Quản lí sản phẩm Hướng dẫn điều chỉnh giá sản phẩm

Hướng dẫn điều chỉnh giá sản phẩm

Bài 1: Quản lý sản phẩm

Chiến lược về giá bán là một trong những chiến lược cao cấp trong kinh doanh. Mục tiêu của các Nhà Bán Hàng là xác định một mức giá hấp dẫn và cạnh tranh cho sản phẩm / dịch vụ của Nhà Bán trên sàn Tiki đồng thời cập nhật liên tục để phù hợp với thị trường.

Học viện Tiki sẽ hướng dẫn Quý Nhà Bán 2 thao tác điều chỉnh giá, bao gồm:

  1. Điều chỉnh từng sản phẩm
  2. Điều chỉnh hàng loạt sản phẩm

Quý nhà bán có thể lựa chọn điều chỉnh giá cho từng sản phẩm theo 2 cách.

 

Cách 1:

Bước 1: Đăng nhập Seller Center, Chọn mục <<Sản phẩm>> <>

Bước 2: Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa giá, sau đó chọn nút <>

Bước 3: Chọn mục <<Chỉnh sửa giá>> trong cửa sổ hiện ra.

Bước 4: Điền các thông tin về giá bán vào cửa sổ hiện ra, sau đó bấm “Lưu”

Bước 5: Bấm “Xác Nhận” để hệ thống ghi nhận thay đổi

 

Cách 2:

Bước 1: Đăng nhập Seller Center, Chọn mục <<Sản phẩm>> <>

Bước 2: Chọn sản phẩm cần chỉnh sửa giá, sau đó chọn biểu tượng [Hình Bút Màu Xanh]

Bước 3: Điền các thông tin về giá bán vào cửa sổ hiện ra, sau đó bấm “Lưu”

Bước 4: Bấm “Xác Nhận” để hệ thống ghi nhận thay đổi

 

Quý nhà bán có thể lựa chọn điều chỉnh giá cho hàng loạt sản phẩm theo 2 cách.

Cách 1:

Bước 1: Xuất danh sách thông tin sản phẩm cần thay đổi tại <<Sản Phẩm>> <>

Bước 2: Chỉnh sửa giá hàng loạt sản phẩm

Bước 3: Cập nhật danh sách đã sửa lên Seller Center

Bước 4: Theo dõi kết quả cập nhật giá

 

Cách 2:

Bước 1: Xuất danh sách thông tin sản phẩm cần thay đổi tại <<Sản Phẩm>><<Xuất sản Phẩm>>

Bước 2: Chỉnh sửa giá hàng loạt sản phẩm

Bước 3: Cập nhật danh sách đã sửa lên Seller Center

Bước 4: Theo dõi kết quả cập nhật giá

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ?
[Tổng đánh giá: 1 Trung bình yêu thích: 5]
Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết