Thanh toán và Hoàn trả​​

Hướng dẫn quản lý giao dịch bồi thường

Tính năng quản lý giao dịch bồi thường sẽ giúp các Nhà Bán theo dõi các giao dịch bồi thường dễ dàng hơn.

Các trường hợp Tiki xử lý bồi thường được tóm tắt như sau:

 • Hư hỏng/mất do lưu kho (với mô hình FBT)

 • Hư hỏng/mất do vận chuyển hoặc đối tác vận chuyển

 • Hư hỏng/mất do khách hàng

1. Quy trình bồi thường 1 phần

2. Các trạng thái giao dịch bồi thường

Trạng thái

Người thực hiện

Thời gian cam kết

Giải thích

Cập nhật giao dịch bồi thường

Tiki

Hàng tuần

Tiki cập nhật thông tin giao dịch bồi thường trên hệ thống Seller Center và gửi thông báo cho Nhà Bán khi có giao dịch bồi thường mới cập nhật

Chờ phản hồi 

Nhà Bán

5 ngày làm việc

Nhà Bán cần cập nhật trạng thái Đồng ý hoặc Bổ sung thông tin/Thỏa thuận lại đối với các đề xuất bồi thường trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm giao dịch được cập nhật trên hệ thống.

 • Nếu Nhà Bán Bổ sung thông tin/Thỏa thuận lại đề xuất bồi thường, Nhà Bán cung cấp thông tin bồi thường đề xuất kèm chứng từ/văn bản chứng minh, chuyển sang Tiki xử lý bồi thường (1)

 • Nếu Nhà Bán đồng ý đề xuất bồi thường, chuyển sang Tiki xử lý bồi thường (2)

 • Nếu Nhà Bán không phản hồi, Tiki không xử lý bồi thường, chuyển Hủy giao dịch.

Tiki xử lý bồi thường (1)

Tiki

 

Trường hợp Nhà Bán Thỏa thuận lại đề xuất bồi thường, các giao dịch bồi thường Tiki xử lý bồi thường Tiki sẽ kiểm tra, phản hồi cho Nhà bán và chuyển về trạng thái Chờ phản hồi kèm lý do.

Tiki xử lý bồi thường (2)

Tiki

 

Tiki và Nhà Bán đã chốt mức bồi thường cuối cùng trên hệ thống.
Tiki căn cứ thông tin Nhà bán đã xác nhận nhận để tiến hành tổng hợp thanh toán theo Giá trị bồi thường đã được xác nhận. Tiki cập nhật trạng thái Hoàn thành cho Giao dịch bồi thường và thanh toán theo sao kê định kỳ.

Hủy

Tiki

 

Tiki hủy giao dịch bồi thường và không chịu trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh sau khi giao dịch đền bù đã hủy.

Hoàn thành

Tiki

 

Tiki hoàn thành giao dịch bồi thường và không chịu trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh sau khi giao dịch đền bù đã hoàn thành

Bước 1: Truy cập trang Quản lý giao dịch bồi thường

Tại Seller Center, Nhà Bán chọn Thanh toán > Giao dịch bồi thường. Nhà Bán có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm các giao dịch bồi thường theo Nguyên nhân, Trạng thái, Thời gian tạo, Hạn xác nhận. Ngoài ra, Nhà Bán có thể tìm kiếm nhiều giao dịch cùng một lúc (Mã đơn hàng, Mã SKU, Mã phiếu gửi hàng, Mã phiếu rút hàng, Mã lỗi, Mã giao dịch) bằng cách nhập hoặc sao chép và dán vào mục tương ứng (mỗi mã giao dịch cách nhau bằng dấu phẩy “,”. ).

Để xuất dữ liệu chi tiết, tại mục Xuất giao dịch, Nhà Bán chọn xuất theo các điều kiện như: Theo ngày (tối đa 180 ngày), Theo giao dịch được chọn và Theo giao dịch được lọc (theo bộ lọc và tìm kiếm phía trên). 

Bước 2: Xác nhận giao dịch bồi thường

Nhà Bán lọc và chọn các giao dịch ở trạng thái Chờ phản hồi để kiểm tra thông tin trước khi xác nhận.

Lưu ý:

 • Quá 5 ngày kể từ khi Tiki gửi thông báo bồi thường, Nhà Bán không xác nhận Đồng ý hoặc Thỏa thuận lại, giao dịch bồi thường sẽ cập nhật trạng thái Hủy và Tiki sẽ không bồi thường trong trường hợp này.

 • Trường hợp giao dịch bồi thường Nhà Bán thỏa thuận lại thương lượng theo chính sách của Tiki hơn 3 lần nhưng không cung cấp được bằng chứng đầy đủ/chính xác cho Lý do từ chối. Tiki sẽ tiến hành Hủy giao dịch bồi thường đó và sẽ không bồi thường trong trường hợp này.

Trường hợp 1: Nhà Bán đồng ý

Tại cột Hành động, Nhà Bán bấm Đồng ý hoặc dùng bộ lọc để tìm kiếm và chọn nhiều giao dịch cùng lúc và bấm Đồng ý hàng loạt để xác nhận. Giao dịch bồi thường chuyển sang trạng thái Tiki xử lý bồi thường. Tiki sẽ kiểm tra các giao dịch bồi thường Nhà Bán đã xác nhận Đồng ý, tiến hành cập nhật trạng thái Hoàn thành và thanh toán theo sao kê định kỳ.

Trường hợp 2: Nhà Bán thỏa thuận

Khi xác nhận Thỏa thuận giao dịch bồi thường, Nhà Bán chọn 1 trong các nội dung thỏa thuận sau để Tiki tiến hành tiếp nhận và xử lý:

1. Thương lượng giá trị hàng hóa bồi thường

2. Thương lượng % bồi thường

3. Chưa nhận hàng hóa hoặc nhận sai hàng hóa trả về

4. Khác

Sau đó, bấm vào dấu tick xanh để xác nhận.

Lưu ý:

 • Các giao dịch dịch bồi thường Tiki đã thương lượng hợp lệ theo chính sách, Nhà Bán từ chối quá 3 lần, giao dịch sẽ mất hiệu lực thỏa thuận.

 • Các giao dịch bồi thường đang thỏa thuận qua Kênh PSC, Nhà Bán có thể đính kèm ID Ticket (mã hỗ trợ) đang xử lý ở nội dung thỏa thuận để Tiki tiếp nhận và xử lý tiếp.

1. Thương lượng giá trị hàng hóa bồi thường:

 • Nhà Bán xác nhận bấm Thỏa thuận và cung cấp chứng từ chứng minh giá trị pháp lý của hàng hóa (Hóa đơn/ hợp đồng phân phối thể hiện giá trị sản phẩm mua vào).

 • Nhập giá trị hàng hóa tương ứng theo chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa đính kèm để Tiki tiếp nhận và xử lý.

2. Thương lượng % bồi thường:

Nhà Bán xác nhận Thỏa thuận lại, nhập mức % thương lượng và cung cấp chứng từ chứng minh tình trạng hàng hóa bị lỗi nặng hơn so với mức bồi thường ban đầu (Hình ảnh/Video/Biên bản đồng kiểm,…)

3. Chưa nhận hàng hóa hoặc nhận sai hàng hóa trả về:

 • Nhà Bán xác nhận Thỏa thuận với lý do Chưa nhận được hàng hoàn trả (Trường hợp bồi thường <100%).

 • Nhà Bán xác nhận Thỏa thuận với lý do Nhận sai hàng trả về và cung cấp bằng chứng để chứng minh hàng hóa nhận sai (Hình ảnh/Video/Biên bản đồng kiểm,…)

4. Khác

Nhà Bán xác nhận Thỏa thuận lại với lý do từ chối khác so với 3 lý do đã có hoặc bao gồm cả 3 lý do trên.

Bước 4: Tiki xử lý bồi thường

Giao dịch bồi thường chuyển sang trạng thái Tiki xử lý bồi thường. Tiki sẽ kiểm tra các giao dịch bồi thường Nhà Bán đã xác nhận Thỏa thuận lại/ Bổ sung thông tin để phản hồi cho Nhà Bán và chuyển về trạng thái Chờ phản hồi kèm nội dung Tiki phản hồi.

Lưu ý: Các giao dịch bồi thường Tiki đã thương lượng hợp lệ theo Chính sách. Trường hợp Nhà Bán vẫn từ chối yêu cầu Thỏa thuận lại giao dịch bồi thường quá 3 lần, Tiki sẽ tiến hành Hủy giao dịch bồi thường.

Bước 5: Kiểm tra vào sao kê thanh toán

Giao dịch bồi thường chuyển sang trạng thái Hoàn thành và sẽ được đưa vào sao kê thanh toán định kỳ của Tiki. Tại mục Trạng thái vào sao kê, Nhà Bán bấm vào số ID để xem chi tiết. 

 • Các giao dịch bồi thường Nhà Bán đã xác nhận Đồng ý/Thỏa thuận lại đều cập nhật trạng thái Tiki xử lý bồi thường.

 • Trong mọi trường hợp, Nhà Bán cần cung cấp hóa đơn pháp lý chứng minh giá trị hàng hóa để xác định giá trị hàng hóa bồi thường.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 3.3 / 5. Số lượt đánh giá: 6

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?