Giới thiệu Tiki và các mô hình vận hành​

Quyền và nghĩa vụ của Nhà Bán và Tiki

Nhà Bán cần nắm rõ quyền và nghĩa vụ khi tham gia bán hàng trên sàn TMĐT Tiki.

Khi tham gia bán hàng trên SGD TMĐT Tiki.vn, Nhà Bán có trách nhiệm: 

 • Đồng ý và cam kết có trách nhiệm đọc, cập nhật, tuân thủ và thực hiện theo đúng tất cả quy định, quy trình, chính sách, thông báo được ban hành bởi Tiki. 

 • Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam.

 • Đảm bảo Hàng hóa, Dịch vụ đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam phê duyệt.

 • Tự chịu trách nhiệm toàn bộ đối với nội dung, hình ảnh và các thông tin liên quan đến Hàng hóa, Dịch vụ.

 • Bảo mật thông tin, tài liệu được cung cấp bởi Tiki và thông tin cá nhân của Khách Hàng.

 • Quản lý và bảo mật thông tin tài khoản của Nhà Bán được cung cấp bởi Tiki.

 • Cung cấp các giấy tờ cần thiết khi được yêu cầu trong vòng tối đa 24h.

 • Không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp hoặc tạo những công cụ tương tự công cụ trên SGD TMĐT Tiki.vn

 • Chịu trách nhiệm với các hoạt động quảng cáo của mình.

 • Không kinh doanh Hàng hóa bị cấm hoặc chưa đủ điều kiện lưu thông, cấm nhập khẩu, cấm phân phối, danh mục Hàng hóa hạn chế theo quy định pháp luật, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.

 • Cam kết đảm bảo cho Tiki không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào bao gồm trách nhiệm pháp lý, các khoản phạt, phí hoặc thiệt hại phát sinh từ khiếu nại, vụ kiện hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến hàng hóa. Nhà Bán bồi thường và đảm bảo cho Tiki không phải chịu bất kỳ tổn thất nào mà Nhà Bán gây ra.

 • Tự chịu trách nhiệm trong việc bảo mật các thông tin tài khoản thanh toán.

 • Tự chịu trách nhiệm về chất lượng Hàng hóa và thời hạn sử dụng của Hàng hóa nhập kho Tiki (đối với mô hình vận hành Lưu kho Tiki (FBT).

 • Đảm bảo hoạt động TMĐT trên SGD TMĐT Tiki.vn tuân thủ theo luật pháp Việt Nam.

 • Áp dụng biện pháp để đảm bảo an toàn thông tin cho Nhà Bán và Khách Hàng.

 • Hỗ trợ Nhà Bán giải quyết các khiếu nại phát sinh.

 • Được cấn trừ trực tiếp vào sao kê của Nhà Bán đối với chi phí khuyến mãi mà Nhà Bán đã đồng ý yêu cầu Tiki hỗ trợ.

 • Được quyền đánh giá và cho phép Khách Hàng đánh giá chất lượng Hàng hóa, Dịch vụ công khai trên SGD TMĐT Tiki.vn.

 • Không cam kết cung cấp dịch vụ độc quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

 • Sử dụng hợp pháp đối với nội dung có nguồn gốc khởi tạo hoặc được hình thành trên SGD TMĐT Tiki.vn dựa trên nền tảng của Tiki.

 • Đối với hình ảnh, thiết kế,… được cung cấp bởi Nhà Bán, Nhà Bán đồng ý và cam kết rằng Tiki có quyền sử dụng hợp pháp mà không vi phạm bất cứ quyền sở hữu trí tuệ và/hoặc quyền của bên thứ ba nào, bao gồm cả việc sử dụng đăng bán chung trên một sản phẩm cho các Nhà Bán trên SGD TMĐT Tiki.vn.

 • Tiki có quyền chấm dứt hợp Hợp đồng với Nhà Bán bất cứ lúc nào mà không phải chịu trách nhiệm khi Nhà Bán có 1 hoặc nhiều vi phạm, có khả năng vi phạm, dấu hiệu vi phạm Chính sách Thương mại.

 • Trong trường hợp Tiki được thông tin về việc Nhà Bán gian lận hoặc cơ sở để xác định giao dịch được thực hiện nhầm lẫn do sự cố kỹ thuật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật:

  • Tiki có quyền tạm giữ giá trị ghi nhận trong Tài khoản Thanh toán của Nhà Bán trong 30 ngày hoặc lâu hơn.

  • Tạm ngừng hoạt động của Tài khoản thanh toán, khấu từ & thu hồi từ Tài khoản thanh toán của Nhà Bán khoản tiền gian lận.

  • Báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều tra.
 • Trong trường hợp thay đổi chính sách, Tiki sẽ thông báo trước tối thiểu 03 ngày tính đến ngày sự thay đổi có hiệu lực.

 • Trong trường hợp không đồng ý với sự thay đổi, Nhà Bán thông báo trước ngày hiệu lực áp dụng của thay đổi đó cho Tiki.

 • Mọi thông báo trên Trung Tâm Bán Hàng (Seller Center) là thông báo chính thức của Tiki, Nhà Bán có trách nhiệm đọc, tìm hiểu và thường xuyên cập nhật các thông tin trên Seller Center.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?