Thanh toán và Hoàn trả​​

Hướng dẫn quản lý giao dịch bồi thường

Tính năng quản lý giao dịch bồi thường sẽ giúp các Nhà Bán theo dõi các giao dịch bồi thường dễ dàng hơn.

Các trường hợp Tiki xử lý bồi thường được tóm tắt như sau:

 • Hư hỏng/mất do lưu kho

 • Hư hỏng/mất do vận chuyển hoặc đối tác vận chuyển

 • Hư hỏng/mất do khách

 1. Nguyên nhân bồi thường

 • Bồi thường một phần

 • Mua lại hàng mất do lưu kho

 • Mua lại hàng mất do vận chuyển

 • Hàng hư hỏng bồi thường 100%

2. Trạng thái bồi thường

 • Chờ phản hồi

 • Tiki xử lý bồi thường

 • Hoàn thành/Hủy

3. Các thông tin khác

 • Mã lỗi (Nếu có)

 • Mã sản phẩm bồi thường

 • Mã POR tương ứng mã lỗi (Nếu có)

 • Mã Đơn hàng tương ứng (Nếu có)

 • Thời gian tạo bồi thường

 • Thông tin chi tiết giá trị bồi thường

1. Quy trình bồi thường 1 phần và toàn phần

2. Các trạng thái giao dịch bồi thường

Trạng thái

Đối tượng

Thời gian cam kết

Giải thích

Cập nhật giao dịch bồi thường

Tiki

Hàng tuần

Tiki cập nhật thông tin giao dịch bồi thường trên hệ thống sellercenter.tiki.vn và gửi thông báo cho Nhà Bán khi có giao dịch bồi thường mới cập nhật

Chờ phản hồi 

Nhà Bán

5 ngày làm việc

Nhà Bán cần cập nhật trạng thái Đồng ý hoặc Bổ sung thông tin/Thỏa thuận lại đối với các đề xuất bồi thường trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm giao dịch được cập nhật trên hệ thống.

 • Nếu Nhà Bán Bổ sung thông tin/Thỏa thuận lại đề xuất bồi thường, Nhà Bán cung cấp thông tin bồi thường đề xuất kèm chứng từ/văn bản chứng minh, chuyển sang Tiki xử lý bồi thường (1)

 • Nếu Nhà Bán đồng ý đề xuất bồi thường, chuyển sang Tiki xử lý bồi thường (2)

 • Nếu Nhà Bán không phản hồi, Tiki không xử lý bồi thường, chuyển Hủy giao dịch.

Tiki xử lý bồi thường (1)

Tiki

 

Trường hợp Nhà Bán Thỏa thuận lại đề xuất bồi thường, các giao dịch bồi thường Tiki xử lý bồi thường Tiki sẽ kiểm tra, phản hồi cho Nhà bán và chuyển về trạng thái Chờ phản hồi kèm lý do.

Tiki xử lý bồi thường (2)

Tiki

 

Tiki và Nhà Bán đã chốt mức bồi thường cuối cùng trên hệ thống.
Tiki căn cứ thông tin Nhà bán đã xác nhận nhận để tiến hành tổng hợp thanh toán theo Giá trị bồi thường đã được xác nhận. Tiki cập nhật trạng thái Hoàn thành cho Giao dịch bồi thường và thanh toán theo sao kê định kỳ.

Hủy

Tiki

 

Tiki hủy giao dịch bồi thường và không chịu trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh sau khi giao dịch đền bù đã hủy.

Hoàn thành

Tiki

 

Tiki hoàn thành giao dịch bồi thường và không chịu trách nhiệm với các khiếu nại phát sinh sau khi giao dịch đền bù đã hoàn thành

Bước 1: Nhà Bán truy cập Seller Center >>  Tại mục Thanh toán, chọn Giao dịch bồi thường. Tại trang chính của tính năng, Nhà Bán có thể nhìn thấy toàn bộ các giao dịch bồi thường.

Bước 2: Kiểm tra giao dịch bồi thường

Chọn các giao dịch ở trạng thái Chờ phản hồi, kiểm tra thông tin trước khi xác nhận.

Để kiểm tra giao dịch bồi thường, Nhà Bán có thể xem trên dòng thông tin hoặc Xut hàng lot giao dch bi thường.

Lưu ý:

 • Quá 5 ngày kể từ khi Tiki gửi thông báo bồi thường, Nhà Bán KHÔNG xác nhận Đồng ý hoặc Thỏa thuận lại, Giao dịch bồi thường sẽ cập nhật trạng thái Hy và Tiki sẽ KHÔNG BỒI THƯỜNG trong trường hợp này.

 • Trường hợp giao dịch bồi thường Nhà Bán THA THUN LI thương lượng theo chính sách của Tiki hơn 3 lần nhưng không cung cấp được  bằng chứng đầy đủ/ chính xác cho Lý do từ chối. Tiki sẽ tiến hành Hy giao dịch bồi thường đó và sẽ không bồi thường trong trường hợp này.

Bước 3: Xác nhận giao dịch bồi thường

TH1: Nhà Bán ĐỒNG Ý

Nhà Bán bấm xác nhận Đồng ý. Giao dịch bồi thường chuyển sang Tiki xử lý bồi thường.

Tiki sẽ kiểm tra các Giao dịch bồi thường Nhà Bán đã xác nhận Đồng ý và tiến hành cập nhật trạng thái Hoàn thành cho giao dịch bồi thường và thanh toán theo sao kê định kỳ.

TH2: Nhà Bán THA THUN LI

Khi xác nhận THỎA THUẬN LẠI giao dịch bồi thường, Nhà Bán chọn nội dung thỏa thuận sau để Tiki tiến hành tiếp nhận và xử lý:

1. Thương lượng giá trị hàng hóa bồi thường

2. Thương lượng % bồi thường

3. Chưa nhận hàng hóa hoặc nhận sai hàng hóa trả về

4. Khác

Lưu ý:

 • c giao dịch dch bi thường Tiki đã thương lượng hp ltheo chính  sách, Nhà Bán tchi quá 3 ln, giao dch smt hiu lc tha thun.

 • Các giao dch bi thường đang tha thun qua Kênh PSC. Nhà Bán thể đính kèm ID Ticket (mã htr) đang xni dung tha thun để Tiki tiếp nhn và x tiếp.

1. Thương lượng giá trhàng hóa bi thường :

 • Phần giá trị hàng hóa sẽ hiển thị giá trị Chưa xác định và chờ cung cấp chứng từ để xác định giá trị hàng hóa bồi thường.
 • Nhà Bán xác nhận Thỏa thuận lại và cung cấp chứng từ chứng minh giá trị pháp lý của hàng hóa (hóa đơn/ hợp đồng phân phối thể hiện giá trị sản phẩm mua vào).

 • Nhập giá trị hàng hóa tương ứng theo chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa đang đính kèm để Tiki tiếp nhận và xử lý.

2. Thương lượng % bi thường: 

Nhà Bán xác nhận Thỏa thuận lại, nhập mức %  thương lượng và cung cấp lý do, bằng chứng để chứng minh tình trạng hàng hóa bị lỗi nặng hơn so với mức bồi thường ban đầu (hình ảnh/video/Biên bản đồng kiểm,…)

3. Chưa nhn hàng hóa hoc nhn sai hàng hóa tr v:

 • Nhà Bán xác nhận Thỏa thuận lại với lý do “Chưa nhận được hàng hoàn trả” (Trường hp bi thường <100%)

 • Nhà Bán xác nhận Thỏa thuận lại với lý do “Nhận sai hàng” và cung cấp bằng chứng để chứng minh hàng hóa nhận sai (hình ảnh/video/Biên bản đồng kiểm,…)

4. Khác

Nhà Bán xác nhận Thỏa thuận lại với lý do từ chối khác so với 3 lý do đã có hoặc bao gồm cả 3 lý do trên.

Sau đó, giao dịch bồi thường chuyển sang trạng thái Tiki xử lý bồi thường. Tiki sẽ kiểm tra các giao dịch bồi thường Nhà Bán đã xác nhận Thỏa thuận lại/ Bổ sung thông tin để phản hồi cho Nhà Bán và chuyển về trạng thái Chờ phản hồi kèm nội dung Tiki phản hồi.

Lưu ý: Các giao dch bi thường Tiki đã thương lượng hp ltheo Chính sách. Trường hp Nhà Bán vn tchi yêu cu Tha thun li giao dch bi thường quá 3 ln, Tiki stiến hành Hy giao dch bi thường.

Bước 4: Tiki xbi thường

Để theo dõi các giao dịch bồi thường Tiki xử lý bồi thường, Nhà Bán lọc các giao dịch ở trạng thái Tiki x lý bi thường.

Bước 5: Hoàn thành

Giao dịch chuyển sang Hoàn thành để thanh toán vào kỳ sao kê gần nhất.

Bước 6: Kim tra vào sao kê thanh toán

Nhà Bán theo dõi giao dịch bồi thường đã vào sao kê ở đây. Dựa vào ngày hoàn thành, giao dịch bồi thường sẽ được đưa vào sao kê thanh toán định kỳ.

– Tính năng chọn nội dung thỏa thuận khi thương lượng.

– Các giao dịch bồi thường Nhà Bán đã xác nhận Đồng ý/Thỏa thuận lại đều cập nhật trạng thái Tiki xử lý.

– Sản phẩm dưới 1.000.000VNĐ, Nhà Bán không cần cung cấp hóa đơn chứng minh giá trị hàng hóa bồi thường.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 3 / 5. Số lượt đánh giá: 2

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?