Mô hình vận hành FBT (Fullfillment By Tiki) Giới thiệu mô hình Lưu kho Tiki và Quy trình xử lí đơn hàng

Giới thiệu mô hình Lưu kho Tiki và Quy trình xử lí đơn hàng

 

 

 

 

 

Đánh giá mức độ hữu ích của bài viết?

Vui lòng đăng nhập để đánh giá bài viết