Quản lí gian hàng Hướng dẫn Nhà Bán mở thêm gian hàng trên Tiki

Hướng dẫn Nhà Bán mở thêm gian hàng trên Tiki

Trường hợp này áp dụng cho Nhà Bán đã có gian hàng “Đăng ký thành công trên Tiki” (ON/OFF) , muốn đăng ký thêm gian hàng khác, quy trình đăng kí như sau: 

 Đối tượng áp dụng: Nhà Bán Hàng phải là Nhà sản xuất (chủ sở hữu nhãn hiệu) hoặc là Nhà phân phối chính thức;
 
 Điều kiện áp dụng:
Mỗi tài khoản phải có một địa chỉ email riêng;
Mỗi tài khoản chịu trách nhiệm cung ứng và phân phối các Nhãn Hiệu khác nhau;
Các loại Hàng Hóa, Dịch Vụ được bán trong mỗi tài khoản phải khác nhau;
 
– Quy trình:
1. Nhà Bán gửi thông tin cho Nhân viên hỗ trợ của Tiki để check điều kiện.
2. Nhân viên hỗ trợ của Tiki thông báo cho Nhà Bán điền form “Phiếu yêu cầu dịch vụ”, ký tên – đóng dấu, gửi về cho Tiki (Địa chỉ 52 Út Tịch, phường 4, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) để hoàn thành tạo gian.
3. Tiki nhận form, tạo gian hàng cho Seller và hoàn thành quy trình.

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết