Công cụ khuyến mãi

Hướng dẫn cài đặt Mã giảm giá (Coupon)

Sản phẩm khi được cài đặt Mã giảm giá sẽ có thể:

 • Tăng khả năng hiển thị với khách hàng.

 • Thúc đẩy khách hàng tìm hiểu về sản phẩm và ra quyết định mua hàng.

Nhà Bán có thể theo dõi hiệu quả tổng quan 7 ngày của các mã giảm giá đã tạo với các chỉ số như: Doanh thu, Mã đã sử dụng, Chi phí, Tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí, Người mua. (Nhà Bán rê chuột vào biểu tượng (i) để xem ý nghĩa từng chỉ số).

Nhà Bán chọn Báo cáo chi tiết để chuyển tới giao diện Chỉ số khuyến mãi tại Trung tâm phát triển. Tại đây, Nhà Bán có thể xem báo cáo chi tiết hiệu quả sử dụng mã giảm giá theo nhiều tiêu chí và giai đoạn khác nhau.

Bước 1: Đăng nhập Seller Center, vào mục Trung tâm Marketing > Công cụ khuyến mãi > Mã giảm giá.

Sau đó, chọn Tạo Mã giảm giá.

Bước 2: Cài đặt các thông số của Mã giảm giá.

1. Thông tin cơ bản

 • Tên mã giảm giá: Nhà Bán đặt tên của mã giảm giá. Tên này sẽ không hiển thị với Khách hàng. Tiki gợi ý Nhà Bán nên đặt tên này sao cho dễ nhớ và dễ quản lý.

 • Mã giảm giá: Gồm 5-10 ký tự, bao gồm chữ và/hoặc chữ số. Lưu ý: Nên đặt mã ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ.
 • Thời gian hiệu lực: Cài đặt thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của mã giảm giá (giờ, ngày, tháng, năm).

 • Chế độ hiển thị: Có 2 trạng thái:
  • Chọn Công khai: Mã giảm giá ĐƯỢC hiển thị công khai trong trang chi tiết sản phẩm, trên website Tiki và Tiki App. Tất cả các khách hàng sẽ nhìn thấy và áp dụng được mã giảm giá này khi mua hàng.

  • Chọn Tắt: Mã giảm giá KHÔNG được hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm, trên website Tiki và Tiki App. Khách hàng vẫn áp dụng được  mã giảm giá khi mua hàng (nếu khách hàng nhập đúng mã giảm giá).

2. Điều kiện của mã giảm giá

 • Mã giảm giá thông minh: Tiki gợi ý cài đặt này để cải thiện hiệu suất sử dụng mã giảm giá dựa trên lịch sử dữ liệu của Nhà Bán và những Nhà Bán đã cài đặt mã giảm giá thành công. Có 2 lựa chọn:
  • Hiện đề xuất: Hiển thị mức giảm đề xuất của hệ thống.

  • Tắt đề xuất: Không hiển thị mức giảm đề xuất của hệ thống.

 • Loại giảm giá: Có 2 lựa chọn:
  • Theo số tiền: Giảm giá theo số tiền cụ thể. Tối thiểu: 5.000đ; Tối đa: 30.000.000đ.

  • Theo phần trăm: Giảm giá theo phần trăm tương ứng với giá sản phẩm. Tối thiểu: 2%; Tối đa: 99%.

 • Giá trị đơn hàng tối thiểu: Có 2 lựa chọn:
  • Không giới hạn: Áp dụng mã giảm giá cho tất cả giá trị đơn hàng.

  • Giá trị đơn hàng tối thiểu: Quy định mức giá đơn hàng được áp dụng mã giảm giá.

 • Nhóm Khách hàng áp dụng: Có 2 lựa chọn:
  • Áp dụng cho tất cả Khách hàng.

  • Khách hàng mới: Mã giảm giá chỉ hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm đối với khách hàng chưa bao giờ mua hàng của Nhà Bán.

 • Số lượng Mã giảm giá: Số lượng mã giảm giá được sử dụng trên toàn gian hàng trong suốt thời gian hiệu lực.
 • Lượt sử dụng mỗi khách hàng:

  • Có giới hạn: Nhà Bán nhập số lần sử dụng tối đa của mã giảm giá trên toàn gian hàng.
  • Không giới hạn: Không giới hạn số lần sử dụng mỗi khách hàng (riêng đối với mã giảm giá tạo cho nhóm khách hàng mới, số lần sử dụng tối đa là 1).

3. Sản phẩm áp dụng

Lựa chọn các sản phẩm áp dụng mã giảm giá theo hình thức: Tất cả sản phẩm (Cài mã giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của gian hàng) hoặc Sản phẩm cụ thể.

Cách 1:  Tùy chọn từng sản phẩm

Cách 2: Cài đặt hàng loạt sản phẩm 

Nhấn Chọn sản phẩm để thêm sản phẩm cụ thể. Tại khung tìm kiếm, Nhà Bán có thể nhập SKU, mô hình vận hành, trạng thái sản phẩm và chọn ngành hàng.

 • Chọn sản phẩm cần thêm từ bảng bên trái, nhấn chọn nút + hoặc Chọn tất cả để thêm vào bảng bên phải. Nhà Bán có thể thêm tối đa 1000 SKU.
 • Chọn sản phẩm cần xóa từ bảng bên phải, nhấn chọn nút x hoặc Xóa tất cả để xóa.

Sau đó, bấm Lưu.

Nhà Bán có thể tạo quà tặng cho nhiều sản phẩm chính một lúc bằng cách sử dụng file Excel để đăng tải hàng loạt và quản lý danh sách tải lên như sau: 

Tại mục Tải lên danh sách sản phẩm, chọn Tải về bản mẫu để tải file Excel về máy tính. Sau đó nhập các mã SKU mà Nhà Bán muốn chọn.

Để tải lên danh sách sản phẩm đăng ký, Nhà Bán bấm chọn hoặc kéo thả file vừa điền vào ô được đánh dấu như hình. Sau đó, bấm Lưu.

Lưu ý:

 • Chỉ hỗ trợ tập tin excel có định dạng .xls hoặc .xlsx

 • Hỗ trợ tối đa 1000 SKU mỗi tập tin.

 • File không được có bộ lọc/trang tính ẩn/nhiều hơn một trang tính.

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin mã giảm giá trong mục Hiển thị mẫu trên ứng dụng Tiki.

1. Trang chi tiết sản phẩm

2. Trang gian hàng

Bước 4: Sau khi kiểm tra tất cả các thông tin của mã giảm giá, bấm Tạo mới để hoàn tất.

 • Nếu phát hiện sai sót, thoát màn hình này và quay lại chỉnh sửa mã giảm giá.

 • Chọn Tạo mới nếu Nhà Bán thấy các điều kiện Mã giảm giá đã được cài đặt và Nhà Bán muốn hiển thị mã giảm giá trên website và Tiki App cho tất cả các khách hàng.

Bước 5: Mã giảm giá vừa mới tạo thành công tại trang Danh sách mã giảm giá.

Nhà Bán có thể chỉnh sửa khi chương trình ở trạng thái Sắp diễn ra hoặc Đang diễn ra, cụ thể:

Trạng thái

Ý nghĩa

Thao tác Nhà Bán có thể thực hiện

Sắp diễn ra

Mã giảm giá đã được tạo và đang chờ đến thời gian chạy

 • Thay đổi tất cả các thông tin và điều kiện (ngoại trừ mục Mã giảm giá và Ngày bắt đầu).

 • Hủy/Sao chép chương trình.

Đang diễn ra

Mã giảm giá đang trong thời gian chạy

 • Tăng số lượng mã giảm giá.

 • Thay đổi thời gian kết thúc ưu đãi: Sớm hoặc muộn hơn so với thời gian cài đặt trước đó.

 • Hủy/ Sao chép chương trình.

Nhà Bán thao tác như sau:

Bước 1: Truy cập vào Seller Center, chọn Trung tâm Marketing > Công cụ khuyến mãi > Mã giảm giá > Bấm vào tên mã giảm giá đã tạo.

Bước 2: Tại trang chi tiết, Nhà Bán cập nhật các thông tin và bấm Chỉnh sửa.

Trong trường hợp muốn hủy mã giảm giá (Đang diễn ra hoặc Sắp diễn ra), trên giao diện màn hình tại bước 1, Nhà Bán tìm mã giảm giá muốn hủy, tại cột Thao tác tương ứng, chọn Kết thúc, sau đó nhấn Xác nhận để kết thúc chương trình.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 3.5 / 5. Số lượt đánh giá: 15

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?

Cùng Tiki Review gian hàng của bạn