Bắt đầu bán hàng

Mô hình Lưu kho Tiki (Fulfillment by Tiki – FBT) là giải pháp toàn diện và hoàn hảo giúp Nhà Bán kinh doanh trực tuyến hiệu quả nhất. Theo đó Nhà Bán chỉ cần lưu hàng vào kho Tiki, tất cả các bước còn lại Tiki sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi đơn hàng được bàn giao đến Khách Hàng.

Hãy cùng Học Viện Tiki tìm hiểu về mô hình FBT – Lưu Kho Tiki nhé !!

1. Giới thiệu: 

Mô hình Lưu kho Tiki (Fulfillment by Tiki – FBT) là giải pháp toàn diện và hoàn hảo giúp Nhà Bán kinh doanh trực tuyến hiệu quả nhất. Theo đó Nhà Bán chỉ cần lưu hàng vào kho Tiki, tất cả các bước còn lại Tiki sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi đơn hàng được bàn giao đến Khách Hàng.

2. Ưu điểm của mô hình FBT

 • Sản phẩm có cơ hội gắn logo TikiNow

 • Thời gian giao hàng nhanh chóng

 • Nhà bán không phải lo lắng về các chỉ số vận hành

 • Tiki phụ trách vận hành các khâu xác nhận đơn hàng, chuẩn bị hàng hóa và quản lí tồn kho.

 • Tỉ lệ ra đơn hàng cao, tỉ lệ hủy đơn hàng thấp.

1. Lưu ý chung:

Số lượng cho phép nhập thêm được tính toán dựa trên: 

 • Đối với các Nhà Bán đã có lịch sử tồn, tồn được phép nhập sẽ bằng sức bán 2 tuần gần nhất, tính theo từng kho.

 • Đối với các Nhà Bán chưa có lịch sử tồn, tồn được phép nhập sẽ bằng sức bán trung bình của danh mục 2 tương ứng tại từng kho.

Khi Nhà Bán tạo phiếu nhập hàng trên hệ thống, số lượng nhập thêm không được vượt quá số lượng tối đa cho phép nhập.  

 

2. Quy trình nhập hàng vào kho:

 • Bước 1: Đăng sản phẩm, chọn mô hình FBT

Lưu ý: Trong trường hợp sản phẩm đang sử dụng mô hình ODF, muốn vận hành theo mô hình FBT, Nhà bán chuyển mô hình sản phẩm sang mô hình FBT. Hướng dẫn chi tiết tại đây.

 • Bước 2: Tạo phiếu gửi hàng

 • Bước 3: Chọn phương thức và thời gian nhập kho

 • Bước 4: Đóng gói hàng và dán mincode

 • Bước 5: Mang hàng tới kho và đồng kiểm tại kho Tiki

 • Bước 6 : Nhập hàng vào kho Tiki, ký xác nhận đồng kiểm. 

Trong trường hợp muốn rút hàng từ kho Tiki về, Nhà bán thực hiện các bước sau:

1. Tạo phiếu rút hàng

2. Tới kho Tiki rút hàng

Chi tiết xem tại đây