Học Viện Tiki

Bài 1: Bắt Đầu Bán Hàng

Học viện Tiki sẽ hướng dẫn Quý Nhà Bán các bước để đăng ký bán hàng & ký hợp đồng với Tiki như sau:

Truy cập đường dẫn: https://sellercenter.tiki.vn/new/#/register

Để đăng ký bán hàng thành công trên Tiki, nhà bán cần điền đầy đủ 9 thông tin cơ bản trong link trên.

Các lưu ý quan trọng:

  • Thông tin chủ cửa hàng là thông tin sẽ nhận hợp đồng và KHÔNG THỂ THAY ĐỔI

  • Địa chỉ email để giao dịch với Tiki (email đăng ký gian hàng) và KHÔNG THỂ THAY ĐỔI 

Sau khi điền các thông tin ở trên, Hệ thống sẽ gửi thông báo qua Email để Nhà bán xác thực.

  • Lựa chọn loại hình kinh doanh cho cửa hàng: Công ty bán lẻ/ Doanh nghiệp tư nhân/ Hộ kinh doanh hoặcThương hiệu/ Đại lý chính hãng hoặc Nhà bán quốc tế

  • Cài đặt Tên và logo cửa hàng

Nhà bán cần hoàn thành 2 mục dưới đây: 

  • Giấy Đăng ký kinh doanh và Giấy tờ khác

  • Thiết lập cửa hàng: bao gồm các thông tin Mô hình vận hành, Kho, Tài khoản ngân hàng, Thông tin liên lạc, Thông tin xuất hóa đơn

  • Tạo ít nhất 1 sản phẩm đăng bán.

Đọc và tìm hiểu các chính sách vận hành của Tiki

  1. Khi gian hàng được duyệt, Hợp Đồng Cung Ứng Dịch Vụ sẽ được gửi tự động vào địa chỉ email mà Quý nhà bán đăng ký dùng để nhận Hợp đồng.

  2. Để hoàn tất Hợp Đồng với TiKi, Quý nhà bán vui lòng sử dụng chữ ký điện tử để ký Hợp Đồng bằng cách nhấn chọn “Review Document” và làm theo hướng dẫn.

  3. Hợp Đồng sau khi được 02 bên hoàn tất ký sẽ chính thức có hiệu lực và sẽ gửi 01 bản về email của Quý nhà bán. TiKi sẽ bật bán gian hàng trong vòng 02 ngày làm việc.