Đăng ký và thiết lập gian hàng

Hướng dẫn phân quyền và quản lý tài khoản trên Seller Center

Quản lý nhóm người dùng là tính năng cho phép Nhà Bán tạo và phân quyền sử dụng Seller Center. Hiện đang có 2 phân quyền tài khoản:

  • Tài khoản quản lý (Seller Admin): Được quyền truy cập quản lý toàn bộ gian hàng, tất cả các tính năng và tạo tài khoản nhân viên.

  • Tài khoản nhân viên (Seller Staff): Quyền nhân viên, không được phép điều chỉnh thông tin thanh toán.

1. Phân quyền người dùng

Bước 1: Nhà Bán truy cập Seller Center, chọn Quản lý nhóm người dùng > Quản lý nhóm.

Bước 2: Tại cột Nhóm người dùng, Nhà Bán bấm vào dấu + ngay phần Seller ID để hiển thị danh sách nhóm.

Bước 3: Lựa chọn nhóm người dùng (Seller Admin/Seller Staff) và bấm Tạo người dùng.

Bước 4: Nhập email và nhóm người dùng cần thêm, sau đó bấm Mời.

Bước 5: Người dùng được mời sẽ nhận được email từ Tiki. Sau đó, bấm vào Chấp nhận lời mời để kích hoạt tài khoản,

Bước 6: Hệ thống yêu cầu tạo tài khoản mới, Nhà Bán nhập tên, mật khẩu (chứa ít nhất 6 ký tự, không chứa dấu cách và phải có số hoặc ký hiệu) và bấm Register (Đăng ký).

Bước 7: Tại giao diện đăng nhập Seller Center, Nhà Bán nhập email và mật khẩu ở bước 6 và bấm Đăng nhập.

Bước 8: Chọn tài khoản vừa tạo. 

Bước 9: Bấm chọn Seller Center để truy cập vào hệ thống.

2. Thêm người dùng từ danh sách có sẵn

Bước 1: Bấm Thêm người dùng từ danh sách vừa tạo.

Bước 2: Chọn người dùng cần thêm và bấm Thêm.

Bước 1: Chọn Quản lý nhóm người dùng > Quản lý người dùng > Chọn biểu tượng hình cây bút tại tên người dùng cần cập nhật thông tin.

Bước 2: Chỉnh sửa các thông tin (Họ và tên, Số điện thoại, Email, Trạng thái), sau đó bấm Cập nhật.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

Đánh giá trung bình: 3.7 / 5. Số lượt đánh giá: 13

Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích...

Hãy chia sẻ ngay với bạn bè nhé!

Ôi 🙁

Bạn có thể cho Tiki biết điểm nào khiến bạn chưa hài lòng được không?

Gửi hàng vào kho - Số về siêu to với mô hình FBT