Quản lí gian hàng Hướng dẫn cài đặt phí vận chuyển

Hướng dẫn cài đặt phí vận chuyển

 

I. GIỚI THIỆU CÔNG CỤ 

Công cụ Shipping Fee (Cài đặt giảm giá chi phí vận chuyển) giúp nhà bán:

 1. Cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo SSKU (Theo sản phẩm)
  • Cài đặt này chỉ áp dụng trợ giá lên 1 sản phẩm (Không có điều kiện đi kèm), trợ giá này được tính cho nhà bán.
 2. Cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo Giá Trị Đơn Hàng
  • Cài đặt này áp dụng để trợ giá trên tổng giá trị đơn hàng (Được phép cài điều kiện đi kèm), trợ giá được tính cho nhà bán.
 3.  

II. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

1. CÀI ĐẶT GIẢM GIÁ PHÍ VẬN CHUYỂN THEO GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG

Bước 1: Vào Giao Diện Cài Đặt Giảm Giá Phí Vận Chuyển

(1): Nhà bán truy cập vào <<Khuyến mãi>> 

(2): Chọn <<Giảm giá vận chuyển>> 

(3): Chọn <<Tạo mới >> 

 

Bước 2: Tạo Giảm Giá Phí Vận Chuyển Theo Đơn Hàng 

(1) Chọn: <Tất cả sản phẩm trong đơn hàng>

Lưu ý: Không thể thay đổi/chỉnh sửa mục này (1) sau khi cài đặt

(2) Chọn:

   • <100% giảm giá>: giảm toàn bộ đơn hàng 
   •  <Tùy chọn> điền số tiền giảm giá vào ô bên dưới: giảm 1 phần chi phí

(3) Chọn: 

   • <Không ràng buộc>: giảm cho bất kỳ giá trị đơn hàng 
   • <Tùy chọn>: cài đặt giá trị đơn hàng tối thiểu để giảm 

(4) Chọn: các phương thức vận chuyển được áp dụng giảm giá phí vận chuyển.

                     (5) Chọn:  Số lần sử dụng tối đa 

   • <Không giới hạn>: không giới hạn số lần áp dụng giảm giá 
   •  <Tùy chọn> : Nhà bán nhập sốlần áp dụng giảm giá phí vận chuyển 
    Lưu ý:

     • Không thể thay đổi/chỉnh sửa mục này (5) sau khi cài đặt
     • Khi số lần <Tùy chọn> áp dụng giảm giá phí VC sẽ được trừ dần khi có đơn hàng phát sinh thỏa điều kiện giảm giá phí VC cho đến hết, hệ thống sẽ tự tắt cài đặt này.

Tại phần tóm tắt cấu hình là kết quả sau khi nhà bán hàng cài đặt phí trên hệ thống.

Như hình thì kết quả cài đặt là Khách hàng sẽ được:

 • Giảm 20,000đ/đơn hàng
 • Áp dụng cho đơn hàng có tổng giá trị >= 300,000
 • Áp dụng tất cả phương thức vận chuyển ( Bao gồm cả TikiNow 2h, 3h, 24h và giao hàng tiêu chuẩn

 

2. CÀI ĐẶT GIẢM GIÁ PHÍ VẬN CHUYỂN THEO TỪNG SSKU

Bước 1: Vào Giao Diện Cài Đặt Giảm Giá Phí Vận Chuyển

(1): Nhà bán truy cập vào <<Khuyến mãi>> 

(2): Chọn <<Giảm giá vận chuyển>> 

(3): Chọn <<Tạo mới >> 

Bước 2: Tạo Giảm Giá Phí Vận Chuyển Theo SSKU (Theo Sản Phẩm)

(1) Chọn << Sản phẩm cụ thể>>

Lưu ý: Không thể thay đổi/chỉnh sửa mục này (1) sau khi cài đặt

(2) Chọn << Thêm sản phẩm>> 

 

A. Tại Bước <<Thêm Sản Phẩm>>

Giao diện hệ thống sẽ bật lên màn hình thêm sản phẩm như hình. Tại màn hình này, Nhà bán tiến hành thêm sản phẩm theo nhiều cách: 

(1) SSKU: Nhà bán nhập SSKU nếu có sẵn

(2) Thương hiệu: Nếu các thương hiệu đã được duyệt trên Tiki. Thì khi thêm sản phẩm chỉ cần nhập đúng tên thương hiệu của sản phẩm (Samsung, Apple, Panasonic,…)

(3) Danh mục cấp 1,2,3…: Tiki hiện có hơn 12 danh mục cấp 1. Nhà bán có thể chọn  theo danh mục mình đang bán hoặc thêm sản phẩm 

Các đề mục tìm kiếm này có thể kết hợp với nhau để chọn ra được sản phẩm đúng nhất với nhu cầu của Nhà bán. 

Sau khi chọn đủ các sản phẩm, Nhà bán chọn nút Tìm kiếm để hệ thống trả về kết quả cuối cùng

Lưu ý: Nhà bán cần rà soát các trang hiển thị để tránh thêm vào những sản phẩm không đúng với nhu cầu giảm giá phí vận chuyển.

Sau khi chọn đủ các SP cần giảm giá, Nhà bán sẽ thao tác << Đóng>> hoặc bấm 1 vị trí ngẫu nhiên để thoát ra màn hình chọn sản phẩm.

B. Sau khi chọn xong các sản phẩm cần giảm giá, Nhà bán có thể xem lại các sản phẩm đã chọn tại Nút << Sản phẩm đã chọn>> 

Nhà bán tiến hành cài phí giảm giá tương tự như cài đặt giảm giá cho tất cả các sản phẩm ở trên. 

 • Chọn Nút << Tạo Mới>> sau khi xem lại phần Tóm Tắt cấu hình ở góc phải. 

III. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA, BẬT TẮT CÁC CHIẾN DỊCH GIẢM GIÁ VẬN CHUYỂN

1. BỘ LỌC TÌM KIẾM CÁC CHIẾN DỊCH GIẢM GIÁ ĐÃ TẠO TRÊN SELLER CENTER THEO CÁC TRƯỜNG YÊU CẦU

 • Cột <<Sản phẩm áp dụng>>

Nhà bán lưu ý nội dung như sau: 

   • Tất cả sản phẩm: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo đơn hàng
   • Sản phẩm cụ thể: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo SSKU
 • Cột <<Loại giảm giá vận chuyển>>

Nhà bán lưu ý   nội dung như sau: 

   • 100% giảm giá: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển 100%
   • Tùy chọn: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo số tiền Nhà bán cài đặt (VD: 5,000; 10,000; 20,000; …)

 

 • Cột <<Trạng Thái>>

Lọc theo trạng thái kích hoạt/không kích hoạt:

   • Kích hoạt: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí đang được áp dụng
   • Không kích hoạt: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển đã tạo nhưng Nhà bán chưa kích hoạt để áp dụng trên gian hàng

Lưu ý: Việc tìm kiếm theo trạng thái giúp cho quý nhà bán lọc nhanh các chiến dịch giảm giá theo trạng thái nhất định và giảm tải thời gian tìm kiếm. 

2. GIAO DIỆN CÁC CHIẾN DỊCH GIẢM GIÁ PHÍ VẬN CHUYỂN SAU KHI CÀI ĐẶT

(1) ID thể hiện mã số của chiến dịch giảm giá

(2) Giảm giá vận chuyển thể hiện phần phí nhà bán cài đặt giảm giá (100% phí hoặc tùy chọn)

(3) Tiêu chí thể hiện:

   • Số lượng sản phẩm áp dụng
   • Các hình thức vận chuyển được áp dụng
   • Điều kiện đơn hàng áp dụng giảm giá

(4) Ngày tạo: Thời gian bắt đầu cài đặt chiến dịch giảm giá

(5) Người tạo: Tên người cài đặt chiến dịch giảm giá 

Nếu mục Người tạo“Chuyển đổng hệ thống” thì đó chính là phần Chiến dịch đã cài trước đó của nhà bán từ màn hình biểu phí, được hệ thống tự động chuyển qua

(6) Trạng thái:

   • Thể hiện tình trạng BẬT/TẮT của chiến dịch
   • Nhà bán có thể tự BẬT/TẮT chiến dịch bằng cách chọn trực tiếp vào nút để chuyển trạng thái

(7) Hành động: Nhà bán chọn <<Cập nhật>> khi muốn thay đổi các thông tin cài đặt của chiến dịch.

Lưu ý: Nhà bán có thể thay đổi tất cả các cài đặt của chiến dịch trừ thay đổi SẢN PHẨM ÁP DỤNG 

3. GIAO DIỆN CỦA KHÁCH HÀNG KHI NHÀ BÁN CÀI TÍNH NĂNG GIẢM GIÁ PHÍ VẬN CHUYỂN

Tại giao diện mua hàng, khách hàng sẽ thấy:

(1): Giảm Phí Vận Chuyển Theo SSKU (Từng Sản Phẩm)

(2): Giảm Phí Vận Chuyển Theo Giá Trị Đơn Hàng

 

IV. CÁC LƯU Ý KHI CÀI ĐẶT TÍNH NĂNG GIẢM GIÁ PHÍ VẬN CHUYỂN

           1. Nếu Nhà Bán không cài đặt phí vận chuyển, hệ thống sẽ tự động tính 100% phí vận chuyển cho Khách hàng

2. Sản phẩm thuộc nhiều quy tắc giảm giá phí vận chuyển, hệ thống sẽ giảm giá theo thứ tự ưu tiên bên dưới và cộng dồn các giá trị giảm giá cho Khách hàng. Theo thứ tự ưu tiên như sau: 

  • Bước 1: Giảm giá dựa trên quy tắc giảm giá theo sản phẩm (SSKU). 

  • Bước 2: Giảm giá dựa trên quy tắc giảm giá theo giá trị đơn hàng.

3. Khi đơn hàng có nhiều SSKU mà các sản phẩm đó có cài đặt giảm giá phí vận chuyển riêng biệt và khác nhau thì giảm giá cho Khách hàng được tính bằng cách cộng gộp phí giảm trên từng SSKU lại với nhau.

4. Nhà bán có thể cài chương trình giảm giá vận chuyển cho toàn gian hàng.

5. Nếu đơn hàng thỏa mãn cả chiến dịch giảm giá phí vận chuyển của cả Tiki và Nhà bán thì phí vận chuyển của đơn hàng sẽ được tính theo thứ tự: Trừ phí giảm giá của Nhà bán hàng trước, sau đó trừ phí giảm giá chiến dịch do Tiki trợ giá nếu đủ điều kiện.

6. Khi Nhà bán tạo 3 chiến dịch giảm giá phí vận chuyển theo giá trị đơn hàng bị trùng nhau và chạy song song cả 3 chiến dịch, thì hệ thống sẽ báo lỗikhông thể khởi tạo được chiến dịch mới có cùng nội dung.

7. Số SSKU tối đa cho một chiến dịch giảm giá không quá 200 SKU.

8. Công cụ cài đặt giảm giá phí vận chuyển được áp dụng cho tất cả các mô hình vận hành.

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết