Khuyến mãi

Hướng dẫn cài đặt Mã giảm giá - Coupon

Sản phẩm hoặc đơn hàng có Mã giảm giá sẽ:

 • Giúp tăng khả năng hiển thị của sản phẩm.

 • Khơi gợi được sự tò mò của Khách hàng để họ tìm hiểu về sản phẩm.

 • Giúp thúc đẩy Khách hàng nhanh chóng đưa ra quyết định mua hàng.

Bước 1: Đăng nhập Seller Center, vào mục Trung tâm Marketing >> Công cụ khuyến mãi >> Chọn mục Mã giảm giá.

Sau đó, chọn Tạo Mã giảm giá.

Bước 2: Cài đặt các thông số của Mã giảm giá

Bước 2.1: Điền “THÔNG TIN” của Mã giảm giá 

Chi tiết như sau:

1. Tên Mã Giảm Giá

 • Nhà Bán đặt tên của mã giảm giá. Tên này sẽ không hiển thị với Khách hàng. Lưu ý: Nên đặt sao cho dễ dàng quản lý.

2. Mã Giảm Giá:

 • Gồm 5-10 ký tự và chữ số. Lưu ý: Nên đặt mã ngắn gọn, rõ ràng, dễ nhớ.

 • Khách hàng có thể nhập mã coupon này khi thanh toán để nhận được giảm giá.

3. Loại giảm giá: Có 2 lựa chọn:

 • Theo số tiền: Giảm giá theo số tiền cụ thể. Lưu ý: Tối thiểu: 5,000đ; Tối đa: 30,000,000đ.

 • Theo phần trăm: Giảm giá theo phần trăm tương ứng với giá sản phẩm. Lưu ý: Tối thiểu: 2%; Tối đa: 99% .

Nếu chọn giảm theo phần trăm, sẽ có 2 lựa chọn:

 • Không giới hạn số tiền giảm tối đa. 

 • Giới hạn số tiền giảm tối đa: Nhà Bán nhập số tiền tối đa cho phép giảm.

4. Công khai Mã giảm giá: Có 2 trạng thái:

 • Chọn “Công khai”: Mã giảm giá ĐƯỢC hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm, trên website TIKI.vn và TIKI app. Tất cả các khách hàng sẽ nhìn thấy mã giảm giá này khi mua hàng.

 • Chọn Tắt”: Mã giảm giá KHÔNG được hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm, trên website Tiki.vn và Tiki App. Khách hàng sẽ không thấy mã giảm giá khi mua hàng.

Bước 2.2: Cài đặt “ĐIỀU KIỆN” của Mã giảm giá.

Chi tiết như sau:

1. Sản phẩm áp dụng: Có 2 lựa chọn

 • Tất cả sản phẩm trong đơn hàng: Cài mã giảm giá cho toàn bộ sản phẩm của gian hàng.

 • Sản phẩm cụ thể: Cài mã giảm giá cho các sản phẩm Nhà bán muốn giảm giá. Nhà Bán có thể tuỳ chọn sản phẩm, hoặc tải danh sách sản phẩm áp dụng bằng cách: Chọn sản phẩm cụ thể > “Chọn sản phẩm”.

2. Giá trị đơn hàng tối thiểu: Có 2 lựa chọn

 • Không giới hạn: Áp dụng Mã giảm giá cho tất cả giá trị đơn hàng.

 • Giá trị đơn hàng tối thiểu: Quy định mức giá đơn hàng được áp dụng mã giảm giá.

3. Nhóm Khách hàng áp dụng: Có 2 lựa chọn:

 • Áp dụng cho tất cả Khách hàng, hoặc:

 • Chỉ áp dụng cho Khách hàng có gói TikiNow.

4. Số lượng Mã giảm giá: Có 2 lựa chọn:

 • Không giới hạn: Không giới hạn số lượng mã giảm giá trong suốt thời gian hiệu lực.

 • Giới hạn số lần sử dụng tối đa: Nhà bán nhập số lần sử dụng tối đa cho phép của mã giảm giá.

5. Giới hạn lượt sử dụng mỗi Khách hàng: Có 2 lựa chọn:

 • Không giới hạn: Một Khách hàng có thể dùng bao nhiêu lượt cho mã giảm giá cũng được, không giới hạn.

 • Giới hạn số lần sử dụng mỗi Khách hàng: Nhà bán nhập số lần cho phép một Khách hàng sử dụng mã giảm giá.

6. Thời gian hiệu lực:

 •  Cài đặt thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của mã giảm giá (giờ, ngày, tháng, năm).

Bước 2.3: Kiểm tra lại thông tin mã giảm giá trong mục ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG:

Bước 2.4: Kiểm tra hiển thị.

Bước 2.5: Sau khi kiểm tra tất cả các thông tin của mã giảm giá, bấm Tạo mới để hoàn tất việc tạo mã giảm giá. 

Bước 2.6: Kiểm tra lại điều kiện áp dụng của Mã giảm giá một lần nữa

 • Nếu phát hiện sai sót, thoát màn hình này và quay lại chỉnh sửa mã giảm giá.

 • Chọn Tạo mới nếu Nhà Bán thấy các điều kiện Mã giảm giá đã được cài đặt , và nhà bán muốn hiển thị mã giảm giá trên website và TIKI app cho tất cả các khách hàng.

 • Chọn Huỷ nếu Nhà Bán thấy các điều kiện Mã giảm giá đã được cài đặt đúng, nhưng nhà bán chưa muốn hiển thị trên website và TIKI app. (Ví dụ: Nhà Bán chỉ muốn gửi mã giảm giá cho một số khách hàng nhất định).

Bước 3: Kiểm tra lại trạng thái công khai của mã giảm giá vừa mới tạo.

 • Tên của các Mã giảm giá không được phép trùng nhau. 

 • Chi phí mã giảm giá được tính cho Nhà Bán. Giá trị mã giảm giá sẽ được hệ thống tự động trừ trực tiếp trên giá bán của Nhà Bán. Doanh thu/Phí/ Lợi nhuận được tính trên giá bán đã giảm khi áp dụng  mã giảm giá.

 • Khi cần thay đổi trạng thái hiển thị của Coupon trên trang web Tiki và App Tiki, Nhà Bán chọn Mã giảm giá >> Chọn Bật/Tắt mã giảm giá.