Học Viện Tiki

Bài 4: Các Công Cụ Tăng Doanh Thu

Sản phẩm hoặc đơn hàng có Mã giảm giá sẽ:

 • Giúp tăng khả năng hiển thị của sản phẩm.
 • Khơi gợi được sự tò mò của Khách hàng để họ tìm hiểu về sản phẩm.
 • Giúp thúc đẩy Khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng.

Học viện Tiki sẽ hướng dẫn Quý Nhà Bán các bước để cài đặt Coupon (Mã giảm giá) cho sản phẩm.

Bước 1: Đăng nhập Seller Center, vào mục “Khuyến mãi” -> Chọn mục “Mã giảm giá” -> Chọn “Tạo Mã giảm giá

 

Bước 2: Cài đặt các thông số của Mã giảm giá

 

Bước 2.1: Điền “THÔNG TIN” của Mã giảm giá 

Chi tiết như sau:

1. Tên Mã Giảm Giá

 • Nhà bán đặt tên của mã giảm giá. Tên này sẽ không hiển thị với Khách hàng. Lưu ý: Nên đặt sao cho dễ dàng quản lý.

2. Mã Giảm Giá:

 • Gồm 5-10 ký tự và chữ số. Lưu ý: Nên đặt mã ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ.

3.Loại giảm giá: Có 2 lựa chọn

 • Theo số tiền: Giảm giá theo số tiền cụ thể.   Lưu ý: Tối thiểu: 5,000đ; Tối đa: 30,000,000đ
 • Theo phần trăm: Giảm giá theo phần trăm tương ứng với giá sản phẩm.    Lưu ý: Tối thiểu: 2%; Tối đa: 99% 

Nếu chọn giảm theo phần trăm, sẽ có 2 lựa chọn:

 • Không giới hạn số tiền giảm tối đa. 
 • Giới hạn số tiền giảm tối đa: Nhà bán nhập số tiền tối đa cho phép giảm.

4. Công khai Mã giảm giá: Có 2 trạng thái

 • Chọn “Bật”: Khách hàng sẽ thấy mã giảm giá khi mua hàng.
 • Chọn Tắt”: Khách hàng sẽ không thấy mã giảm giá khi mua hàng.

 

Bước 2.2: Cài đặt “ĐIỀU KIỆN” của Mã giảm giá 

Chi tiết như sau:

1. Sản phẩm áp dụng: Có 2 lựa chọn

 • Tất cả sản phẩm trong đơn hàng: Cài mã giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của gian hàng.
 • Sản phẩm cụ thể: Cài mã giảm giá cho các sản phẩm Nhà bán muốn giảm giá.

2. Giá trị đơn hàng tối thiểu: Có 2 lựa chọn

 • Không giới hạn: Áp dụng Mã giảm giá cho tất cả giá trị đơn hàng.
 • Giá trị đơn hàng tối thiểu: Quy định mức giá đơn hàng được áp dụng mã giảm giá.

3. Nhóm Khách hàng áp dụng: Có 2 lựa chọn

 • Áp dụng cho tất cả Khách hàng, hoặc:
 • Chỉ áp dụng cho Khách hàng có gói TikiNow

4. Số lượng Mã giảm giá: Có 2 lựa chọn

 • Không giới hạn: Không giới hạn số lượng mã giảm giá trong suốt thời gian hiệu lực.
 • Giới hạn số lần sử dụng tối đa: Nhà bán nhập số lần sử dụng tối đa cho phép của mã giảm giá.

5. Giới hạn lượt sử dụng mỗi Khách hàng: Có 2 lựa chọn

 • Không giới hạn: Một Khách hàng có thể dùng bao nhiêu lượt cho mã giảm giá cũng được, không giới hạn.
 • Giới hạn số lần sử dụng mỗi Khách hàng: Nhà bán nhập số lần cho phép một Khách hàng sử dụng mã giảm giá.

6. Thời gian hiệu lực:

 •  Cài đặt thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của mã giảm giá (giờ, ngày, tháng, năm).

 

BƯỚC 2.3: Kiểm tra lại thông tin mã giảm giá trong mục “TÓM TẮT CẤU HÌNH”

 

Bước 2.4: Kiểm tra hiển thị

 

Bước 2.5: Sau khi kiểm tra tất cả các thông tin của mã giảm giá, bấm “Tạo mới” để hoàn tất việc tạo mã giảm giá. 

 

Bước 3: Kiểm tra lại trạng thái (bật/tắt) của mã giảm giá vừa mới tạo.

 • Tên của các Mã giảm giá không được phép trùng nhau. 
 • Chi phí mã giảm giá được tính cho Nhà bán. Giá trị  mã giảm giá sẽ được hệ thống tự động trừ trực tiếp trên giá bán của Nhà bán. Doanh thu/Phí/ Lợi nhuận được tính trên giá bán đã giảm khi áp dụng  mã giảm giá.
 • Khi cần thay đổi trạng thái của Coupon, Nhà bán chọn “Mã giảm giá” -> chọn “Bật/Tắt” mã giảm giá