Quản lý sản phẩm

Hướng dẫn kiểm tra và điều chỉnh số lượng tồn kho-Mô hình ODF

Khi số lượng tồn kho của sản phẩm thực tế không tương thích với số lượng trên hệ thống Seller Center, thao tác cập nhật tồn kho sẽ giúp Quý Nhà Bán điều chỉnh, cũng như chủ động quản lý số tồn hợp lý.

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý Nhà Bán về những việc bạn thao tác điều chỉnh tồn số tồn kho sản phẩm nhằm duy trì hoạt động kinh doanh tốt.

Bước 1: Chọn: Sản phẩm – Danh sách sản phẩm – Đăng bán

Bước 2: Chọn sản phẩm cần chỉnh tồn kho, sau đó bấm vào mục: Thao tác – Cập nhật tồn kho nhà bán hàng

Bước 3: Điền số lượng tồn kho vào ô: *Số lượng mới, sau đó chọn : Lưu

Bước 4: Bấm vào nút: Xác nhận

Bước 1: Xuất danh sách thông tin sản phẩm cần thay đổi

Có 2 cách để xuất danh sách thông tin sản phẩm:

Cách 1: Theo mẫu cập nhật kiểu nhập kho, số lượng:

  • Tại mục “Danh sách sản phẩm” 

  • Chọn “Backorder & Seller Backorder” 

  • Chọn các sản phẩm cần thay đổi tồn kho 

Cách 2: Xuất danh sách theo mẫu cập nhật thông tin sản phẩm

  • Tải file về

  • Theo mẫu thông tin chi tiết sản phẩm:

  • Tại mục “Xuất sản phẩm” 

  • Chọn “Export mới” 

  • Chọn “Thông tin chi tiết sản phẩm” 

  • Chọn các tiêu chí lọc 

  • Export và tải file về.

Bước 2: Điền tồn kho mới tại file excel vừa tải về.

Bước 3: Cập nhật file đã chỉnh trên Seller Center

Bước 4: Kiểm tra kết quả cập nhật