Vận chuyển

Xin mời Quý Nhà Bán cùng Học Viện Tiki tìm hiểu về quy trình nhập hàng vào kho của Tiki đúng chuẩn nhé !!!

Số lượng cho phép nhập thêm được tính toán dựa trên: 

  • Đối với các Nhà Bán đã có lịch sử tồn, tồn được phép nhập sẽ bằng sức bán 2 tuần gần nhất, tính theo từng kho

  • Đối với các Nhà Bán chưa có lịch sử tồn, tồn được phép nhập sẽ bằng sức bán trung bình của danh mục 2 tương ứng tại từng kho. Ví dụ: Sản phẩm là gương trang điểm, thuộc danh mục “Làm đẹp – Sức khỏe/trang điểm/dụng cụ trang điểm/gương trang điểm”, thì danh mục 2 của sản phẩm này là “Trang điểm”. Nếu tại kho SGN3, các sản phẩm thuộc danh mục 2 “trang điểm” bán được trung bình 100 sản phẩm/2 tuần thì Nhà bán sẽ được nhập vào 100 sản phẩm

 • Khi Nhà Bán tạo phiếu nhập hàng trên hệ thống, số lượng nhập thêm không được vượt quá số lượng tối đa cho phép nhập.  
 • Cách kiểm tra số lượng cho phép nhập kho trên Seller Center: 
  • Vào “Quản lý kho” -> “Phiếu nhập hàng” -> Chọn “thêm sản phẩm”. Kiểm tra tại cột “Số lượng dự kiến”

 • Bước 1: Đăng sản phẩm, chọn mô hình FBT.

Lưu ý: Trong trường hợp sản phẩm đang sử dụng mô hình ODF, muốn vận hành theo mô hình FBT, Nhà bán chuyển mô hình sản phẩm sang mô hình FBT.

Xem chi tiết tại đây

 • Bước 2: Tạo phiếu gửi hàng

 • Bước 3: Chọn phương thức và thời gian nhập kho

 • Bước 4: Đóng gói hàng và dán mincode

Xem thêm: Quy chuẩn đóng gói hàng hóa

 • Bước 5: Mang hàng tới kho và đồng kiểm tại kho Tiki

 • Bước 6: Nhập hàng vào kho Tiki, ký xác nhận đồng kiểm.