Bắt đầu bán hàng​

Giới thiệu mô hình giao hàng điện tử - E_Delivery

Mô hình giao hàng điện tử (E-Delivery): Là dịch vụ mà Tiki thay mặt Nhà Bán phát hành phiếu mua Hàng Hóa/Dịch Vụ điện tử (“E-Voucher” như du lịch, khách sạn, giải trí, khóa học online, …) cho Khách Hàng thông qua hệ thống tin nhắn và nhận thanh toán để ghi nhận việc Khách Hàng đã mua Hàng Hóa/Dịch Vụ của Nhà Bán Hàng trên SGD TMĐT Tiki.

Bước 1: Nhà Bán đăng ký voucher dịch vụ trên Tiki

Bước 2: Tiki tiếp nhận đơn hàng từ khách hàng

Bước 3: Tiki tiếp nhận thanh toán từ khách hàng

Bước 4: Tiki gửi mã E-voucher qua tin nhắn cho khách hàng

Bước 5: Tiki đảm nhiệm việc thanh toán, đổi trả voucher.