Học Viện Tiki

Bài 1: Bắt đầu bán hàng

Học viện Tiki sẽ hướng dẫn Quý Nhà Bán các bước để đăng ký bán hàng & ký hợp đồng với Tiki như sau:

Truy cập đường dẫn: https://sellercenter.tiki.vn/new/#/register

Để đăng ký bán hàng thành công trên Tiki, nhà bán cần điền đầy đủ 9 thông tin cơ bản trong link trên.

Các lưu ý quan trọng:

 • Thông tin chủ cửa hàng là thông tin sẽ nhận hợp đồng và KHÔNG THỂ THAY ĐỔI
 • Địa chỉ email để giao dịch với Tiki và KHÔNG THỂ THAY ĐỔI 
 • Tên gian hàng: Không quá 35 ký tự và không chứa tên miền

Sau khi điền các thông tin ở trên, Hệ thống sẽ gửi thông báo qua Email, Nhà bán tiếp tục thực hiện các bước sau:

 • Kích hoạt tài khoản bán hàng
 • Cung cấp các thông tin: Mã số thuế và upload GPKD lên hệ thống.

Sau khi hoàn tất các thông tin, bấm gửi yêu cầu duyệt hồ sơ.

 • Tạo kho trả hàng mặc định: Nhà bán nhập địa chỉ kho để Tiki trả hàng trong trường hợp cần trả hàng.
 • Tạo kho lấy hàng: Nhà bán nhập địa chỉ kho để Tiki tới lấy hàng
 • Chọn Mô hình vận hành phù hợp. Lưu ý: Nếu chọn mô hình Nhà bán tự vận hành (Seller Delivery) hoặc mô hình giao hàng điện tử (E_Delivery) cần phải thực hiện đăng ký.

Lưu ý đối với tài khoản ngân hàng: 

 • Tên tài khoản ngân hàng: Tiếng Việt không dấu, Không chứa kí tự đặc biệt (& chuyển thành “VA”, + , – …) riêng dấu – có thể.

 • Trường hợp Công ty: Tên chủ tài khoản ngân hàng trùng khớp với tên Công ty trên giấy phép kinh doanh

 • Trường hợp Hộ Kinh Doanh: Tên tài khoản ngân hàng là tên chủ hộ kinh doanh trên giấy phép kinh doanh

 • Tạo ít nhất 1 sản phẩm đăng bán.

Đọc và tìm hiểu các chính sách vận hành của Tiki

 1. Khi gian hàng được duyệt, Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ sẽ được gửi tự động vào địa chỉ email mà Quý nhà bán đăng ký dùng để nhận Hợp đồng.
 2. Để hoàn tất Hợp Đồng với TiKi, Quý nhà bán vui lòng sử dụng chữ ký điện tử để ký Hợp Đồng bằng cách nhấn chọn “Review Document” và làm theo hướng dẫn.
 3. Hợp Đồng sau khi được 02 bên hoàn tất ký sẽ chính thức có hiệu lực và sẽ gửi 01 bản về email của Quý nhà bán. TiKi sẽ bật bán gian hàng trong vòng 02 ngày làm việc.