Khuyến mãi

Hướng dẫn cài đặt Giảm giá sản phẩm

Giảm giá sản phẩm là một trong những công cụ khuyến mãi cơ bản nhất. Công cụ này cho phép Nhà Bán đưa ra những mức giá khuyến mãi hấp dẫn cho sản phẩm của mình, tạo động lực để khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng.

Có 2 mục chính: 

1. Danh sách giảm giá: Hiển thị danh sách các giảm giá đã tạo, cho phép Nhà Bán có thể chỉnh sửa hoặc kết thúc trước thời hạn.

2. Danh sách đăng hàng loạt: Hiển thị lịch sử các tập tin cài đặt giảm giá hàng loạt đã được tải lên. Cho phép Nhà Bán quản lý và tải xuống danh sách sản phẩm lỗi/danh sách toàn bộ sản phẩm.

1. Cài đặt từng sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập Seller Center, chọn Trung tâm Marketing >> Công cụ khuyến mãi >> Giảm giá sản phẩm.

Bước 2: Chọn Tạo giảm giá >> Chọn sản phẩm cần tạo giảm giá. Danh sách sản phẩm chỉ hiển thị các sản phẩm đang ở trạng thái bật và còn tồn kho.

 • Tại khung tìm kiếm, Nhà Bán có thể nhập SKU và chọn ngành hàng.

 • Chọn sản phẩm cần thêm từ bảng bên trái, nhấn chọn nút + hoặc Chọn toàn trang để thêm vào bảng bên phải. Nhà Bán có thể thêm tối đa 100 SKU.

 • Chọn sản phẩm cần xóa từ bảng bên phải, nhấn chọn nút x hoặc Bỏ tất cả để xóa.

Sau đó, Nhà Bán nhấn chọn Tiếp tục để cài đặt giá và tồn kho cho sản phẩm.

Bước 3: Tại trang Cài đặt giảm giá, Nhà Bán điền các thông tin cơ bản như: 

 • Giá sau giảm: Không được nhỏ hơn 50% giá bán. Nhà Bán có thể thiết lập giảm giá theo số tiền chính xác hoặc theo % giá sản phẩm.

 • Giới hạn đặt hàng mỗi đơn: Số lượng tối đa khách hàng có thể đặt trên một đơn hàng.

 • Thời gian áp dụng: Nhà Bán chọn thời điểm bắt đầu và kết thúc, thời gian chạy giảm giá không được quá 180 ngày. 

Sau đó, bấm Kích hoạt.

Một số nguyên nhân có thể dẫn tới cài đặt giảm giá thất bại:

 • Giá…

 • Thời gian…

 • Sản phẩm được lựa chọn đã được tạo để chạy giảm giá khác hoặc tham gia chương trình khuyến mãi khác trong cùng một thời điểm. Nhà Bán cần kiểm tra lại sản phẩm của mình có đang tham gia chương trình khuyến mãi nào của Tiki không hoặc đã được tạo giảm giá trước đó hay chưa ở mục Danh sách giảm giá.Bước 4: Sản phẩm sau khi được cài đặt giảm giá thành công sẽ xuất hiện tại mục Danh sách giảm giá

2. Cài đặt giảm giá cho hàng loạt sản phẩm

Nhà Bán có thể tạo giảm giá bằng cách sử dụng file Excel để đăng tải hàng loạt và quản lý danh sách tải lên như sau: 

Bước 1: Đăng nhập Seller Center, chọn Trung tâm Marketing >> Công cụ khuyến mãi >> Danh sách giảm giá >> Danh sách đăng hàng loạt. 

Bước 2: Tại mục Danh sách đăng hàng loạt, chọn tải bảng Excel mẫu để tải về máy tính.

Bước 3: Điền các thông tin về SKU, ngày bắt đầu (from), ngày kết thúc (to), giá sau giảm (price), số lượng khuyến mãi (quantity), giới hạn đặt hàng mỗi đơn (limit quantity). Nhà Bán tham khảo quy định về giá và thời gian khuyến mãi tại hướng dẫn trong phần Cài đặt từng sản phẩm.

Bước 4: Để tải lên danh sách sản phẩm đăng ký, Nhà Bán bấm chọn hoặc kéo thả file vừa điền vào ô được đánh dấu như hình.

Lưu ý:

 • Chỉ hỗ trợ tập tin excel có định dạng .xls hoặc .xlsx
 • Kích thước tập tin tối đa 5MB và 3.000 dòng.
 • File không được có bộ lọc/trang tính ẩn/nhiều hơn một trang tính.

Bước 5: Kiểm tra kết quả tải lên

Nhà Bán có thể lọc và tìm kiếm thông tin các tập tin đã tải lên theo ID tập tin, Người tải lên, Trạng thái, Thời gian tải lên.

Cột Kết quả hiển thị số lượng sản phẩm được duyệt và không được duyệt.

 

 • Thành công: Sản phẩm tải thành công và hiển thị trong mục Danh sách giảm giá.

 • Có lỗi: Sản phẩm bị hệ thống từ chối. Ở cột Thao tác, Nhà Bán bấm Xem kết quả >> Tải xuống danh sách lỗi >> Thực hiện điều chỉnh và đăng tải lại.

Để các chương trình khuyến mãi có thể tiếp cận đến khách hàng một cách tốt nhất và liên tục Tiki sẽ áp dụng thứ tự ưu tiên cho các hình thức khuyến mãi của sản phẩm như sau:

1. Flash sale – Ưu tiên cao nhất

2. Deal ngành hàng – Ưu tiên cao thứ nhì

3. Giảm giá sản phẩm – Ưu tiên cao thứ ba

Khi một sản phẩm cùng tham gia nhiều hơn một hình thức khuyến mãi và có thời gian chạy trùng lắp lẫn nhau một phần hoặc toàn bộ, hệ thống sẽ dựa vào mức độ ưu tiên

 để xác định hình thức khuyến mãi nào được áp dụng tại thời điểm nào, giúp khuyến mãi của Nhà Bán được chạy liên tục. Khi hết thời gian chạy của một chương trình, hệ thống sẽ tiếp tục kích hoạt chương trình có độ ưu tiên thấp hơn tiếp theo.  

Ví dụ:

 • Sản phẩm A tham gia Flash sale ngày 15/12.

 • Sản phẩm A tham gia Deal ngành hàng liên tục từ ngày 10/12 – 17/12.

 • Sản phẩm A tham gia Giảm giá sản phẩm liên tục từ ngày 1/12 – 31/12.

Dựa trên mức độ ưu tiên, các hình thức khuyến mãi sẽ được áp dụng cho sản phẩm A theo từng giai đoạn như sau:

Nhà Bán không thể đăng ký nhiều hơn 01 chương trình cho mỗi hình thức khuyến mãi (Flash sale, Deal ngành hàng hoặc GIảm giá sản phẩm) tại một thời điểm. Các trường hợp đăng ký trùng lắp trong cùng một loại chương trình sẽ được hệ thống thông báo. 

Các trạng thái giảm giá sản phẩm:

Trạng thái

Ý nghĩa

Thao tác Nhà Bán có thể thực hiện

Đã kích hoạt

Giảm giá đã được tạo và đang chờ đến thời gian chạy. 

Chỉnh sửa/ Kết thúc giảm giá

Đang chạy

Giảm giá đang trong thời gian chạy

Kết thúc giảm giá

Tạm dừng

Giảm giá bị tạm dừng vì sản phẩm đang chạy ở chương trình khác

Kết thúc giảm giá

Cháy hàng

Số lượng ưu đãi đã được bán hết

Đã hết hạn

Thời gian chạy đã kết thúc

Đã tắt

Giảm giá bị ngừng bởi một số các lý do như Nhà Bán kết thúc giảm giá, sản phẩm hết tồn kho, sản phẩm bị tắt… 

Dựa vào trạng thái giảm giá (Đã kích hoạt hoặc Đang chạy), Nhà Bán có thể:

1. Chỉnh sửa hoặc kết thúc giảm giá cho từng sản phẩm

Nhà Bán bấm Chỉnh sửa và điều chỉnh các mục như: Giá sau giảm (theo số tiền/phần trăm), Giới hạn đặt hàng mỗi đơn, Thời gian bắt đầu/kết thúc >> Bấm Cập nhật.

Lưu ý: Nhà Bán không thể chỉnh sửa Số lượng khuyến mãi khi đã tạo.

 

2. Kết thúc giảm giá hàng loạt:

Nhà Bán có thể chọn nhiều sản phẩm cùng lúc để kết thúc giảm giá. Sau đó, bấm Kết thúc >> Xác nhận.

Hệ thống chỉ có thể kết thúc giảm giá đối với các giảm giá đang ở trạng thái Đã kích hoạt hoặc Đang chạy. Trường hợp Nhà Bán chọn cả những giảm giá đã ở trạng thái Hết hạn, Cháy hàng, hoặc Đã tắt, hệ thống sẽ thông báo những giảm giá này không thể thay đổi do trạng thái như hình bên dưới, Nhà Bán không cần làm gì thêm đối với những giảm giá này. Các trường hợp còn lại do lỗi hệ thống, Nhà Bán vui lòng thử lại.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?