Khuyến mãi

Hướng dẫn cài đặt Deal Hot cho sản phẩm

Sản phẩm có cài Deal Hot sẽ giúp:

  • Tạo sự thu hút cho sản phẩm.

  • Tạo động lực để khách nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng.

  • Thanh máu (thanh tốc độ bán): Tạo sự khan hiếm cho sản phẩm, giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi cho sản phẩm.

1. Cài đặt từng sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập Seller Center, chọn Trung tâm Marketing >> Công cụ khuyến mãi >>Danh sách giảm giá.

Chọn Tạo giảm giá.

Bước 2: Chọn sản phẩm muốn tạo deal.

Bước 3: Điền các thông tin của Deal, sau đó bấm Thêm.

Bước 4: Kiểm tra kết quả Deal vừa cài.

2. Cài hàng loạt sản phẩm

Bước 1: Đăng nhập Seller Center, chọn Trung tâm Marketing >> Công cụ khuyến mãi >> Danh sách giảm giá.

Bước 2: Chọn Mẫu file Import để tải file về máy tính.

Điền thông tin giảm giá trong mẫu file vừa tải xuống.

Bước 3: Upload file lên hệ thống.

Bước 4: Kiểm tra kết quả.