Học Viện Tiki

Bài 1: Quản lý sản phẩm

Chỉnh sửa sản phẩm nhằm tối ưu hóa nội dung, giúp sản phẩm dễ ra đơn hơn cũng như nâng cao hiệu quả khi kinh doanh trên sàn thương mại điện tử Tiki là một thao tác luôn được Nhà Bán Hàng đặc biệt quan tâm.

Học viện Tiki sẽ hướng dẫn Quý Nhà Bán 2 thao tác điều chỉnh giá, bao gồm:

 • Điều chỉnh từng sản phẩm
 • Điều chỉnh hàng loạt sản phẩm
 • Các Nhà Bán Hàng là người tạo sản phẩm (MSKU)
 • Các sản phẩm KHÔNG có sự khác biệt về mẫu mã, bao bì, công dụng, đặc điểm sản phẩm
 • Các nội dung chỉnh sửa phải phù hợp với các quy định về đăng bán sản phẩm trên Tiki
 • Giá niêm yết
 • Thương hiệu
 • Danh mục sản phẩm

Lưu ý: Các trường hợp dưới đây có thể dẫn đến từ chối

 • Sản phẩm thay đổi HOÀN TOÀN về mẫu mã, bao bì
 • Sản phẩm thay đổi về thông tin, công năng sử dụng

 • Sản phẩm hoàn toàn mới

 • Bước 1: Đăng nhập Seller Center
 • Bước 2: Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa
 • Bước 3: Thao tác chỉnh sửa
 • Bước 4: Đề nghị duyệt
 • Bước 5: Kiểm tra kết quả duyệt