Quy chuẩn Nhập kho Tiki Hướng dẫn giao nhận hàng hóa tại kho TIKI

Hướng dẫn giao nhận hàng hóa tại kho TIKI

Tuỳ vào loại Hàng Hóa và loại hình dịch vụ giao hàng mà nhập vào kho tương ứng như sau:

Loại Hàng Hóa

Dịch vụ giao hàng

Kho nhập hàng

Nhỏ/Trung Bình

TikiNow

HN5, SGN, ĐN

Nhỏ/Trung bình

Tiêu chuẩn

HN4, SGN3, ĐN

Cồng kềnh *

Tiêu chuẩn

VLN, HN4, ĐN

*Lưu ý:
– Một ngành hàng có thể nhập ở nhiều kho khác nhau. Khi Nhà Bán tạo sản phẩm trên hệ thống, nếu sản phẩm không thỏa mãn điều kiện tương ứng, hệ thống sẽ báo lỗi và cảnh báo trực tiếp trên giao diện.

Định nghĩa các loại Hàng Hóa:

 1.  SKU Tiki Now phải đủ các điều kiện sau:
  • Mô hình vận hành FBT
  • Mỗi cạnh (dài, rộng, cao) < 160cm
  • Giá trị lớn nhất giữa trọng lượng thực tế hay trọng lượng theo thể tích <= 30kg trong đó trọng lượng theo thể tích = (Dài * Rộng * Cao) / 5000.
 2. SKU là Cồng kềnh khi thỏa 1 trong các yếu tố sau:
  • Dài x Rộng x Cao / 5000 ≥ 12
  • Khối lượng ≥ 12kg
  • Kích thước 1 cạnh > 60 cm

       Lưu ý: Một số SKU cồng kềnh nhưng nếu thoả TikiNow thì vẫn nhập kho tại VLN, HN4, DN.

 1. SKU nhỏ, trung bình: là các SKU không thuộc nhóm cồng kềnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết