Học Viện Tiki

Bài 2: Quản Lý Gian Hàng

Trên Seller Center, Nhà bán có thể thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản như:

  • Thông tin gian hàng: Kiểm tra/ Cài đặt thông tin nhà bán
  • Tài khoản: Thêm/bớt/phân quyền tài khoản
  • Kho cung cấp: Cài đặt kho Nhà bán

Cùng Học Viện Tiki tìm hiểu thêm các thao tác quản lý thông tin nhà bán và phân quyền tài khoản nhé !!!