Mô hình vận hành FBT (Fullfillment By Tiki) Hướng dẫn tạo phiếu gửi hàng và quy định số lượng hàng hóa nhập kho

Hướng dẫn tạo phiếu gửi hàng và quy định số lượng hàng hóa nhập kho

 
Lưu ý: Giới hạn số lượng hàng hóa nhập kho (Mô hình FBT) áp dụng kể từ ngày 26/05/2020 
  • Đối với các Nhà Bán Hàng đã có lịch sử tồn, tồn được phép nhập sẽ bằng sức bán 2 tuần gần nhất, tính theo từng kho
  • Đối với các Nhà Bán Hàng chưa có lịch sử tồn, tồn được phép nhập sẽ bằng sức bán trung bình của danh mục 2 tương ứng tại từng kho
– Data trên được refresh hàng ngày. 
– Các trường hợp nhập quá số lượng, hệ thống sẽ chặn kèm thông báo như bên dưới: 
Hoặc 

 

 

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết