Bắt đầu bán hàng

TikiNOW là dịch vụ giao hàng nhanh của Tiki, bao gồm:

Giao Ngay 2H-3H: Là dịch vụ trong đó các đơn hàng đặt trước 18h mỗi ngày sẽ được giao ngay trong 2H hoặc 3H tính từ thời điểm đơn hàng được đặt.Các đơn hàng đặt sau 18h tối sẽ được giao trong buổi sáng sau.

Giao Trong Ngày: Là dịch vụ trong đó các đơn hàng đặt trước 13h mỗi ngày sẽ được giao ngay trong ngày. Các đơn được đặt sau 13h sẽ được giao trong ngày hôm sau.

– Dịch vụ giao hàng nhanh là giải pháp giúp Nhà bán giảm thiểu khả năng hủy đơn hàng. 

– Tỷ lệ đặt đơn cao hơn các sản phẩm khác.

– Có lượt xem cao hơn các sản phẩm khác.

– Sản phẩm hỗ trợ Giao Hàng Nhanh là một trong những điều kiện quan trọng để thắng Buy Box

1. Giao ngay 2H-3H

(i) Sản phẩm thuộc mô hình lưu kho Tiki (FBT)

(ii) Điều kiện về kích thước và khối lượng:

  • Mỗi cạnh (Dài, Rộng, Cao) < 100 cm
  • Tổng khối lượng <= 30kg

Lưu ý: Khối lượng được căn cứ vào khối lượng thực tế (cân nặng) và khối lượng quy đổi theo thể tích (khối lượng quy đổi = Dài x Rộng x Cao / 6000), giá trị nào lớn hơn thì sẽ lấy giá trị đó.

(iii) Có hàng trong các kho hỗ trợ (Chi tiết ở mục III, bên dưới)

(iv) Tồn kho (tại các kho phục vụ dịch vụ TikiNow) >=1

2. Giao trong ngày

(i) Sản phẩm thuộc mô hình lưu kho Tiki (FBT)

(ii) Có hàng trong các kho hỗ trợ (Mục III bên dưới)

(iii) Tồn kho (tại các kho phục vụ dịch vụ TikiNow) >=1

(iv) Tổng khối lượng đơn hàng (bao gồm 01 hoặc nhiều sản phẩm) ≤ 30 kg. Riêng sản phẩm là máy điều hòa: đơn hàng chỉ được tối đa 1 Sản Phẩm (SKU)

Kho

Vị trí

Loại sản phẩm

Giao Ngay 2H-3H

Giao Trong Ngày

SGN1

TP. Hồ Chí Minh

Nhỏ/Vừa

Không

SGN3

TP. Hồ Chí Minh

Nhỏ/Vừa

Không

VLN

TP. Hồ Chí Minh

Cồng kềnh

Không

HN5

Hà Nội

Nhỏ/Vừa

HN4

Hà Nội

Tất cả

Không

DN

Đà Nẵng

Tất cả