Mô hình vận hành FBT (Fullfillment By Tiki) Điều kiện để sản phẩm được bật giao TikiNOW

Điều kiện để sản phẩm được bật giao TikiNOW

  • Điều kiện tiên quyết: Sản phẩm sử dụng mô hình Lưu kho Tiki (FBT)
  • Mỗi cạnh (Dài, Rộng, Cao) < 160 cm
  • Giá trị lớn nhất giữa trọng lượng thực tế hay trọng lượng tính theo thể tích ≤ 30 kg (trong đó trọng lượng tính theo thể tích = Dài x Rộng x Cao / 6000)

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết