Quản lí gian hàng Hướng dẫn phân quyền tài khoản trên Seller Center.

Hướng dẫn phân quyền tài khoản trên Seller Center.

Trên Seller Center, Nhà bán có thể thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản như:

  • Thông tin gian hàng: Kiểm tra/ Cài đặt thông tin nhà bán
  • Tài khoản: Thêm/bớt/phân quyền tài khoản
  • Kho cung cấp: Cài đặt kho Nhà bán

Cùng Học Viện Tiki tìm hiểu thêm các thao tác quản lý thông tin nhà bán và phân quyền tài khoản nhé !!!

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết nhé ?
[Tổng đánh giá: 1 Trung bình yêu thích: 5]
Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết