Thanh toán và Hoàn trả

Tính năng quản lý giao dịch bồi thường sẽ giúp các Nhà Bán theo dõi các giao dịch bồi thường dễ dàng hơn.

Các trường hợp Tiki xử lý bồi thường được tóm tắt như sau:

  • Hư hỏng/mất do lưu kho

  • Hư hỏng/mất do vận chuyển hoặc đối tác vận chuyển

  • Hư hỏng/mất do khách

Trường hợp 1: Nhà Bán rút hàng lưu kho

 

Trường hợp 2: Giao hàng không thành công

1. Đối tượng áp dụng: Tất cả các Nhà Bán trên Tiki

2. Mục đích: Trả hàng hóa cho Nhà Bán đúng địa chỉ, đảm bảo cam kết về thời gian trả hàng.

3. Lưu ý: 

  • Tất cả các Nhà Bán đều cần nhập thông tin địa chỉ trả hàng trên Seller Center.

  • Các Nhà Bán không có thông tin, Tiki sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp thất lạc Hàng Hóa hoặc Hàng Hóa giao không đúng kho đích, dẫn đến việc Nhà Bán không nhận được Hàng. 

  • Mọi chi phí phát sinh khi trả hàng do Nhà Bán không nhập hoặc nhập sai thông tin trả hàng sẽ được tính cho Nhà Bán.

4. Thao tác hệ thống:

  • Bước 1:

Cách 1: Đăng nhập Seller Center, chọn mục “Thông tin nhà bán”, chọn mục “xem chi tiết

Cách 2: Tại mụcQuản lý khonhấn chọn “Kho lấy hàng và trả hàng

  • Bước 2: Tại mục “Thiết lập cửa hàng và Thông tin liên lạc“, nhấn chọn “Chi tiết”

  • Bước 3: Tại mục “Thông tin kho hàng” – “Trả hàng“, Nhà bán nhấn chọn “Thêm kho” để thêm kho trả hàng mới, nhấn nút Bật/Tắt kho hàng để áp dụng sau đó nhấn chọn “Lưu thông tin

  • LƯU Ý: Tại một thời điểm, Nhà Bán chỉ có thể bật MỘT kho trả hàng duy nhất