Hoàn trả

[Mô hình FBT] Hướng dẫn quy trình xử lý đổi/trả/bảo hành

Thao tác xử lý đơn hàng hoàn trả về Nhà Bán đúng sẽ giúp hạn chế các sai phạm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh. Với mô hình vận hành FBT, Nhà Bán cần quan tâm quy trình xử lý hàng đổi/trả/bảo hành – Đơn hàng giao thành công.

  • Đối với hàng hóa đủ điều kiện đổi – trả: Tiki lên đơn hàng mới theo đơn hàng đổi trả (C-return) và giao tới khách hàng sản phẩm mới tương tự hoặc hoàn tiền cho khách hàng.

  • Đối với hàng hóa đủ điều kiện bảo hành: Hàng hóa được gửi cho Nhà Bán để bảo hành. Tiki sẽ thông báo thời gian bảo hành cho khách hàng và gửi trả hàng hóa sau khi hoàn thành

Bước 1: Tiki tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu đổi/trả của khách hàng, tạo mã khiếu nại (C-return) nêu rõ lý do khiếu nại, yêu cầu của khách hàng và hướng dẫn khách hàng đóng gói hàng hóa trước khi bàn giao cho Tiki.

Bước 2: Tiki xử lý thu hồi hàng từ Khách hàng về kho Tiki.

  • Hàng hóa đủ điều kiện nhập kho: Tiki nhập kho, tăng tồn và tiếp tục bán bình thường.

  • Hàng hóa lỗi không đủ điều kiện nhập kho: Tiki sẽ tự động tạo phiếu rút hàng BPOR để trả hàng lại cho Nhà Bán.

Bước 3: Nhà Bán qua kho Tiki nhận hàng và phản hồi thắc mắc đối với hàng hóa trả về (nếu có).

Bước 1: Tiki tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu bảo hành của khách hàng, tạo mã khiếu nại (C-return) nêu rõ lý do khiếu nại, yêu cầu của khách hàng và hướng dẫn khách hàng đóng gói hàng hóa trước khi bàn giao cho Tiki.

Bước 2: Tiki xử lý thu hồi hàng từ Khách hàng về địa chỉ bảo hành của Nhà Bán.

Bước 3: Nhà Bán nhận hàng, đồng kiểm với đối tác vận chuyển. 

  • Sản phẩm nguyên vẹn: Nhà Bán nhận hàng và chuyển sang bước kế tiếp.
  • Sản phẩm sai/hư hỏng: Đối tác vận chuyển sẽ trả hàng về kho Tiki. Nhà Bán không cần xử lý gì thêm.

  • Nếu giao hàng thất bại: Tiki hỗ trợ giao lại cho Nhà Bán.

Hình ảnh minh họa nhãn vận chuyển với các sản phẩm cần bảo hành

Lưu ý: Sau khi nhận hàng thành công, nếu không có bất kỳ phản hồi nào cho Tiki trong thời hạn tiếp nhận khiếu nại (48h), Nhà Bán được xem như đã đồng ý toàn bộ các vấn đề liên quan và không còn quyền khiếu nại.

Bước 4: Nhà Bán kiểm tra điều kiện bảo hành.

  • Nếu sản phẩm đủ điều kiện bảo hành: Nhà Bán thực hiện bảo hành cho khách hàng trong vòng 15-30 ngày, sau đó Tiki thu hồi hàng từ địa chỉ bảo hành của Nhà Bán về địa chỉ khách hàng. Nếu giao không thành công, Tiki trả hàng về kho hậu mãi của Tiki.
  • Nếu sản phẩm không đủ điều kiện bảo hành: Tiki sẽ thu hồi hàng từ địa chỉ bảo hành của Nhà Bán về địa chỉ khách hàng.

Lưu ý: Nhà Bán cần đóng gói hàng hóa đạt yêu cầu vận chuyển trước khi bàn giao lại cho đối tác vận chuyển của Tiki.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 4.7 / 5. Số lượt đánh giá: 13

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?