Xử lý đơn hàng

Thao tác xử lý đơn hàng khi vận hành mô hình Nhà Bán Tự Vận Hành đúng và nhanh chóng sẽ giúp tăng hiệu quả kinh doanh, đồng thời hạn chế các sai phạm ảnh hướng đến các chỉ số vận hành của Quý Nhà Bán.

Hãy cùng Học Viện Tiki tìm hiểu về thao tác xử lý đơn hàng SD nhé.

Khi có đơn hàng phát sinh trên hệ thống, Nhà bán xử lý đơn hàng theo 4 bước sau:

Bước 1: Xác nhận đơn hàng

 • Nhà Bán cần xác nhận đơn hàng (“Đồng ý” hoặc “Từ chối” giao hàng).

Bước 2: Chuẩn bị đơn hàng

 • Nhà Bán bán đóng gói và in phiếu giao hàng từ Seller Center dán lên sản phẩm.

Bước 3: Giao hàng và cập nhật trạng thái lên hệ thống

 • Nhà Bán vận chuyển đơn hàng đến Khách Hàng và cập nhật trạng thái trước khi tới hạn.

Bước 4: Thanh toán

 • Trả trước/trả góp: Tiki  thanh toán cho Nhà Bán.

 • Trả sau: Nhà Bán thanh toán cho Tiki.

Hướng dẫn chi tiết

1. Đảm bảo thời gian xác nhận đơn hàng

 • Thời gian xác nhận đơn hàng: 4 giờ làm việc kể từ khi đơn hàng về “Chờ in”.
 • Nếu Nhà Bán gọi cho Khách Hàng và Khách Hàng báo hết nhu cầu, nhưng Nhà Bán không xác nhận trên hệ thống, Tiki vẫn ghi nhận lỗi do Nhà Bán  Hàng xác nhận không đúng cam kết.

 • Nhà Bán chỉ chọn “Từ chối” trong trường hợp thật sự hết hàng để giao. Tiki sẽ hủy đơn hàng ghi nhận lỗi Nhà Bán và thu phí hủy đơn hàng nếu Nhà Bán từ chối đơn hàng.

2. Khi khách hàng hết nhu cầu:

Áp dụng với trường hợp chưa xác nhận đơn hàng nhưng Khách Hàng báo hết nhu cầu:

 • Bước 1:  Nếu Nhà Bán có hàng, Xác nhận có hàng

 • Bước 2: Chọn trạng thái giao hàng là “Giao hàng  thất bại”

 • Bước 3: Chọn lý do giao hàng là “Khách Hàng hết  nhu cầu”

Đơn hàng sẽ tự động hủy trong trường hợp này.

3. Cập nhật trạng thái đơn hàng

 • Khi tới hạn giao hàng, Nhà Bán BẮT BUỘC phải cập nhật  trạng thái đơn hàng và chọn lý do.

Ví dụ:

  • Thời hạn giao hàng là ngày 10/11/2020.

  • Ngày 10/11/2020, Nhà Bán chưa thể giao hàng do chưa  có hàng -> Cập nhật giao thất bại ghi nhận lý do

  • Ngày 11/11/2020, Nhà Bán giao hàng cho Khách Hàng nhưng không liên hệ được -> Cập nhật giao thất bại ghi nhận lý do Không liên lạc được với Khách Hàng

 • Các lý do dẫn đến đơn hàng tự động hủy:
  • Nhà Bán hết hàng – Hủy Đơn hàng

  • Khách Hàng hết nhu cầu

 • Các lý do thuộc về Khách Hàng, Tiki sẽ gọi điện để xác nhận  trước khi tiếp tục xử lý đơn hàng

 • Trường hợp Nhà Bán cập nhật sai trạng thái dẫn đến khiếu nại, mọi chi phí phát sinh (nếu có) sẽ được tính cho Nhà Bán.