Khuyến mãi

Hướng dẫn đăng ký và quản lý chương trình Flash Sale

Flash Sale là chương trình khuyến mãi diễn ra hàng ngày với những sản phẩm giá cực sốc, được xuất hiện trên trang chủ của Tiki, trong mục Giá Sốc Hôm Nay.

Lợi ích: 

 • Gia tăng lượt hiển thị, và cơ hội tiếp cận lượng lớn khách hàng tiềm năng truy cập vào đúng khung giờ Flash Sale.

 • Gia tăng tỷ lệ chuyển đổi, thậm chí cháy hàng (sold out) với những sản phẩm cực hot và giá cực sốc.

 • Thu hút khách ghé thăm gian hàng, tạo cơ hội cho những sản phẩm khác được chú ý đến.

Nhà Bán có thể đăng ký tham gia Flash Sale bằng 2 cách:

Cách 1: Chương trình Flash Sale luôn được hiển thị đầu tiên trong mục Các chương trình khuyến mãi của Tiki  trên trang chủ Seller Center, Nhà Bán bấm chọn Đăng ký hoặc chọn Tất cả chương trình để xem danh sách các chương trình Flash Sale hiện có. Chương trình Flash Sale sẽ được gắn nhãn màu cam như bên dưới.

Trang chủ Seller Center

Cách 2: Tại Trang chủ, Nhà Bán chọn mục Khuyến mãi >> Chiến dịch khuyến mãi để xem danh sách các chương trình hiện có.

Tại đây sẽ hiển thị 3 mục để Nhà Bán dễ dàng theo dõi: Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Đã kết thúc.

Trang Chương trình khuyến mãi

Mục Sắp diễn ra bao gồm:

 • Danh sách tất cả chương trình khuyến mãi sắp diễn ra cùng thời hạn đăng ký. Nhà Bán có thể lọc danh sách các chương trình khuyến mãi đã đăng ký.

 • Nếu chương trình khuyến mãi vẫn còn hạn đăng ký, sẽ có nút Đăng ký. Nhà Bán nhấn chọn Đăng ký tại chương trình cần tham gia.

 • Nếu chương trình khuyến mãi đã hết hạn đăng ký (chưa đến ngày diễn ra), sẽ có nút Xem chi tiết.

Mục Đang diễn ra: Hiển thị danh sách các chương trình đang diễn ra. Nhà Bán có thể thao tác:

 • Xem chi tiết: Chi tiết chương trình khuyến mãi cùng những sản phẩm Nhà Bán đã đăng ký tham gia.

 • Xem báo cáo: Xem kết quả kinh doanh của chương trình mình đăng ký tham gia tại Trung Tâm Phát Triển.

Mục Đã kết thúc: Hiển thị danh sách các chương trình đã kết thúc thời gian diễn ra. Nhà Bán có thể thao tác:

 • Xem chi tiết: Chi tiết chương trình khuyến mãi cùng những sản phẩm Nhà Bán đã đăng ký tham gia.

 • Xem báo cáo: Xem kết quả kinh doanh của chương trình mình đăng ký tham gia tại Trung Tâm Phát Triển.

1. Thêm sản phẩm trực tiếp

Sau khi đã chọn Đăng ký màn hình sẽ hiển thị 2 mục:

 • Thông tin: Nhà Bán có thể tìm hiểu các thông tin liên quan đến chương trình tại đây.

 • Chi tiết sản phẩm: Hiển thị danh sách sản phẩm tham gia chương trình và trạng thái.

Bước 1. Nhà Bán có thể thêm sản phẩm trực tiếp tại cả 2 mục Thông tin Chi tiết sản phẩm bằng cách nhấn chọn Thêm sản phẩm.

Lúc này, màn hình sẽ hiển thị danh sách sản phẩm hợp lệ có thể tham gia chương trình:

 • Tại khung tìm kiếm, Nhà Bán có thể nhập SKU và chọn ngành hàng.

 • Chọn sản phẩm cần thêm từ bảng bên trái, nhấn chọn nút + hoặc Thêm tất cả để thêm.

 • Chọn sản phẩm cần xóa từ bảng bên phải, nhấn chọn nút x hoặc Xóa tất cả để xóa.

Sau đó, Nhà Bán nhấn chọn Tiếp theo để cài đặt giá và tồn kho cho sản phẩm.

Lưu ý: Hệ thống sẽ chỉ hiển thị các sản phẩm phù hợp với các tiêu chí:

 • SKU phải có lịch sử bán ra >= 10 sản phẩm hoặc doanh thu SKU > 5 triệu đồng trong 30 ngày gần nhất

 • Sản phẩm được đánh giá >= 3 sao hoặc chưa có lượt đánh giá.

Hoặc:

 • Đối với sản phẩm mới: Hệ thống sẽ hiển thị các SKU được tạo trên Tiki trong vòng 30 ngày gần nhất.

Bước 2: Cài đặt giá và tồn kho

Hệ thống sẽ tự động đề xuất giá và số lượng tham gia  hợp lệ. Nhà Bán có thể chỉnh sửa giá đã giảmsố lượng tham gia, trong đó: 

 • Giá đã giảm: Phải nhỏ hơn hoặc bằng giá đề xuất.

 • Số lượng tham gia: Phải lớn hơn hoặc bằng số lượng đề xuất.

Trong trường hợp Nhà Bán đã nhập giá giảm và số lượng của mình nhưng vẫn muốn xem đề xuất của hệ thống, Nhà Bán có thể xem bằng cách di chuột vào ô Giá đã giảm/Số lượng tham gia.

Bước 3: Nhà Bán chọn Gửi yêu cầu duyệt. Danh sách sản phẩm vừa tạo sẽ được hiển thị trong mục Đã duyệt

2. Thêm sản phẩm hàng loạt

Nhà Bán có thể thêm hàng loạt sản phẩm cho chương trình Flash Sale tại mục Chi tiết sản phẩm như sau: 

Bước 1: Tải về danh sách sản phẩm đủ điều kiện

Mẫu file 1: Nhà Bán tải danh sách các sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình bằng cách nhấn chọn nút Xuất sản phẩm đủ điều kiện, bao gồm thông tin SKU, giá và số lượng tham gia đề xuất từ hệ thống.

Mẫu file 1

Bước 2: Đăng ký sản phẩm hàng loạt

Bước 2.1 Sau khi có được danh sách các sản phẩm đủ điều kiện (mẫu file 1), Nhà Bán nhấn chọn Thêm sản phẩm hàng loạt, rồi nhấn chọn Tải xuống mẫu thêm sản phẩm (mẫu file 2) để xem định dạng của file.  

Điền các sản phẩm Nhà Bán muốn đăng ký từ mẫu file 1 vào mẫu file 2, gồm SKU, giá, và số lượng tham gia.

Lưu ý: 

 • Giá phải thấp hơn hoặc bằng Giá đề xuất.

 • Số lượng tham gia phải cao hơn hoặc bằng số lượng đề xuất. 

Mẫu file 2

Bước 2.2. Tải lên danh sách sản phẩm đăng ký

Nhà Bán nhấn chọn mục Thêm sản phẩm hàng loạt, sau đó nhấn hoặc kéo thả file vừa điền (mẫu file 2) vào ô được đánh dấu như hình trên.

Bước 3. Kiểm tra kết quả tải lên

Mục Lịch sử thêm sản phẩm sẽ hiển thị tất cả các file mà Nhà Bán đã tải lên. 

Cột Kết quả hiển thị số lượng sản phẩm được duyệt và không được duyệt:

 • Đã duyệt: Sản phẩm đã được duyệt thành công.

 • Từ chối: Sản phẩm bị hệ thống từ chối. Nhà Bán nhấn Tải về ở cột Thao tác để xem chi tiết nguyên nhân.

Danh sách sản phẩm đã duyệt theo kết quả ở trên sẽ được hiển thị ở thẻ Chi tiết sản phẩm trong trong mục Đã duyệt. Nhà Bán có thể nhấn F5 làm mới trang để thấy sản phẩm đã duyệt của mình ở trang này. Nhà Bán cũng có thể chọn Xuất dữ liệu ở bên dưới từng mục để xem danh sách sản phẩm tương ứng. 

Sau khi đăng ký sản phẩm xong, Nhà Bán cần theo dõi tồn kho các sản phẩm đã đăng ký, kết quả phân bổ của chiến dịch khuyến mãi (thời gian chạy deal) và kết quả kinh doanh, bằng cách:

Bước 1: Truy cập Seller Center > Khuyến mãi > Chiến dịch khuyến mãi, chọn Xem chi tiết hoặc Đăng ký để vào trang chi tiết của một chiến dịch.

Bước 2: Chọn mục Chi tiết sản phẩm ở trang chi tiết để theo dõi trạng thái các sản phẩm đã đăng ký.

Mục Chi tiết sản phẩm bao gồm 5 phần chính, thể hiện trạng thái của các sản phẩm tham gia, được hiển thị dưới dạng tab. Nhà Bán có thể chọn Xuất dữ liệu để xem danh sách sản phẩm tương ứng với từng trạng thái.

1. Mục Đã duyệt:

Hiển thị danh sách các sản phẩm đã được hệ thống duyệt sau khi Nhà Bán thực hiện đăng ký.

Tùy vào thời hạn đăng ký của chương trình, Nhà Bán có thể chỉnh sửa giá, số lượng đăng ký hoặc xóa sản phẩm, cho đến khi hết hạn đăng ký chương trình. Nhà Bán cần chú ý thời hạn đăng ký chương trình ở mục Sắp diễn ra với bộ thời gian đếm ngược.

 • Cảnh báo tồn kho thấp: Sau khi đăng ký sản phẩm tham gia, hệ thống sẽ cảnh báo sản phẩm có lượng tồn kho thấp hơn lượng tồn kho Nhà Bán đã đăng ký cho chương trình như hình bên dưới. Nhà Bán có thể chọn Cập nhật tồn kho để đảm bảo sản phẩm không bị từ chối tham gia khi hệ thống tiến hành phân bổ. Lưu ý: Nhà Bán luôn có thể trực tiếp cập nhật tồn kho của mình cho đến trước thời gian diễn ra chương trình để đảm bảo hàng hóa đầy đủ.

Cảnh báo tồn kho thấp ở trang danh sách chương trình khuyến mãi

Cảnh báo tồn kho thấp ở trang chi tiết chương trình khuyến mãi

2. Mục Phân bổ và Từ chối:

Sau khi chương trình hết hạn đăng ký, hệ thống sẽ tiến hành phân bổ các sản phẩm đã được đăng ký của Nhà Bán. Thời gian bắt đầu phân bổ Nhà Bán có thể theo dõi tại thanh trạng trái ở trang Chi tiết chương trình. Kết quả của việc phân bổ sẽ có 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Sản phẩm được phân bổ thành công, nằm ở tab Phân bổ, hiển thị thông tin về khung thời gian chạy deal của sản phẩm trong ngày hôm đó. 

 • Trường hợp 2: Sản phẩm bị từ chối, nằm ở mục Từ chối và hiển thị lý do từ chối sản phẩm.

3. Mục Đang diễn ra:

Đến ngày diễn ra chương trình, các sản phẩm ở tab Phân bổ sẽ được hiển thị ở đây. Nhà Bán có thể theo dõi số lượng đã bán/số lượng đăng ký và doanh thu tương ứng trong suốt thời gian diễn ra chương trình ở đây.

4. Mục Kết thúc:

Danh sách các sản phẩm đã bán hết số lượng đăng ký hoặc khi chương trình khuyến mãi kết thúc sẽ được hiển thị tại đây.

Nhà Bán có thể quản lý hiệu quả các chương trình khuyến mãi đã tham gia với tính năng Chỉ số khuyến mãi tại Trung Tâm Phát Triển.

Cách 1: Nhà Bán đăng nhập vào Seller Center > Khuyến mãi > Chiến dịch khuyến mãi. Chọn Xem báo cáo ở từng chiến dịch trong 2 mục Đang diễn ra hoặc Đã kết thúc.

Cách 2: Nhà Bán đăng nhập vào Seller Center, tại mục Trung Tâm Phát Triển, Nhà Bán chọn Chỉ số khuyến mãivà chọn thẻ Chiến dịch khuyến mãi.

Xem thêm hướng dẫn về cách xem báo cáo tại Trung Tâm Phát Triển tại đây.