Hoàn trả

Hướng dẫn tạo kho trả hàng

Việc nắm rõ quy trình tạo kho trả hàng sẽ giúp việc trả hàng hóa cho Nhà Bán được đúng địa chỉ, đảm bảo cam kết về thời gian trả hàng. 

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán Tiki cần nhập thông tin địa chỉ trả hàng trên Seller Center.

2. Các trường hợp trả hàng: Đối với hàng hóa giao không thành công:

  • Trường hợp hàng hóa do Tiki lấy hàng, Tiki sẽ trả hàng về kho Nhà Bán. 

  • Trường hợp hàng hóa do Nhà Bán mang qua kho Tiki, Nhà Bán đến lấy hoặc ủy quyền cho người khác đến lấy lại hàng hóa.

2.1 Mô hình FBT:

  • Hàng hóa còn mới: Tiki sẽ nhập lại hàng hóa vào kho hàng bán mới để xử lý cho các đơn hàng phát sinh sau đó.
  • Hàng hóa bị lỗi: Tiki sẽ tạo Phiếu Rút hàng (BPOR) để trả hàng cho Nhà Bán. Xem chi tiết [Mô hình FBT] Hướng dẫn rút hàng lưu kho.

2.2 Mô hình Dropship: Nhà Bán xem chi tiết tại [Mô hình Dropship] Hướng dẫn quy trình xử lý đổi/trả/bảo hành.

Nhà Bán cần tạo Kho trả hàng với đầy đủ 03 thông tin sau: 

  • Kho Tiki để Nhà Bán đến nhận hàng trả (với hàng hóa lưu kho Tiki theo mô hình FBT).
  • Địa chỉ Nhà Bán để Tiki tới trả hàng (dành cho các mô hình khác ngoại trừ mô hình FBT).

  • Thông tin người nhận hàng (gồm tên, số điện thoại và email liên hệ).

Nhà Bán thao tác như sau:

Bước 1: Có 2 cách để tạo kho trả hàng:

Cách 1: Tại Seller Center, Nhà Bán chọn Thông tin nhà bán > Chi tiết.

 

Cách 2: Tại mục Kho & hàng tồn, Nhà Bán chọn Thông tin kho nhà bán.

 

Bước 2: Tại mục Thông tin kho hàng, mô hình vận hành và liên lạc, bấm chọn Chi tiết. Tại mục Kho lấy và trả hàng, bấm Tạo kho hàng mới.

Bước 3: Nhà Bán cần điền thông tin kho, chọn loại kho trả hàng và người phụ trách kho. Trong trường hợp Nhà Bán đến kho Tiki để lấy hàng trả lại, Nhà Bán chọn địa chỉ kho Tiki tương ứng. 

Sau đó bấm Tạo kho mới.  

Trong trường hợp không tạo Kho trả hàng, gian hàng của Nhà Bán có thể phát sinh các vấn đề sau:

  • Hàng hóa cần hoàn trả về cho Nhà Bán sẽ bị gián đoạn và Tiki không đủ thông tin để luân chuyển hàng hóa về địa chỉ Kho Tiki mà Nhà Bán có thể đến rút hàng.

  • Khi quá thời gian lưu kho nhưng Tiki không đủ thông tin để luân chuyển hàng hóa, Nhà Bán sẽ bị tính phí lưu kho và hàng hóa sẽ bị xử lý theo quy định (Tham khảo chi tiết tại Chính sách hoạt động SGD TMĐT Tiki – Mục 7).

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 5 / 5. Số lượt đánh giá: 1

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?