Bắt đầu bán hàng

Để kinh doanh hiệu quả trên sàn TMĐT, việc hiểu rõ về các mô hình là tối quan trọng. Khi chọn lựa được mô hình vận hành phù hợp, sẽ giúp Nhà Bán cải thiện tốt chỉ số vận hành, tối ưu được hiệu quả kinh doanh.

Mô hình giao hàng điện tử: Là dịch vụ mà Tiki thay mặt Nhà Bán Hàng phát hành phiếu mua Hàng Hóa/Dịch Vụ điện tử (“E-Voucher” như du lịch, khách sạn, giải trí, khóa học online, …) cho Khách Hàng thông qua hệ thống tin nhắn và nhận thanh toán để ghi nhận việc Khách Hàng đã mua Hàng Hóa/Dịch Vụ của Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Tiki.

Nhà Bán tham khảo tài liệu hướng dẫn tại đây