuế cần cung cấp thông tin tài khoản của Tiki chuyển tiền cho Nhà Bán và ngược lại (Nhà Bán chuyển tiền vào tài khoản Tiki)?

Trả lời: 

  • Tài khoản ngân hàng của Nhà Bán: là các tài khoản ngân hàng của Nhà Bán mà Nhà Bán đã cung cấp và cập nhật trên Seller Center.
  • Tài khoản ngân hàng của Tiki: là tài khoản mà Nhà Bán nhận thanh toán từ Tiki.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?

[Cơ bản] Luân chuyển hàng hóa - Nhẹ gánh lưu kho Tiki