Quản lí gian hàng Hướng dẫn phân quyền tài khoản trên Seller Center.

Hướng dẫn phân quyền tài khoản trên Seller Center.

Bước 1: Nhà Bán truy cập https://sellercenter.tiki.vn/new/#/


Bước 2: Tại biểu tượng gian hàng, Nhà Bán bấm vào mũi tên và chọn “ Quản lý người dùng”

Bước 3: Nhà Bán bấm vào dấu “+” để hiển thị các nhóm người dùng.


Bước 4: Chọn nhóm người dùng cần cập nhật:

  • Nhóm Admin: Người dùng có quyền cập nhật tất cả các thông tin trong gian hàng và phân quyền cho các nhóm khác.

Bước 5: Nhà Bán chọn mục/ chức năng cần thao tác. Có 4 chức năng chính như hình mình họa:

Cụ thể:

  1. Chức năng : Tạo người dùng: dùng để tạo người dùng mới vào hệ thống:

   2. Chức năng: Thêm người dùng: dùng để thêm người dùng mới đã có sẵn vào nhóm.

3. Chức năng chỉnh sửa: dùng để sửa thông tin của người dùng đã có sẵn.

4. Chức năng xóa người dùng: dùng để xóa người dùng ra khỏi nhóm và hệ thống. Thường để xóa nhân viên ra khỏi danh sách khi nhân viên đó nghỉ việc hoặc không còn phụ trách gian hàng nữa.

Chúc Quý Nhà Bán thao tác thành công!

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết