Đổi trả và bảo hành Hướng dẫn quản lý giao dịch bồi thường

Hướng dẫn quản lý giao dịch bồi thường

Đổi trả và bảo hành

Hướng dẫn xác nhận và quản lý giao dịch bồi thường

Câu hỏi thường gặp về chính sách xử lý bồi thường

Quy trình xử lý hàng lỗi & đổi trả bảo hành

Tính năng giao dịch bồi thường sẽ giúp các Nhà Bán theo dõi các giao dịch bồi thường dễ dàng hơn.

Các trường hợp Tiki xử lý bồi thường được tóm tắt như sau:

  • Hư hỏng/mất do lưu kho
  • Hư hỏng/mất do vận chuyển hoặc đối tác vận chuyển
  • Hư hỏng/mất do khách

Quý nhà bán tham khảo thêm tại:

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ?
[Tổng đánh giá: 3 Trung bình yêu thích: 3.7]
Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết