Khuyến mãi

Hướng dẫn cài đặt Giảm giá phí vận chuyển

Nhiều thống kê đã chỉ ra rằng: Phí vận chuyển có khả năng tác động rất lớn đến quyết định mua hàng trực tuyến của khách hàng. Nhiều sản phẩm trong giỏ hàng khách hàng vẫn đắn đo chưa chốt do chi phí vận chuyển chưa phù hợp với túi tiền của họ. 

Hiểu được điều đó, Tiki đã ra mắt tính năng Cài đặt giảm giá phí vận chuyển trên Seller Center để giúp Quý Nhà Bán chủ động hơn trong việc hỗ trợ phí vận chuyển cho khách hàng, giúp tăng tỷ lệ ra đơn hàng.

Công cụ Shipping Fee (Cài đặt giảm giá chi phí vận chuyển) giúp Nhà Bán:

1. Cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo SSKU (Theo sản phẩm)

 • Cài đặt này chỉ áp dụng trợ giá lên 1 sản phẩm (Không có điều kiện đi kèm), trợ giá này được tính cho Nhà Bán.

2. Cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo Giá Trị Đơn Hàng

 • Cài đặt này áp dụng để trợ giá trên tổng giá trị đơn hàng (Được phép cài điều kiện đi kèm), trợ giá được tính cho Nhà Bán.

1. CÀI ĐẶT GIẢM GIÁ PHÍ VẬN CHUYỂN THEO GIÁ TRỊ ĐƠN HÀNG

Bước 1: Vào giao diện Cài Đặt Giảm Giá Phí Vận Chuyển

Nhà Bán truy cập vào Trung tâm Marketing >> Công cụ khuyến mãi >> Chọn Giảm giá vận chuyển.

Chọn Tạo giảm giá.

Bước 2: Tạo Giảm Giá Phí Vận Chuyển theo đơn hàng 

(1) Chọn: Tất cả sản phẩm trong đơn hàng

Lưu ý: Không thể thay đổi/chỉnh sửa mục này (1) sau khi cài đặt

(2) Chọn:

 • 100% giảm giá: Giảm toàn bộ đơn hàng 

 •  Tùy chọn điền số tiền giảm giá vào ô bên dưới: Giảm 1 phần chi phí

(3) Chọn: 

 • Không ràng buộc: Giảm cho bất kỳ giá trị đơn hàng 

 • Tùy chọn: Cài đặt giá trị đơn hàng tối thiểu để giảm 

(4) Chọn: Các phương thức vận chuyển được áp dụng giảm giá phí vận chuyển.

(5) Chọn:  Số lần sử dụng tối đa 

 • Không giới hạn: Không giới hạn số lần áp dụng giảm giá 

 •  Tùy chọn: Nhà Bán nhập số lần áp dụng giảm giá phí vận chuyển 

Lưu ý:

 • Không thể thay đổi/chỉnh sửa mục này (5) sau khi cài đặt

 • Khi số lần <Tùy chọn> áp dụng giảm giá phí VC sẽ được trừ dần khi có đơn hàng phát sinh thỏa điều kiện giảm giá phí VC cho đến hết, hệ thống sẽ tự tắt cài đặt này.

Tại phần tóm tắt cấu hình là kết quả sau khi Nhà Bán cài đặt phí trên hệ thống.

Như hình thì kết quả cài đặt là Khách hàng sẽ được:

 • Giảm 20,000đ/đơn hàng

 • Áp dụng cho đơn hàng có tổng giá trị >= 300,000

 • Áp dụng tất cả phương thức vận chuyển (Bao gồm cả TikiNow 2h, 3h, 24h và giao hàng tiêu chuẩn) 

2. CÀI ĐẶT GIẢM GIÁ PHÍ VẬN CHUYỂN THEO TỪNG SSKU

Bước 1: Vào giao diện Cài Đặt Giảm Giá Phí Vận Chuyển.

Nhà Bán truy cập vào Trung tâm Marketing >> Công cụ khuyến mãi >> Chọn Giảm giá vận chuyển.

Chọn Tạo giảm giá

Bước 2: Tạo Giảm Giá Phí Vận Chuyển theo SSKU (Theo sản phẩm)

(1) Chọn Sản phẩm cụ thể

Lưu ý: Không thể thay đổi/chỉnh sửa mục này (1) sau khi cài đặt

(2) Chọn Thêm sản phẩm

A. Tại bước Thêm Sản Phẩm

Giao diện hệ thống sẽ bật lên màn hình thêm sản phẩm như hình. Tại màn hình này, Nhà Bán tiến hành thêm sản phẩm theo nhiều cách: 

(1) SSKU: Nhà Bán nhập SSKU nếu có sẵn

(2) Thương hiệu: Nếu các thương hiệu đã được duyệt trên Tiki. Thì khi thêm sản phẩm chỉ cần nhập đúng tên thương hiệu của sản phẩm (Samsung, Apple, Panasonic,…)

(3) Danh mục cấp 1,2,3…: Tiki hiện có hơn 12 danh mục cấp 1. Nhà Bán có thể chọn  theo danh mục mình đang bán hoặc thêm sản phẩm.

Các đề mục tìm kiếm này có thể kết hợp với nhau để chọn ra được sản phẩm đúng nhất với nhu cầu của Nhà Bán. 

Sau khi chọn đủ các sản phẩm, Nhà Bán chọn nút Tìm kiếm để hệ thống trả về kết quả cuối cùng

Lưu ý: Nhà Bán cần rà soát các trang hiển thị để tránh thêm vào những sản phẩm không đúng với nhu cầu giảm giá phí vận chuyển.

Sau khi chọn đủ các SP cần giảm giá, Nhà bán sẽ thao tác Đóng hoặc bấm 1 vị trí ngẫu nhiên để thoát ra màn hình chọn sản phẩm.

B. Sau khi chọn xong các sản phẩm cần giảm giá, Nhà bán có thể xem lại các sản phẩm đã chọn tại Nút Sản phẩm đã chọn.

Nhà bán tiến hành cài phí giảm giá tương tự như cài đặt giảm giá cho tất cả các sản phẩm ở trên. 

 • Chọn nút Tạo Mới sau khi xem lại phần Tóm tắt cấu hình ở góc phải. 

1. Bộ lọc tìm kiếm các chiến dịch giảm giá đã tạo

 • Cột Sản phẩm áp dụng

Nhà Bán lưu ý nội dung như sau: 

Tất cả sản phẩm: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo đơn hàng

Sản phẩm cụ thể: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo SSKU

 • Cột Loại giảm giá vận chuyển

Nhà Bán lưu ý  nội dung như sau: 

 • 100% giảm giá: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển 100%

 • Tùy chọn: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo số tiền Nhà bán cài đặt (VD: 5,000; 10,000; 20,000; …)

 • Cột Trạng Thái

Lọc theo trạng thái kích hoạt/không kích hoạt:

 • Kích hoạt: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí đang được áp dụng

 • Không kích hoạt: Tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển đã tạo nhưng Nhà bán chưa kích hoạt để áp dụng trên gian hàng

Lưu ý: Việc tìm kiếm theo trạng thái giúp lọc nhanh các chiến dịch giảm giá theo trạng thái nhất định và giảm tải thời gian tìm kiếm. 

2. Giao diện sau khi cài đặt

(1) ID thể hiện mã số của chiến dịch giảm giá

(2) Giảm giá vận chuyển thể hiện phần phí nhà bán cài đặt giảm giá (100% phí hoặc tùy chọn)

(3) Tiêu chí thể hiện:

 • Số lượng sản phẩm áp dụng

 • Các hình thức vận chuyển được áp dụng

 • Điều kiện đơn hàng áp dụng giảm giá

(4) Ngày tạo: Thời gian bắt đầu cài đặt chiến dịch giảm giá

(5) Người tạo: Tên người cài đặt chiến dịch giảm giá 

Nếu mục Người tạoChuyển đổng hệ thống thì đó chính là phần Chiến dịch đã cài trước đó của nhà bán từ màn hình biểu phí, được hệ thống tự động chuyển qua

(6) Trạng thái:

 • Thể hiện tình trạng BẬT/TẮT của chiến dịch

 • Nhà bán có thể tự BẬT/TẮT chiến dịch bằng cách chọn trực tiếp vào nút để chuyển trạng thái

(7) Hành động: Nhà Bán chọn Cập nhật khi muốn thay đổi các thông tin cài đặt của chiến dịch.

Lưu ý: Nhà Bán có thể thay đổi tất cả các cài đặt của chiến dịch trừ thay đổi SẢN PHẨM ÁP DỤNG.

3. Giao diện của Khách hàng khi Nhà Bán cài đặt giảm giá phí vận chuyển

Tại giao diện mua hàng, khách hàng sẽ thấy:

(1): Giảm Phí Vận Chuyển Theo SSKU (Từng Sản Phẩm)

(2): Giảm Phí Vận Chuyển Theo Giá Trị Đơn Hàng

 1. Nếu Nhà Bán không cài đặt phí vận chuyển, hệ thống sẽ tự động tính 100% phí vận chuyển cho Khách hàng.

2. Sản phẩm thuộc nhiều quy tắc giảm giá phí vận chuyển, hệ thống sẽ giảm giá theo thứ tự ưu tiên bên dưới và cộng dồn các giá trị giảm giá cho Khách hàng. Theo thứ tự ưu tiên như sau: 

 • Bước 1: Giảm giá dựa trên quy tắc giảm giá theo sản phẩm (SSKU). 
 • Bước 2: Giảm giá dựa trên quy tắc giảm giá theo giá trị đơn hàng.

3. Khi đơn hàng có nhiều SSKU mà các sản phẩm đó có cài đặt giảm giá phí vận chuyển riêng biệt và khác nhau thì giảm giá cho Khách hàng được tính bằng cách cộng gộp phí giảm trên từng SSKU lại với nhau.

4. Nhà Bán có thể cài chương trình giảm giá vận chuyển cho toàn gian hàng.

5. Nếu đơn hàng thỏa mãn cả chiến dịch giảm giá phí vận chuyển của cả Tiki và Nhà bán thì phí vận chuyển của đơn hàng sẽ được tính theo thứ tự: Trừ phí giảm giá của Nhà bán hàng trước, sau đó trừ phí giảm giá chiến dịch do Tiki trợ giá nếu đủ điều kiện.

6. Khi Nhà bán tạo 3 chiến dịch giảm giá phí vận chuyển theo giá trị đơn hàng bị trùng nhau và chạy song song cả 3 chiến dịch, thì hệ thống sẽ báo lỗikhông thể khởi tạo được chiến dịch mới có cùng nội dung.

7. Số SSKU tối đa cho một chiến dịch giảm giá không quá 200 SKU.

8. Công cụ cài đặt giảm giá phí vận chuyển được áp dụng cho tất cả các mô hình vận hành.

1.Giao diện cài đặt giảm giá phí vận chuyển cho khách hàng ở đâu trên Seller Center?

Trả lời: Nhà Bán truy cập vào link https://sellercenter.tiki.vn/new/#/, sau đó truy cập Trung tâm Marketing >> Công cụ khuyến mãi >> Chọn Giảm giá vận chuyển >> Tạo giảm giá.

2. Ý nghĩa của cột Sản phẩm áp dụng trên Cài đặt giảm giá phí vận chuyển là gì? 

Trả lời: Các cột chức năng này mang ý nghĩa là bộ lọc tìm kiếm các cài đặt đã tạo trên Seller Center theo yêu cầu. 

Tại cột Sản phẩm áp dụng, Nhà Bán lưu ý 2 nội dung chính như sau: 

 • Tất cả sản phẩm:  Nếu Nhà Bán chọn dòng này đồng nghĩa rằng Nhà Bán đang tiến hành tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển trước đó Nhà Bán cài giảm giá cho toàn bộ sản phẩm trong gian hàng. 

 • Sản phẩm cụ thể: Nếu Nhà Bán chọn dòng này đồng nghĩa rằng Nhà Bán đang tiến hành tìm kiếm các cài đặt giảm giá phí vận chuyển trước đó Nhà Bán cài giảm giá cho một số sản phẩm cố định trong gian hàng. 

3. Ý nghĩa của cột Loại giảm giá vận chuyển là gì? 

Trả lời: Khi tìm đến cột Loại giảm giá vận chuyển tức là Nhà Bán đang tìm kiếm các cài đặt giảm giá theo nhóm miễn phí vận chuyển 100% hoặc chỉ giảm theo mức tiền tùy chọn ( 5000, 10000 hay 20000) 

4. Cột Trạng thái có ý nghĩa gì khi Nhà Bán thao tác tìm kiếm?

Trả lời: Khi Nhà Bán tìm lại các cài đặt giảm giá đã tạo thì cột Trạng Thái giúp cho Nhà Bán lọc theo trạng thái thực của các cài đặt giảm giá. 

 • Kích hoạt là chỉ các cài đặt giảm giá đang được áp dụng

 • Không kích hoạt là các cài đặt giảm giá đã tạo nhưng Nhà Bán chưa kích hoạt để áp dụng trên gian hàng. 

Lưu ý: Việc tìm kiếm theo trạng thái giúp cho Nhà Bán lọc nhanh các ID giảm giá theo trạng thái nhất định và giảm tải thời gian tìm kiếm. 

5. Các bước để tạo 1 giảm giá cho tất cả các sản phẩm trong đơn hàng cụ thể ra sao? 

Trả lời: Khi Nhà Bán cài đặt giảm giá áp dụng cho Tất cả sản phẩm trong đơn hàng thì thao tác chi tiết như sau: 

Bước 1: Vào màn hình cài đặt phí. 

Bước 2: Tiến hành cài đặt giảm giá phí vận chuyển (Hình ảnh minh họa cài phí áp dụng cho tất cả các sản phẩm trong gian hàng) 

Tại phần tóm tắt cấu hình là Tiki trả kết quả sau khi nhà bán hàng cài đặt phí trên hệ thống. 

Như hình thì kết quả cài đặt là: Khách hàng sẽ được

1. Giảm 20,000đ/ đơn hàng

2. >= 300,000 tổng giá trị đơn hàng ( áp dụng cho đơn hàng có giá trị >= 300,000đ) 

3. Áp dụng tất cả phương thức vận chuyển ( Bao gồm hình thức TikiNOW 2h, 3h, 24h và giao hàng tiêu chuẩn) 

4. Không giới hạn số lần sử dụng tối đa 

Hình ảnh minh họa cài đặt giảm giá phí vận chuyển cho sản phẩm cụ thể theo nhu cầu của Nhà Bán: 

A. Chọn Sản phẩm cụ thể >> Thêm sản phẩm

B. Tại bước Thêm sản phẩm

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện Thêm sản phẩm như hình dưới. Tại giao diện này, Nhà Bán tiến hành thêm sản phẩm theo nhiều cách: 

 • SSKU: Nhà bán nhập SSKU nếu sẵn có

 • Thương hiệu: Nếu Nhà Bán chủ yếu sản phẩm có thương hiệu và các thương hiệu đã được duyệt trên Tiki. khi thêm sản phẩm chỉ cần nhập đúng thương hiệu như lúc tạo sản phẩm( Samsung, Apple, Panasonic…) 

 • Danh mục cấp 1,2,3…: Tiki hiện có hơn 12 danh mục cấp 1. Nhà Bán có thể thêm theo danh mục mình đang bán hoặc thêm sản phẩm 

Các đề mục tìm kiếm này có thể kết hợp với nhau để chọn ra được sản phẩm đúng nhất với nhu cầu của Nhà Bán. 

Sau khi chọn đủ các sản phẩm, Nhà Bán chọn nút Tìm kiếm để hệ thống trả về kết quả cuối. 

Lưu ý: Nhà Bán cần rà soát các trang hiển thị để tránh thêm vào những sản phẩm không đúng với nhu cầu giảm giá phí vận chuyển. 

C. Sau khi chọn đủ các sản phẩm cần giảm giá, Nhà Bán sẽ thao tác Đóng hoặc bấm 1 vị trí ngẫu nhiên theo hình minh họa để thoát ra màn hình chọn sản phẩm. 

D. Sau khi chọn xong các sản phẩm cần giảm giá, Nhà Bán có thể xem lại các sản phẩm đã chọn tại Nút Sản phẩm đã chọn

E. Nhà Bán tiến hành cài đặt giảm giá phí vận chuyển tương tự như cài giảm giá cho tất cả các sản phẩm ở trên. 

F. Chọn nút Tạo Mới sau khi xem lại phần Tóm Tắt cấu hình ở góc phải. 

6. Có những quy tắc nào cần biết khi cài đặt phí vận chuyển ?

Trả lời:

*Cài đặt phí vận chuyển theo giá trị đơn hàng. 

Khi cài đặt thông tin này, giảm giá phí vận chuyển chỉ áp dụng khi đơn hàng đạt yêu cầu về giá trị đơn hàng tối thiểu.

Ví dụ: Nhà Bán cài đặt giảm 50% phí vận chuyển với đơn hàng trên 250.000 VNĐ

Nếu Khách Hàng đặt đơn hàng với giá trị 200.000 VNĐ, đơn hàng sẽ không được giảm phí vận chuyển

Nếu Khách Hàng đặt đơn hàng với giá trị từ 250.000 VNĐ, đơn hàng sẽ được giảm phí vận chuyển

*Cài đặt phí vận chuyển theo từng SSKU. 

Khi cài đặt thông tin này, giảm giá phí vận chuyển chỉ áp dụng cho các SSKU nằm trong danh sách đã lựa chọn. 

Ví dụ: Nhà Bán cài đặt SKU AAAA được giảm 10.000Đ phí vận chuyển. Khi khách hàng đặt đơn hàng có chứa SSKU AAAA thì khách hàng sẽ được giảm 10.000Đ phí vận chuyển.

*Cài đặt phí vận chuyển theo phương thức vận chuyển: 

Khi cài đặt thông tin này, giảm giá phí vận chuyển chỉ áp dụng cho các đơn hàng thuộc các phương thức giao hàng tương ứng. Có 2 phương thức vận chuyển: 

 • Giao hàng tiêu chuẩn >> Chỉ giảm giá cho đơn hàng giao tiêu chuẩn

 • Giao hàng nhanh (TikiNOW 2h, TikiNOW 24h) >> Chỉ giảm giá cho đơn hàng giao nhanh

Nhà Bán có thể chọn cả 2 phương thức vận chuyển để giảm giá cho tất cả đơn hàng

*Cài đặt phí vận chuyển theo phần trăm (%) hoặc giá trị giảm cố định.

Khi cài đặt thông tin này, phí vận chuyển sẽ giảm theo phần trăm (%) giá trị phí vận chuyển hoặc giảm một mức cố định.

Ví dụ1:  

 • Nhà Bán cài đặt giảm 100% phí vận chuyển trên sản phẩm A

 • Đơn hàng B chứa sản phẩm A có phí vận chuyển là 20k

 • Như vậy, Khách Hàng chỉ cần trả phí vận chuyển là 0Đ

Ví dụ 2: 

 • Nhà Bán cài đặt giảm 10k phí vận chuyển cho đơn hàng trên 200k

 • Đơn hàng A trị giá 250k, phí vận chuyển 30k -> KH chỉ cần trả phí vận chuyển là 30k – 10k = 20k

 • Đơn hàng B trị giá 150k, phí vận chuyển là 30k -> KH cần trả phí vận chuyển là 30k

7. Cách tính phí vận chuyển cho khách hàng như thế nào ?

Trả lời:

 • Trường hợp 1: Sản phẩm chỉ thuộc một quy tắc giảm giá phí vận chuyển duy nhất, hệ thống sẽ giảm giá theo thông tin Nhà Bán đã cài đặt trên hệ thống.

 • Trường hợp 2: Sản phẩm thuộc nhiều quy tắc giảm giá phí vận chuyển, hệ thống sẽ giảm giá theo thứ tự ưu tiên bên dưới, và cộng dồn các giá trị giảm giá cho Khách Hàng. Thứ tự ưu tiên: 

  • Bước 1: Giảm giá dựa trên quy tắc giảm giá theo sản phẩm (SSKU) 
  • Bước 2: Giảm giá dựa trên quy tắc giảm giá theo giá trị đơn hàng

Ví dụ: Nhà Bán cài đặt 2 quy tắc giảm giá phí vận chuyển: 

 • Quy tắc 1: Giảm 100% phí vận chuyển cho sản phẩm A (giá bán 240k)

 • Quy tắc 2: Giảm 10k phí vận chuyển cho đơn hàng có giá trị trên 250k

Khách Hàng đặt một đơn hàng giá trị 300k bao gồm: 

 • Sản phẩm A, trị giá 240k. Phí vận chuyển là 40k. 

 • Sản phẩm B, trị giá 60k. Phí vận chuyển là 14k.

Khi đó, PVC KH phải trả: (40k + 14k) – (40k + 10k) = 4k

8. Nhà bán có thể cài đặt giảm giá phí vận chuyển theo TỔNG số lượng sản phẩm trong 1 đơn hàng được không ?

Trả lời: Nhà Bán chỉ có thể cài đặt giảm phí vận chuyển theo từng SSKU hoặc từng đơn hàng

9. Trường hợp Nhà Bán có cài đặt  2 chương trình giảm giá phí vận chuyển theo từng SSKU và giảm theo giá trị đơn hàng. Vậy nếu phát sinh đơn hàng thỏa mãn cả 2 điều kiện trên thì phí vận chuyển sẽ được tính như thế nào?

Trả lời: Phí vận chuyển được giảm cho khách hàng sẽ cộng gộp 2 nguyên tắc giảm phí này.

Ví dụ: Nhà Bán cài đặt SSKU xxxxx giảm 10.000Đ. Và quy định đơn hàng từ 200.000Đ trở lên được giảm 20.000Đ phí vận chuyển. Khách hàng đặt đơn hàng có chứa SKU xxxxx và đơn hàng >200.000Đ. 

Cách tính như sau:

 • Về phía Khách hàng: Khách hàng được giảm 30.000Đ phí vận chuyển.
 • Về phía Nhà Bán: Nhà Bán hỗ trợ giảm 30.000Đ phí vận chuyển này và ở kỳ sao kê Tiki thu lại từ nhà bán 30.000Đ này.

10. Một SSKU có được áp dụng nhiều hình thức giảm giá phí vận chuyển không?

Trả lời: Được. Vì đơn hàng Khách hàng đặt thỏa mãn nguyên tắc giảm giá nào thì sẽ cộng gộp phần giảm giá đó.

11. Một đơn hàng có 2 SSKU: 1 SSKU giảm 15,000 VND  và 1 SSKU giảm 20,000 VND. Vậy khi đơn hàng phát sinh phí vận chuyển sẽ được tính như thế nào?

Trả lời: Phí vận chuyển được giảm cho Khách hàng được tính bằng cách cộng gộp phí giảm trên từng SSKU lại với nhau.

Ví dụ: SSKU A: Giảm 15.000Đ PVC, SSKU B giảm 20.000Đ PVC.

Cách tính: Khách hàng sẽ được giảm 35.000Đ PVC.

12. Việc Nhà Bán cài đặt giảm phí vận chuyển cho từng SKU khác nhau, khi Khách hàng đặt hàng phí vận chuyển có được hiển thị cụ thể cho từng SKU trên website không ?

Trả lời: Phí vận chuyển sẽ hiển thị trên từng sản phẩm luôn nhé.

13. Nhà Bán có thể cài chương trình giảm giá vận chuyển cho toàn gian hàng không?

Trả lời: Được. Tại phần Sản phẩm áp dụng , Nhà Bán chọn mục Tất cả sản phẩm trong đơn hàng để hoàn tất cài đặt giảm giá theo gian hàng. 

Hình minh họa thao tác cài đặt

14. SSKU tham gia mô hình vận hành ODF/ Dropship thì có được cài đặt giảm phí vận chuyển theo phương thức giao hàng không?

Trả lời: Bất cứ mô hình vận hành nào thì Nhà Nán đều có thể tham gia cài đặt miễn phí vận chuyển này nhé. 

15. Nhà Bán có thể cập nhật giảm hàng loạt/ theo file được không?

Trả lời: Hiện tại thì chưa có cài đặt phí vận chuyển theo file. Tiki đang tiến hành cập nhật thêm tính năng này trong thời gian sắp tới sẽ có thông báo khi hoàn tất. Tạm thời Nhà bán có thể cài hàng loạt theo dạng danh mục ngành hàng/ Thương hiệu để tiết kiệm thời gian cài đặt nhé. 

16. Nếu đơn hàng thỏa mãn cả chương trình giảm giá phí vận chuyển của Tiki và chương trình phí vận chuyển của Nhà bán thì sẽ áp dụng theo chương trình nào ?

Trả lời: Phí vận chuyển của đơn hàng sẽ được tính theo thứ tự : Trừ phí giảm giá của nhà bán hàng trước, sau đó trừ phí giảm của chương trình Tiki trợ giá nếu đủ điều kiện.

17. Các chiến dịch giảm giá đã cài đặt trên giao diện cũ khi triển khai qua giao diện mới Nhà Bán có được quyền chỉnh sửa nội dung không?

Trả lời: Nhà bán được thay đổi. Nhưng nó chỉ hiệu lực vào ngày 15/7/2020 nhé. 

18. Các chiến dịch này từ ngày 11/07/2020 – 15/07/2020 vẫn chạy bình thường hay phải chờ tới ngày 15/07/2020 mới được chạy?

Trả lời: Tất cả những gì nhà bán cài đặt/thay đổi từ 11/7/2020 -> sẽ chỉ có hiệu lực vào ngày 15/7/2020.

19. Nhà bán A cài giảm giá vận chuyển cho đơn trên 400k giảm 30k Phí ship. Khi khách hàng mua hàng có tổng đơn đơn là 600k nhưng trong đó các sản phẩm của Nhà bán XX dưới 400k thì Khách hàng có được giảm 30k phí ship không ?

Trả lời: Rất tiếc là Không! Vì không thỏa điều kiện giá trị đơn hàng tối thiểu. 

20. Một đơn hàng có 2 SSKU: 1 SSKU giảm 10k và 1 SSKU giảm 20k. Vậy khi đơn hàng phát sinh phí vận chuyển sẽ được tính như thế nào?

Trả lời: Phí vận chuyển ( PVC) được giảm cho Khách hàng được tính bằng cách cộng gộp phí giảm trên từng SSKU lại với nhau.

Ví dụ: SSKU A: Giảm 10.000Đ PVC, SSKU B giảm 20.000Đ PVC.

Cách tính: Khách hàng sẽ được giảm 30.000Đ PVC.

21. SSKU A đang chạy 1 chiến dịch giảm PVC ( từ ngày 1/1 – 10/1), nếu Nhà Bán muốn tạo thêm 1 chiến dịch giảm PVC thứ 2 trên SSKU này từ ngày 8/1 – 15/1, thì khi Nhà Bán thao tác tạo deal, hệ thống có cảnh báo cho seller biết SSKU này đang có 1 chiến dịch khác đang chạy không?

Trả lời: Hiện tại hệ thống chưa cảnh báo nên Nhà Bán cần chủ động kiểm tra các chiến dịch đã bật trước khi tiến hành tạo thêm chiến dịch mới nhé. 

22. Khi Tiki tính sai phí vận chuyển này của Nhà bán thì Nhà bán cần làm gì? 

Trả lời: Khi Tiki tính sai phí vận chuyển này của Nhà bán, Nhà bán vui lòng làm theo 2 bước sau: 

Bước 1: Kiểm tra lại thông số kích thước và trọng lượng của sản phẩm trong đơn hàng có đang bị sai kích thước hay trọng lượng không? ( Thường là nhà bán nhập nhầm giữa Gram, kilogram với mét, centimet. ) 

Xin lưu ý:  Tại Tiki hệ thống đang ghi nhận và tính phí theo kích thước quy đổi sau đóng gói ( centimet ) và Trọng lượng sau đóng gói là ( Kilogram). 

Bước 2: Xem lại phần cài đặt phí của nhà bán đã hợp lý và đúng theo yêu cầu cài đặt giảm phí vận chuyển của gian hàng mình mong muốn hay chưa. ( Mong muốn giảm cho 5 hero SSKU nhưng khi cài đặt thì lại chọn sản phẩm áp dụng là Tất cả sản phẩm trong đơn hàng)  

Bước 3: Nếu cài đặt đúng các thao tác theo hướng dẫn nhưng trên App hiển thị sai phí trong 1 khoản thời gian nhất định, Nhà bán có thể chủ động vào website kiểm tra trên mục Đơn hàng chi tiết đơn hàng để xem Phí giảm giá vận chuyển đúng hay sai tương tự trên App. Nếu đúng thì sao kê sẽ đúng nhé. Nếu phí trên website sai thì nhà bán cung cấp mã đơn và chi tiết sai cho bộ phận PSC để kiểm tra và phản hồi đến nhà bán theo liên kết sau https://bit.ly/3iJxS1T  

23. Khi không thể tạo được chiến dịch giảm giá phí vận chuyển nhà bán cần làm gì? 

Trả lời: Khi đăng nhập vào hệ thống nhà bán không thể tiến hành tạo mới chiến dịch giảm giá phí vận chuyển. Nhà bán vui lòng: Đăng xuất ra khỏi hệ thống Seller Center, đăng nhập trở lại và tiến hành tạo mới chiến dịch. Nếu sau khi thoát ra và vào lại nhà bán tiến hành tạo được chiến dịch thì nhà bán tạo mới chiến dịch bình thường. Tuy nhiên sau khi làm các thao tác trên nhưng vẫn không tạo mới được chiến dịch giảm phí vận chuyển, Nhà bán chụp lại màn hình báo lỗi. Gửi yêu cầu hỗ trợ cho PSC tại liên kết sau https://bit.ly/3iJxS1T  

Mọi thắc mắc về Cài đặt giảm giá phí vận chuyển, Nhà bán vui lòng gửi yêu cầu tư vấn và hỗ trợ đến Tiki theo liên kết sau https://bit.ly/3iJxS1T

<Phòng vận hành Tiki> 

Update 10/07/2020