Tin tức Chương trình khuyến mãi dành cho nhà bán SALE 91% – SẮM TẾT HUYỀN THOẠI 2019

SALE 91% – SẮM TẾT HUYỀN THOẠI 2019

Sàn TMDT Tiki xin gửi một số thông tin về việc đăng ký và cách thức tham gia chương trình

 

Sàn TMDT Tiki xin gửi một số thông tin về việc đăng ký và cách thức tham gia chương trình

” SALE 91% – SẮM TẾT HUYỀN THOẠI 2019 “

1. Mục đích:

Tạo điều kiện cho sản phẩm của các NBH có mức giảm giá cực sốc tham gia vào chủ đề Sale 91% của SẮM TẾT HUYỀN THOẠI cùng Tiki.

2. Điều kiện tham gia:

– Chỉ chấp nhận các sản phẩm SALE 91%.

– CHỈ ÁP DỤNG cho các sản phẩm lưu kho hình thức FBT.

– Giá giảm phải đảm bảo mức SALE 91%

– Số lượng lưu kho tối thiểu là 20 cho 1 sản phẩm tham gia SALE 91%.

3. Cách thức tham gia:

NBH gửi điền thông tin đầy đủ vào form đăng ký :

Tại đây

(*) Lưu ý: Do số lượng slot hiển thị có hạn, Tiki chỉ gửi thông báo xác nhận cho những sản phẩm được duyệt tham gia.

4. Thời gian mở đăng ký: Từ Thứ 7 (05/1) đến 9h00 sáng ngày Thứ 2 (07/1)

Tiki sẽ chọn lọc SKU phù hợp để đưa vào chương trình, sản phẩm nếu được chọn sẽ được xác nhận với NBH qua email.

5. Thời gian chạy Chương trình: Tháng 01/2019

– Tiki sẽ sắp xếp các sản phẩm được chọn vào chương trình với thời gian phù hợp.

– Chi tiết thời gian chương trình sẽ được thông báo qua email với các Nhà Bán Hàng có sản phẩm được chọn.