Quản lí sản phẩm Hướng dẫn chuyển đổi mô hình từ FBT sang ODF

Hướng dẫn chuyển đổi mô hình từ FBT sang ODF

Bài 1: Quản lý sản phẩm

Khi mô hình vận hành của sản phẩm chưa phù hợp với tình hình thực tế, muốn chuyển sang mô hình khác phù hợp hơn (FBT sang ODF hoặc ngược lại), Nhà bán có thể tự chuyển đổi như hướng dẫn trong bài viết này.

Cách chuyển đổi gồm 3 bước:

  • Bước 1: Download file từ hệ thống Seller Center
  • Bước 2: Cập nhật nội dung file
  • Bước 3: Upload file lên hệ thống để chuyển đổi

Lưu ý: 

  • Nếu Seller Center chưa mở mô hình ODF, Nhà bán sẽ không cập nhật được mô hình này
  • Cách mở mô hình ODF trên Seller Center:
    • Truy cập Seller Center -> mục Thông tin nhà bán -> Chi tiết -> Mô hình vận hành để đăng ký. Sau khi đăng ký mô hình ODF, Nhà bán thao tác chuyển đổi từ bước 1. 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ?
[Tổng đánh giá: 1 Trung bình yêu thích: 5]
Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết