Học Viện Tiki

Bài 1: Quản Lý Sản Phẩm

Khi số lượng nguồn cung ứng hoặc tồn kho của sản phẩm không đảm bảo đủ trong quá trình vận hành gian hàng trên Tiki, thao tác bật-tắt sản phẩm sẽ giúp Quý Nhà Bán tránh chỉ chính sách phạt khi có đơn hàng, nhưng lại không có hàng để giao.

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý Nhà Bán về những việc bạn thao tác bật-tắt sản phẩm nhằm duy trì chỉ số vận hành tốt cho cửa hàng của bạn.

Hướng dẫn bật-tắt sản phẩm bao gồm 3 bước: 

  • Bước 1: Xuất danh sách sản phẩm cần bật/tắt
  • Bước 2: Đổi trạng thái bật/tắt sản phẩm trong file excel
  • Bước 3: Cập nhật danh sách sản phẩm đã điều chỉnh trạng thái lên sellercenter.tiki.vn 

Lưu ý: Các sản phẩm trong “Trạng thái tắt” sẽ không hiển thị bên trang mua hàng Tiki.vn