Tiki Feed (Tiki Studio)​

Quản lý tài nguyên (Hình ảnh, Video...)

Bước 1: Chọn loại tài nguyên tại Thư viện tài nguyên 

Bước 2: Đăng tải tài nguyên:

1. Sản phẩm: 

  • Chọn Thêm sản phẩm

  • Nhập link sản phẩm muốn đăng tải từ Tiki để tìm kiếm

  • Lưu sản phẩm vào thư viện

  • Hình ảnh 

   • Chọn Thêm hình

   • Chọn hình ảnh từ máy tính để tải lên 

   • Chỉnh sửa hình 

   • Lưu hình vào thư viện

2. Video:

  • Chọn Thêm video

  • Chọn video từ máy tính để tải lên

  • Lưu video vào thư viện

Lưu ý:

 • Chỉ đăng tải tối đa 20 tài nguyên trong 1 lần

 • Giới hạn từng loại tài nguyên: 

  • Ảnh
   • Định dạng: JPEG, PNJ

   • Có dung lượng tối đa 10MB, theo tỷ lệ khung hình 1:1 (dạng vuông). Khuyến khích ảnh kích thước 1000x1000px trở lên

  • Video: 
   • Định dạng: MOV, MP4

   • Có dung lượng tối đa 300MB với độ dài không quá 60s

  • Sản phẩm phải từ website của Tiki (tên miền từ tiki.vn)

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 3 / 5. Số lượt đánh giá: 2

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?