Bắt đầu bán hàng

Giới thiệu mô hình lưu kho Tiki - FBT

Mô hình Lưu kho Tiki (Fulfillment by Tiki – FBT) là giải pháp toàn diện và hoàn hảo giúp Nhà Bán kinh doanh trực tuyến hiệu quả nhất. Theo đó Nhà Bán chỉ cần lưu hàng vào kho Tiki, tất cả các bước còn lại Tiki sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi đơn hàng được bàn giao đến Khách Hàng.

Mô hình Lưu kho Tiki (FBT) là giải pháp toàn diện và hoàn hảo giúp Nhà Bán kinh doanh trực tuyến hiệu quả nhất. Hàng lưu kho Tiki sẽ được kích hoạt dịch vụ giao nhanh TikiNOW giúp đảm bảo thời gian giao hàng, đồng thời tiết kiệm chi phí kho bãi và xử lý đơn hàng của Nhà Bán. Nhà Bán chỉ cần lưu hàng vào kho Tiki, tất cả các bước còn lại Tiki sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi đơn hàng được bàn giao đến khách hàng.

Ưu điểm của mô hình FBT:

  • Sản phẩm có cơ hội được kích hoạt dịch vụ giao nhanh TikiNOW

  • Thời gian giao hàng nhanh chóng

  • Nhà Bán không phải lo lắng về các chỉ số vận hành

  • Tiki phụ trách vận hành các khâu xác nhận đơn hàng, chuẩn bị hàng hóa và quản lý tồn kho.

  • Tỷ lệ ra đơn hàng cao, tỷ lệ hủy đơn hàng thấp.

Tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây

Tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây