Quản lí gian hàng Hướng dẫn bật/tắt gian hàng

Hướng dẫn bật/tắt gian hàng

Bước 1: Nhà Bán truy cập https://sellercenter.tiki.vn/

Bước 2: Vào mục Thông tin nhà bán

Bước 3: Ấn vào Xem chi tiết.

Bước 4: Chuyển trạng thái hoạt động của gian hàng (Từ bật sang tắt hoặc ngược lại).

Bước 5: Chọn lý do Tạm ngưng kinh doanh, điền lý do chi tiết, sau đó bấm Xác nhận.

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết