Quản lý sản phẩm

Hướng dẫn Bật – Tắt - Ẩn sản phẩm trên Seller Center

Khi số lượng nguồn cung ứng hoặc tồn kho của sản phẩm không đảm bảo đủ trong quá trình vận hành gian hàng trên Tiki, thao tác bật-tắt sản phẩm sẽ giúp Quý Nhà Bán tránh chỉ chính sách phạt khi có đơn hàng, nhưng lại không có hàng để giao.

Bài viết này sẽ hướng dẫn Quý Nhà Bán về những việc bạn thao tác Bật – Tắt – Ẩn sản phẩm nhằm duy trì chỉ số vận hành tốt cho cửa hàng của bạn.

1. Bật sản phẩm 

 • Bước 1: Tại Seller Center, Nhà Bán chọn “Sản phẩm” >> “Danh sách sản phẩm”.

 • Bước 2: Trượt nút “Tắt” tại cột trạng thái của mỗi sản phẩm để bật hiển thị.

 • Bước 3: Bấm “Xác nhận”.

2. Tắt sản phẩm 

 • Bước 1: Tại Seller Center, Nhà Bán chọn “Sản phẩm” >> “Danh sách sản phẩm”.

 • Bước 2: Trượt nút “Bật” tại cột trạng thái của mỗi sản phẩm để bật hiển thị.

 • Bước 3: Bấm “Xác nhận”.

3. Ẩn sản phẩm

 • Bước 1: Tại Seller Center, Nhà Bán chọn “Sản phẩm” >> “Danh sách sản phẩm”.

 • Bước 2: Chọn “Thêm tác vụ” >> “Ẩn sản phẩm” >> Bấm OK.

4. Hiện sản phẩm đã ẩn

 • Bước 1: Để tìm các sản phẩm đã ẩn, tại cột trạng thái, chọn “Ẩn” và bấm “Tìm kiếm”.

 • Bước 2: Tại sản phẩm có trạng thái Ẩn, Nhà Bán chọn “Thêm tác vụ” >> “Hiện sản phẩm” >> Bấm OK.

Lưu ý: Các sản phẩm trong “Trạng thái tắt” sẽ không hiển thị bên trang mua hàng Tiki.vn

Hướng dẫn Bật- Tắt hàng loạt sản phẩm bao gồm 3 bước: 

 • Bước 1: Xuất danh sách sản phẩm cần bật/tắt.

 • Bước 2: Đổi trạng thái bật/tắt sản phẩm trong file excel.

 • Bước 3: Cập nhật danh sách sản phẩm đã điều chỉnh trạng thái lên sellercenter.tiki.vn.

Lưu ý: Các sản phẩm trong “Trạng thái tắt” sẽ không hiển thị bên trang mua hàng Tiki.vn