Bắt đầu bán hàng

Giới thiệu mô hình giao thẳng từ Nhà Bán - Dropship

Mô hình giao thẳng từ Nhà Bán (Dropship) là mô hình vận hành: Hàng hóa được lưu ở kho nhà bán, khi có đơn hàng, Nhà bán xác nhận đơn trên hệ thống, chuẩn bị hàng hóa, đóng gói hàng hóa nhằm giao hàng trực tiếp đến Khách Hàng theo chuẩn Tiki. Sau đó, xác nhận đóng gói hoàn tất và bàn giao hàng hóa cho đội vận chuẩn của Tiki (bao gồm các đối tác vận chuyển của Tiki).

Là hình thức Nhà Bán tự chịu trách nhiệm quản lý và vận hành hàng hóa tại kho Nhà Bán. Theo đó, khi có đơn hàng:

Nhà Bán thực hiện: 

 • Xác nhận đơn hàng.

 • Đóng gói hàng hóa theo quy chuẩn của Tiki.

 • Xác nhận đóng gói xong trên hệ thống để Tiki tiếp tục xử lý đơn hàng.

Tiki thực hiện: 

 • Lấy hàng từ Nhà Bán.

 • Giao hàng tới Khách Hàng.

 • Thực hiện các yêu cầu đổi/trả/bảo hành theo quy định tại Tiki.

 • Tiếp nhận và phối hợp xử lý các khiếu nại phát sinh từ Khách Hàng.

Khi có đơn hàng phát sinh, Nhà Bán cần thực hiện:

1. Chuẩn bị hàng hóa và xác nhận đơn hàng trong vòng 4h làm việc.

Lưu ý: Giờ làm việc tính từ 8h00 – 17h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Không tính thứ 7, Chủ nhận và ngày lễ

Ví dụ: 

  • Nếu Đơn hàng phát sinh lúc 20h00 thứ 5 ngày 19/11, Nhà Bán phải xác nhận đơn hàng trước 12h00 thứ 6 ngày 20/11

  • Nếu Đơn hàng phát sinh lúc 9h00 thứ 6 ngày 20/11, Nhà Bán phải xác nhận đơn hàng trước 13h00 thứ 6 ngày 20/11

  • Nếu Đơn hàng phát sinh lúc 12h00 thứ 6 ngày 20/11, Nhà Bán phải xác nhận đơn hàng trước 16h00 thứ 6 ngày 20/11

  • Nếu Đơn hàng phát sinh lúc 16h00 thứ 6 ngày 20/11, Nhà Bán phải xác nhận đơn hàng trước 11h00 thứ 2 ngày 23/11 (vì không tính thứ 7 và CN)

  • Đơn hàng phát sinh lúc 23h00 thứ 7 ngày 21/11, Nhà Bán phải xác nhận đơn hàng trước 12h00 thứ 2 ngày 23/11 (vì không tính thứ 7 và CN)

2. Đóng gói theo chuẩn giao hàng của Tiki và tiến hành xác nhận đóng gói hàng hóa trên hệ thống.

 • Đối với các đơn hàng xác nhận trước 12h (mười hai giờ), Nhà Bán cần đóng gói xong và xác nhận đóng gói trên hệ thống trước 24h (hai mươi bốn giờ) cùng ngày. 

 • Đối với các đơn hàng xác nhận trong khoảng 12h (mười hai giờ) đến 17h (mười bảy giờ), Nhà Bán cần đóng gói xong và xác nhận đóng gói trên hệ thống trước 12h (mười hai giờ) ngày làm việc kế tiếp.

(không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định của Nhà nước)

3. Bàn giao hàng hóa cho đơn vị vận chuyển của Tiki 

a. Đối với khu vực lấy hàng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh:

 • Đơn hàng xác nhận đóng gói trước 14h30 (mười bốn giờ ba mươi), nhân viên vận chuyển qua lấy hàng trước 19h (mười chín giờ) cùng ngày. 

 • Đơn hàng xác nhận đóng gói từ sau 14h30 (mười bốn giờ ba mươi), nhân viên vận chuyển qua lấy hàng trước 19h (mười chín giờ) ngày kế tiếp. 

(không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định của nhà nước)

b. Đối với khu vực lấy hàng ngoài khu vực Hà Nội và Hồ Chí Minh:

 • Đơn hàng xác nhận đóng gói xong trước 14h30 (mười bốn giờ ba mươi) ngày T, nhân viên vận chuyển qua lấy hàng trước 19h (mười chín giờ) ngày T+1.

 • Đơn hàng xác nhận đóng gói từ sau 14h30 (mười bốn giờ ba mươi) ngày T, nhân viên vận chuyển qua lấy hàng trước 19h (mười chín giờ) ngày T+2.

(không tính thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ theo quy định của nhà nước)

Lưu ý: Tiki vẫn sẽ đi lấy hàng vào thứ bảy. Tuy nhiên Tiki không tính chỉ số vận hành cho những đơn hàng cập nhật lấy hàng thất bại vào thứ bảy.

+ Các đối tác vận chuyển của Tiki: 

 • Các đối tác vận chuyển của Tiki hiện tại gồm có: TIKI Express Delivery (viết tắt: TED), Ninja Van (viết tắt: NJV), Best Inc. (viết tắt: BEST). 

 • Nhà Bán lưu ý chỉ bàn giao Hàng Hóa cho nhân viên lấy hàng mặc đồng phục có in logo của đối tác vận chuyển và lấy hàng theo đúng danh sách đơn hàng hiển thị trên ứng dụng (app) của đúng đối tác vận chuyển ứng với đơn hàng

 • Logo Tiki và các đơn vị đối tác: 

+ Hướng dẫn cách xem đơn vị vận chuyển: 

Đơn vị vận chuyển được thể hiện trên phiếu giao hàng, cụ thể như sau: 


Phần được khoanh đỏ đó chính là đơn vị vận chuyển.
Theo ví dụ là TED: Tiki đến lấy hàng

4. Theo dõi trạng thái đơn hàng trên hệ thống

1.Đối với mô hình này thì Nhà Bán cần lưu ý gì?

 • Nhà Bán cần xác nhận đơn hàng và đóng gói Hàng Hóa đúng thời gian quy định:
  • Xác nhận đơn hàng trong vòng 4 giờ làm việc kể từ khi đơn hàng phát sinh

  • Đóng gói hàng hóa theo mốc thời gian: Đơn hàng xác nhận trước 12h, đóng gói trước 24 giờ cùng ngày. Đơn hàng xác nhận sau 12h tới trước 17h, đóng gói trước 12h ngày kế tiếp. 

2. Khi vận hành mô hình Dropship thì cách giao hàng cho Tiki có khác gì mô hình ODF trước đây không?

 • Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình Dropship là Nhà Bán chịu trách nhiệm ĐÓNG GÓI đơn hàng trước khi bàn giao cho nhân viên vận chuyển Tiki theo quy chuẩn giao hàng được quy định TẠI ĐÂY

3. Khi Nhà Bán đăng ký Dropship thì sẽ đăng ký trên gian hàng hay từng SKU?

 • Khi đăng ký mô hình dropship là đăng ký theo gian. Một gian có thể sử dụng Dropship và mô hình FBT, không thể đồng thời sử dụng ODF và Dropship.

4. Khi Nhà Bán đã đăng ký thành công mô hình Dropship thì mô hình ODF1 và ODF2 của Nhà Bán, Tiki sẽ tắt hay Nhà Bán tự tắt?

 • Khi Nhà Bán đăng ký mô hình Dropship thì mô hình ODF1 và ODF2 sẽ tự động tắt, các SKU của mô hình ODF1/ODF2 trước đó đang bật sẽ được tự chuyển qua mô hình Dropship.

 • Những SKU bật lại sau khi chuyển mô hình Dropship, Nhà Bán sẽ phải chủ động tự chuyển sang mô hình Dropship để tránh phát sinh đơn hàng ODF mà không xác nhận được.

5. Khi vận hành mô hình Dropship – Giao thẳng từ nhà bán hàng, khi nào nhân viên vận chuyển qua lấy hàng 

Đối với khu vực lấy hàng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh:

 • Đơn hàng xác nhận đóng gói xong trước 14h30 (mười bốn giờ ba mươi) ngày N, nhân viên vận chuyển qua lấy hàng trước 19h (mười chín giờ) ngày N.

 • Đơn hàng xác nhận đóng gói từ sau 14h30 (mười bốn giờ ba mươi) ngày N, nhân viên vận chuyển qua lấy hàng trước 19h (mười chín giờ) ngày N+1.

Đối với khu vực ngoài Hà Nội và Hồ Chí Minh:

 • Đơn hàng xác nhận đóng gói xong trước 14h30 (mười bốn giờ ba mươi) ngày T, nhân viên vận chuyển qua lấy hàng trước 19h (mười chín giờ) ngày T+1.

 • Đơn hàng xác nhận đóng gói từ sau 14h30 (mười bốn giờ ba mươi) ngày T, nhân viên vận chuyển qua lấy hàng trước 19h (mười chín giờ) ngày T+2.

Lưu ý: Tiki vẫn đi lấy hàng vào thứ Bảy. Tuy nhiên, Tiki không tính chỉ số vận hành cho đơn hàng cập nhật lấy hàng thất bại vào thứ Bảy.

6. Nhà Bán có thể tự chỉnh mô hình vận hành FBT và Dropship trên từng mã SKU không?

 • NBH có thể chọn mô hình vận hành FBT và Dropship trên từng mã SKU theo cách cập nhật file.

7. Khi vận hành trên Tiki bằng hình thức Dropship thì các SKU ấy có được tham gia Tiki Now hay không?

 • Rất tiếc là với mô hình vận hành Dropship thì chưa thể tham gia hình thức Tiki Now.

8. Tiki có những chế tài nào dành cho nhà bán hàng khi tham gia mô hình Dropship – Giao thẳng từ nhà bán?

9. Nhà bán hàng cũng chỉ có 4h để xác nhận và đóng gói theo quy cách giao hàng cho Tiki thì không thể đảm bảo kịp thời gian này. Tiki có cách nào tăng thêm thời gian này hay không? 

 • Nhà bán hàng có 4 giờ để xác nhận đơn hàng và sẽ có thời gian xác nhận đóng gói riêng. 
  • Những đơn hàng Nhà bán hàng xác nhận trước 12h00, thời hạn xác nhận đóng gói trước 24h cùng ngày 

  • Những đơn hàng Nhà bán hàng xác nhận sau 12h00, thời hạn xác nhận đóng gói trước 12h00 ngày hôm sau 

Vì vậy nhà bán có thêm thời gian để đóng gói và xử lý đơn hàng nên nhà bán an tâm.

10. Nếu đơn hàng Khách hàng có yêu cầu xuất hóa đơn, nhà bán hàng có bỏ hóa đơn trong thùng hàng luôn được không?

 • Nhà Bán Hàng có thể lựa chọn gửi kèm hóa đơn cho Khách Hàng trong kiện hàng hoặc xuất hóa đơn sau khi đơn hàng đã giao hàng thành công. Việc gửi kèm trong kiện hàng giúp đảm bảo Hàng Hóa không bị giữ lại do thiếu chứng từ khi chính quyền kiểm tra trên đường giao hàng. Tuy nhiên, Tiki không chịu trách nhiệm trong các trường hợp đơn hàng giao không thành công và/hoặc hóa đơn thất lạc trên đường vận chuyển do các lý do khách quan dẫn đến các tổn thất/thiệt hại có liên quan đến hóa đơn này.

11. Nhà bán hàng có thể mua nguyên vật liệu đóng gói đơn hàng như thế nào?

 • Hiện tại nếu nhà bán sử dụng thùng/hộp để đóng gói:
  • Thùng/hộp đựng Hàng Hóa phải Trơn hoặc chỉ chứa logo TIKI. Khi nào Tiki có thêm thông tin về việc mua nguyên liệu Tiki sẽ thông báo sau.
 • Từ ngày 12/11/2020, NBH được phép sử dụng túi nhựa niêm phong thay thế cho thùng/hộp khi đóng hàng đối với sản phẩm thuộc ngành hàng Thời trang, phụ kiện điện thoại, Nhà cửa – Đời sống như chăn gối, khăn, nệm.

12. Nhà bán hàng ở tỉnh muốn tham gia Dropship thì có tham gia được không?

 • Được. Hiện tại mô hình Dropship đã áp dụng cho tất cả NBH trên toàn quốc.

 • NBH có thể điền thông tin đăng ký vận hành mô hình Dropship TẠI ĐÂY

13. Khi vận hành mô hình Dropship – Giao thẳng từ nhà bán, nhà bán hàng có thông tin của khách hàng không?

 • Trên thông tin biên nhận Tiki, sẽ có các trường thông tin: Tên khách hàng và địa chỉ nhận hàng. 

14. Khi nào Nhà Bán chính thức sử dụng mô hình Dropship 

 • Tiki sẽ có thông báo chính thức đến nhà bán khi Mô hình Dropship được triển khai áp dụng chính thức.

15. Khi vận hành mô hình Dropship – Giao thẳng từ nhà bán, nhân viên vận chuyển sẽ lấy hàng theo mã PO đúng không?

 • Không, nhân viên vận chuyển sẽ lấy theo mã đơn hàng.

16.Những lưu ý khi sử dụng mô hình Dropship này là gì? 

 • Một số lưu ý khi sử dụng mô hình Dropship đến nhà bán hàng là 
  • Sau khi mở mô hình Dropship, mô hình ODF sẽ bị tắt. Nhà bán hàng không thể tiếp tục sử dụng cả 2 mô hình ODF1 và ODF2.

  • Đối với mô hình Dropship, khi có đơn hàng phát sinh, Nhà bán hàng cần xác nhận và đóng gói theo quy chuẩn của Tiki. 

Theo đó: 

* Hàng Hóa bắt buộc phải được đóng trong thùng trơn không có logo/thông tin của đơn vị khác. Tiki sẽ từ chối nhận các kiện hàng được bao trong túi giấy/túi zip hoặc thùng có logo đơn vị khác. 

* Hàng Hóa phải được bao gói, chèn lót theo quy định để tránh bị bể vỡ trên đường vận chuyển.

* Kiện hàng phải dán biên nhận được in từ hệ thống Seller Center. 

17. Nhà Bán có được bỏ kèm quà tặng khuyến mãi vào thùng hàng như lời tri ân khách hàng không? 

 • Nhà Bán có thể giao Hàng Hóa Khách Hàng đã đặt hàng kèm theo quà/thiệp tri ân với điều kiện: 
  • Giao đúng/đủ Hàng Hóa trong đơn hàng và; 

  • Quà/thiệp đi kèm không chứa thông tin Nhà Bán Hàng (SĐT, Email, Địa chỉ, …) và đảm bảo quy tắc ứng xử với Khách Hàng. 

18. Thùng hàng được đóng gói bằng băng keo trơn và thùng trơn đến kho, vậy trong quá trình vận chuyển làm sao đảm bảo được sản phẩm của nhà bán hàng không bị đánh tráo bởi nhân viên vận chuyển?

 • Nhà Bán nên dán tem niêm phong bên ngoài sản phẩm cũng như bên ngoài thùng/hộp của kiện hàng. Tem niêm phong phải là tem riêng của Nhà Bán, có thể bao gồm logo/tên gian hàng nhưng không được chứa các thông tin liên hệ cũng như logo/tên của các thương hiệu khác. Ngoài ra, Tiki cũng khuyến khích Nhà Bán ký nháy trên các góc của thùng hàng và chụp/quay lại hình ảnh thùng hàng trước khi bàn giao để có căn cứ khiếu nại khi có vấn đề phát sinh.

19. Đơn hàng Dropship bị hoàn về, thì nhà bán hàng phải đến kho nhận hay vận chuyển sẽ trả hàng? Nếu vận chuyển trả hàng có bị tính phí nếu hàng cồng kềnh hay không. 

 • Về việc hoàn hàng đối với đơn hàng thuộc mô hình Dropship – Giao thẳng từ nhà bán, Tiki sẽ chủ động hoàn hàng về theo địa chỉ kho trả hàng được cập nhật trên Trung tâm nhà bán hàng. 

Theo chính sách biểu phí mới được áp dụng, hiện Tiki không thu phí hoàn hàng.

20. Vận chuyển và nhà bán hàng có đồng kiểm hàng hóa khi giao hàng/trả hàng hay không ?

3 Có khi nhận hàng trả: 

  • Có đồng kiểm.

  • Có quay clip nếu Sản phẩm ngoại quan có dấu hiệu va đập có khả năng ảnh hưởng đến sản phẩm bên trong. 

  • Có chụp hình sản phẩm

 • Nhà bán hàng khi in phiếu dán lên kiện hàng sẽ có 2 liên, liên 1 sẽ dán lên thùng hàng, liên 2 Nhà Bán và vận chuyển sẽ ký lên để xác nhận vận chuyển đã lấy hàng.

 • Đồng thời sau khi lấy hàng xong vận chuyển sẽ chụp ảnh và cập nhật lên hệ thống Seller Center , Nhà Bán có thể kiểm tra chi tiết tình trạng trả hàng từ Tiki trên seller center để biết thêm thông tin.

 • Khi trả hàng nhà bán vẫn lập biên bản đồng kiểm với vận chuyển như các mô hình khách bình thường.

21. Hình thức dropship, Nhà Bán đóng gói sẵn vận chuyển đến lấy thì có cần tem phụ không? Và tem phụ sẽ dán ngoài hộp hay trong sản phẩm bên trong?

 • Với hình thức Dropship, Tiki không bắt buộc Nhà Bán phải dán tem phụ trên sản phẩm. Tuy nhiên, Tiki khuyến cáo Nhà Bán nên dán tem phụ trên sản phẩm theo quy định để tránh phát sinh các vấn đề khác trong quá trình lưu kho Nhà Bán cũng như trên đường vận chuyển. 

22.Thời gian kể từ lúc đơn hàng Dropship hủy bao lâu nhà bán hàng được khiếu nại Tiki? Và Tiki có bao lâu để trả hàng cho Nhà bán?

 • Tiki sẽ hoàn trả hàng cho Nhà Bán  trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi đơn hàng hủy. Quá 10 ngày làm việc, Nhà Bán có thể liên hệ để khiếu nại Tiki cho các đơn hàng chưa trả. 

23. Làm cách nào để tôi biết được là đơn vị vận chuyển nào sẽ đến lấy hàng ? Tiki hay đơn vị vận chuyển đối tác của Tiki ?

Quý Nhà Bán có thể biết được tên đơn vị vận chuyển sẽ đến lấy hàng thông qua phiếu giao hàng:Theo ví dụ là TED: Tiki đến lấy hàng
Ngoài ra Tiki cũng sẽ có các đơn vị vận chuyển đối tác đến lấy hàng như: BEST, NJV,…

23. Các loại phí Nhà Bán trả cho Tiki khi vận hành Mô hình Dropship có khác gì so với các mô hình khác?

 • Các loại phí phải trả cho Tiki khi vận hành mô hình Dropship và các mô hình khác như sau: